Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Persoonlijk leiderschap

Hogeschool Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Wilt u zich verder professionaliseren op masterniveau, maar niet direct de volledige masteropleiding Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs volgen? Wilt u zich verdiepen in specifieke onderwerpen en zoekt u kwalitatief hoogstaande cursussen? Wij bieden u deze met onze mastermodules. De onderwerpen van de mastermodules zijn actueel en hebben een grote relevantie voor de ontwikkelingen in uw werkveld en vakgebied. Er wordt nadrukkelijk een link gelegd met actuele, wetenschappelijke inzichten op nationaal en internationaal niveau. Kortom, een perfecte mogelijkheid om uw kennis en vaardigheden op een hoger niveau te brengen.

Toelatingseisen

U bent in het bezit van een afgeronde bacheloropleiding. De module is geschikt voor onderwijsprofessionals die zich willen bekwamen als leidinggevende.

Opleidingsinhoud

Programma

Persoonlijk leiderschap legt de verbinding tussen de schoolleider als individu met eigen opvattingen, sterkten/ zwakten, kennis, inspiratie en overtuigingen, en de visie die de schoolorganisatie heeft of moet hebben om de gestelde doelen te bereiken. In deze mastermodule gaat de student op zoek naar de inspiratie en motivatie die zij als individu heeft. Wie zijn inspiratiebronnen voor de student en waarom? Wat wil de student bereiken en waarop is dat gebaseerd? Uiteraard speelt zelfkennis daarbij een belangrijke rol: het gaat niet alleen om vakkennis, maar ook om houding, om daadkracht en contemplatie, om drijfveren en bedachtzaamheid. Op kritieke momenten waarop leiderschap moet worden gedemonstreerd, kan een video-opname de student helpen om 'de leider in de spiegel' te zien en hiervan te leren met behulp van zelfreflectie en/of feedback van anderen. Uiteraard moet ook theorie worden bestudeerd waarin het gaat om soorten leiderschap, om kracht en zwakte, om valkuilen en allergieën. De schoolleider die zichzelf kent en die die kennis in de praktijk weet te koppelen aan leiderschap, zal beter in staat zijn de doelen van de organisatie te bereiken. U gaat op zoek naar uw huidige leiderschapsvaardigheden en naar hoe u deze toepast. Deze zoektocht biedt u de kans nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en daarmee een effectievere leidinggevende te worden. U onderzoekt welke vaardigheden u al in huis hebt en welke u verder wil ontwikkelen. Welke strategieën gebruikt u? In hoeverre zet u deze bewust in? Welke werken en welke niet? Opgedane kennis over leiderschap en de systematische feedback en reflectieve gesprekken met medestudenten verhogen uw zelfinzicht en bieden u mogelijkheden om uw scala aan leiderschapskwaliteiten uit te breiden. De opdracht die hierbij past, is het opstellen van een persoonlijk leiderschapsstatuut, gerelateerd aan theorie en zelfkennis en gericht op het verbeteren van het eigen functioneren als leider.

Onderwijsvorm

De gekozen werkvormen bewerkstelligen de dialoog, drieslagsleren en volwaardige leeractiviteiten (zoals eigen denkontwikkeling en meningsvorming, het vormen van een totaalbeeld en het leggen van verbanden, informatieoverdracht en reflecteren) en worden gerelateerd aan actuele, wetenschappelijke inzichten op nationaal en internationaal niveau.

Deze module wordt blended gegeven. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is daarbij de organisator van het leerproces, waar het traditioneel gezien om de klassikale lessen zou draaien. Studenten kunnen zo veel flexibeler onderwijs volgen. Lees verder

Leerdoelen en beoordelingsmethodiek

De student is in staat om op basis van de opgedane theoretische inzichten en opvattingen met betrekking tot persoonlijk leiderschap toe te werken aan het opstellen van een persoonlijk statuut, waarin hij/zij zich verantwoord voor de sterkten/zwakten, visie en inspiratie met betrekking tot leiderschap.

Relatie met huidige werksituatie

Uw eigen praktijksituatie vormt het uitgangspunt van deze mastermodule.

Dit bedrag is inclusief toets.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 140 dagen
Kosten €640
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Persoonlijk-leiderschap
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Geen