Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Rekendocent in vo en mbo - Werken aan de bekwaamheidseisen voor rekenen in alle vakken

Hogeschool Utrecht

 • Beschrijving
 • Overzicht

Rekenen is een vak apart, dat op dit moment ,met de invoering van rekentoetsen in vo en mbo, volop in de belangstelling staat. Goed rekenonderwijs vraagt om goede rekendocenten. Om deze op te kunnen leiden biedt Hogeschool Utrecht het traject Rekendocent in vo en mbo aan. Dit traject op hbo-bachelorniveau sluit aan bij het bekwaamheidsprofiel en de bouwstenen van het'Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo'. Leraren die dit traject met succes afronden tonen aan te voldoen aan het bekwaamheidsprofiel van het raamwerk. Zij zijn bekwaam om rekenlessen te kunnen geven op alle niveaus in vo en mbo.

Toelatingseisen

U bent werkzaam als leraar in het vo of mbo.
U heeft rekenniveau 3F.

Opleidingsinhoud

Het traject bestaat uit 6 modules. De studiebelasting van 140 uur per module is als volgt verdeeld: 6 uur vakdidactiek, 4 uur leerteams, 10 uur onderzoek, 20 uur literatuurstudie, 10 uur instructievideo's en presentaties bestuderen, 10 uur rekenen in de beroepscontext, 50 uur verwerken van opdrachten in de eigen lespraktijk, 20 uur verslaglegging in portfolio en reflectie, 10 uur eigen rekenvaardigheid.

In elke module worden steeds vakdidactiek (v) en thema's (t) behandeld:

 1. Eigen werksituatie, gecijferdheid, rekendomeinen, analyse oplossingsprocedures, rekengesprek (v), referentiekader en -niveaus, wettelijke eisen, rekenen in de beroepscontext, rekenbeleid (t).
 2. Didactiek van domein meten (metriek stelsel, kommagetallen), leerlijn meten, hoofdlijnen in de ontwikkeling van rekenen, kennis van handelingsniveaus (v), werken met handelingsniveaus en niveaus meten in video's (t)
 3. Verhoudingen, verhoudingentaal en breuken, conceptontwikkeling breuken; fasen in de ontwikkeling van rekenen (v), taal de vakken / in (beroeps)contexten, zwakke rekenaars (t).
 4. Verhoudingen: procenten en samenhang; breuken, procenten, kommagetallen (v), probleemoplossend werken en samenwerkend leren, differentiatie (t)
 5. Meten en meetkunde (v), samenwerkend leren, verkennen van rekenmethodes, werken met ICT (t).
 6. Verbanden en rekentaal, taal binnen rekenen, taal en beeld in contexten (v), verbanden: lezen en begrijpen van tabellen en grafieken, toetsen van en evalueren met leerlingen, reflecteren op eigen ontwikkeling (t).

De deelnemers werken gedurende het hele traject in (vaste) leerteams. Contactbijeenkomsten en leerteambijeenkomsten wisselen elkaar af. Het traject wordt afgerond met een individueel assessment (portfolio, presentatie en criteriumgericht interview) met een opleidings- en veldassessor.

Er wordt in deze blended learningmodule gebruik gemaakt van een online leeromgeving. Deze biedt instructiefilmpjes, weblectures, sessies met opdrachten, lees- en kijkopdrachten, de mogelijkheid tot feedback, een forum en contact met de docent.

Waarom professionaliseren bij HU?

 • De opgedane kennis en vaardigheden zijn direct toepasbaar in uw lespraktijk.
 • U heeft tussentijds veelvuldig contact met uw docent via de online leeromgeving.
 • De module wordt gegeven door een deskundige docent met praktijkervaring.
 • De module maakt deel uit van een NVAO geaccrediteerde bacheloropleiding
 • Deze nascholing is opgenomen in het lerarenregister.

Deze module wordt incompany aangeboden op de eigen leslocatie. Neem om de mogelijkheden hiervoor te bespreken of als u andere vragen heeft contact op met Centrum Archimedes via ca@hu.nl of 088-4817313.Op basis van offerte

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 840 dagen
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Rekendocent-in-vo-en-mbo
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Geen