Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Zij-instroom tweedegraads lesbevoegdheid - Haal als werkende professional in vo of mbo binnen twee jaar uw bevoegdheid

Hogeschool Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Voor mensen die besloten hebben vanuit een ander beroep de overstap naar het onderwijs te maken en een baan gevonden hebben in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs is subsidie beschikbaar gesteld zodat zij een lesbevoegdheid kunnen behalen. De interim-wet zij-instroom primair en voortgezet onderwijs is in het leven geroepen om de overstap vanuit andere beroepen naar het onderwijs te bevorderen.

Bij Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes, kunt u als zij-instromer een tweedegraads bevoegdheid halen voor de vakken: aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, Frans, geschiedenis, natuurkunde, Nederlands, omgangskunde, scheikunde, Spaans, techniek, wiskunde en zorg & welzijn. Mbo-docenten in de beroepsgerichte vakken kunnen een pedagogisch didactisch getuigschrift behalen.

Toelatingseisen

Indien u aan de voorwaarden voldoet kunt u samen met uw werkgever een aanvraag indienen bij de lerarenopleiding voor een assessment. Met dit assessment kunt u toegang krijgen tot een zij-instroomtraject.

Opleidingsinhoud

Programma

Hoe uw opleiding eruit ziet wordt bepaald door de bevindingen tijdens het assessment en het opleidingsadvies wat daaraan gekoppeld is. Meer informatie over de inhoud van de deeltijdopleidingen is te vinden via de opleidingspagina van de betreffende lerarenopleiding.

Bij Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes, kunt u als zij-instromer een tweedegraads bevoegdheid halen voor de vakken: aardrijkskundebiologie, Duits, Engels, Frans, geschiedenis, natuurkunde, Nederlands, omgangskunde, scheikunde, Spaans, techniek, wiskunde en zorg & welzijn. Mbo-docenten in de beroepsgerichte vakken kunnen een pedagogisch didactisch getuigschrift behalen.

U sluit aan bij de deeltijd bacheloropleiding van het vak waarvoor u het zij-instroomdiploma gaat behalen.

Assessment: € 2250
Opleiding: ca. € 12500 tot - € 17500

De werkgever vraagt subsidie aan (regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom). Op de website van het Ministerie van OC&W vindt u meer informatie over deze subsidie, over het zij-instroomtraject en over het vak docent.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 9999 dagen
Kosten €17500
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Zij-instroom-in-opleiding-en-beroep
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Geen