Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Leraar Nederlands

Hogeschool Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Als leraar brengt u leerlingen dagelijks de liefde voor het Nederlands bij. U motiveert en inspireert hen tot mondige burgers en helpt hen de schoonheid van de taal te ontdekken. Daarmee groeit de behoefte bij u om u verder te verdiepen in uw vak en uw lesbevoegdheid uit te breiden. Bovendien zoekt u naar nieuwe lesvormen. Herkenbaar? Dan is de deeltijdopleiding Master of Education Leraar Nederlands geknipt voor u.

Toelatingseisen

Bachelor of Education Nederlands en werkzaam als docent of stagiair in het eerstegraadsgebied.

Opleidingsinhoud

Met de opleiding tot Master of Education wordt u een onderwijsinnovator pur sang. U kunt het onderwijsprogramma op uw school op kritische wijze beoordelen, en - indien nodig - voorstellen tot verbetering doen. Daarnaast beschikt u door uw opleiding straks over de kennis en vaardigheden om dit vernieuwingsproces goed te begeleiden. Al tijdens uw opleiding zult u beseffen dat u een positieve impuls aan het onderwijs binnen uw sectie kunt geven.

Als u uw zinnen hebt gezet op de rol van coach en coördinator van leerprocessen, vereist dat een aantal nieuwe persoonlijke, professionele en academische bekwaamheden. Met deze opleiding ontwikkelt u zich dan ook als pedagoog, vakdidacticus, vakspecialist, educatief onderzoeker en professional binnen de schoolorganisatie. U leert met een nieuwe blik naar uw eigen leerprocessen te kijken en krijgt tools om steeds proactief om te gaan met veranderingen.

Als eerstegraads docent bent u in staat het onderwijs van uzelf en uw collega's kritisch te beoordelen en waar nodig bij te sturen. Ook leert u hoe u door onderzoek hiaten in het onderwijsprogramma kunt benoemen en hoe u vervolgens voorstellen tot verbeteringen solide onderbouwt. U krijgt meer inzicht in de verschillende mogelijkheden van vernieuwend onderwijs en kunt met uw kennis een spilfunctie gaan vervullen binnen uw sectie. Als onderwijsspecialist én inhoudelijk specialist op uw vakgebied bent u van onschatbare waarde voor uw schoolorganisatie.

Programma

Tijdens de opleiding zijn vorm en inhoud van de onderwijsmodulen steeds terug te voeren op twee belangrijke componenten:

  • de vakverdieping en -verbreding (de vakgebonden beroepsvoorbereidende component);
  • de beroepsvoorbereiding (de algemeen beroepsvoorbereidende component).

Vakverdieping en -verbreding

De Master of Education Nederlands bestaat uit drie onderdelen: letterkunde, taalvaardigheid en taalkunde. Het onderdeel letterkunde krijgt relatief veel aandacht omdat in het eerstegraads gebied literatuuronderwijs in historisch en sociaal perspectief gegeven wordt.
Daarnaast speelt het onderdeel taalvaardigheid een grote rol. U ontwerpt bijvoorbeeld taalbeheersingslessen, waarbij de verschillende taalvaardigheden logisch met elkaar worden gecombineerd. Bovendien gaat u dieper in op argumentatieve vaardigheden en documenteren.

Beroepsvoorbereiding

In veel modulen krijgt u de ruimte om persoonlijke accenten te leggen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een schoolpraktijk (stage) en bij uw praktijkonderzoek. U verzorgt minimaal 100 uur onderwijs in een eerstegraads omgeving, liefst op uw eigen school. U kunt ook een stageplek op een hogeschool of universiteit verwerven. Voor uw afstudeeronderzoek kiest u een onderwerp uit de schoolpraktijk, bijvoorbeeld mentoraat of vormen van samenwerkend leren. U werkt gedurende uw hele opleiding in een leerteam met een aantal medestudenten en een docent als coach. Uitgangspunt van de opleiding is uw persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierin zet u uiteen waaraan u wilt werken, wat u daarvoor moet leren en wat voor een docent u wilt worden. Uw eigen leervragen bepalen in steeds sterkere mate uw studieroute. In een eindassessment toont u aan dat u de competenties van een docent in het eerstegraadsgebied in voldoende mate bezit.

Studiegids

De studiegids bevat alle relevante regelingen en afspraken die binnen de opleiding gelden. Het is een informatiebron voor alle lesprogramma's en studieonderdelen van de opleiding.

Blended learning

Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is daarbij de organisator van het leerproces, waar het traditioneel gezien om de klassikale lessen zou draaien. Studenten kunnen zo veel flexibeler onderwijs volgen. Lees verder

Let op: dit is het minimale collegegeldtarief dat u betaalt. De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter berekent u welk collegegeldtarief voor u van toepassing is.

U bent al leraar en wilt een bachelor- of masteropleiding gaan volgen? Dan kunt u wellicht een lerarenbeurs aanvragen. U kunt deze beurs aanvragen via de site van DUO. Ook leest u hier alles over de voorwaarden, bedragen, uitzonderingen, et cetera.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 2520 dagen
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Master%20Leraar-Nederlands
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Geen