Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leraar Spaans tweedegraads

Hogeschool Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Spaans is een wereldtaal. Een taal die door miljoenen mensen in Spanje, in Zuid- en Midden-Amerika en in het zuiden van de Verenigde Staten van Amerika wordt gesproken. De vakgroep Spaans heeft contacten met universiteiten in Spaanssprekende landen over de hele wereld. Uitwisseling met studenten uit die landen komt regelmatig voor. Tijdens uw opleiding verdiept u zich in de Spaanse taal en cultuur.
De lerarenopleiding van Instituut Archimedes leidt studenten op tot tweedegraads docent. Met een tweedegraads bevoegdheid kunt u lesgeven aan de onderbouwklassen van havo en vwo, aan scholen voor het vmbo en aan scholen voor het mbo en volwasseneneducatie (bve).

Er zijn verschillende wegen die kunnen leiden naar een (extra) bevoegdheid om les te mogen geven in het vo en/of mbo. Hogeschool Utrecht biedt professionals met eerder behaalde resultaten in het hbo of wo een aantal routes aan om te versnellen. Ook bestaat de mogelijkheid om een dubbele bevoegdheid te halen. Kijk voor een overzicht van de opties op de pagina Versneld studeren.

Een verplicht onderdeel van uw aanmelding is de digitale intake. Deze geeft zicht op uw vooropleiding, werkervaring en motivatie. Kijk op www.werkenstudie.matching.hu.nl voor meer informatie.

Toelatingseisen

Voor de bacheloropleiding tot tweedegraads docent heeft u een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 nodig en moet u Spaans beheersen op A2 niveau. Lees meer over de toelatingseisen.

Opleidingsinhoud

Bij de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes staat de praktijk centraal. U leert en werkt tegelijk. Al vanaf het eerste jaar doet u werkervaring op in de onderwijspraktijk. U leert alles over het vak Spaans en tegelijkertijd leren we u om die kennis op een creatieve manier over te brengen op uw leerlingen.

Programma

In het eerste jaar werkt u aan uw eigen ontwikkeling op het gebied van uw vak, onderwijskunde en didactiek ('hoe breng je vakkennis over aan de leerlingen?'). Ook maakt u kennis met het volk, de cultuur en de geschiedenis van Spanje. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor het docentenberoep: wat komt er allemaal kijken bij het werken als docent? Daarnaast krijgt u studie- en werkbegeleiding. Al in november solliciteert u naar een leerwerkplek op een opleidingsschool, waar u een vaste dag in de week gaat leren en werken.

Het tweede jaar en verder

U groeit in uw rol als leraar. U krijgt steeds meer ruimte om naar eigen inzicht kennis en vaardigheden op te doen. De thema's uit het eerste jaar worden verdiept en verbreedt. Zo komt u ook meer te weten over Midden- en Zuid-Amerika. Ook gaat u enige tijd naar een Spaanstalig land om daar cursussen aan de universiteit te volgen. Mede daardoor spreekt u aan het eind van uw opleiding de taal op hoog niveau. Op uw opleidingsschool voert u verschillende school- en lestaken uit, één dag per week in het tweede jaar en twee dagen per week in het derde jaar. Uw rol als leraar wordt steeds zelfstandiger en u ontdekt welk schooltype u ligt.

Profileren

Wilt u uw horizon als docent verbreden of zoekt u juist verdieping? In de opleiding kunt u 30 EC (een half jaar) zelf invullen. Deze profileringsruimte kunt u invullen met een minor (een thematisch samengesteld cursuspakket).

Afstuderen

Aan het einde van uw opleiding werkt u bijna helemaal zelfstandig. De afstudeerfase is voor de helft gekoppeld aan uw leerwerkplek op een school. Drie dagen in de week draait u als docent mee op deze opleidingsschool. U werkt aan een project waarvan de school de opdrachtgever is. De andere helft van de afstudeerfase bestaat uit de profileringsruimte, studiewerkbegeleiding, wekelijkse bijeenkomsten waarin u terugblikt op de lessen en uw ervaringen op de opleidingsschool en de voorbereiding op uw assessment.

Blended learning

Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is daarbij de organisator van het leerproces, waar het traditioneel gezien om de klassikale lessen zou draaien. Studenten kunnen zo veel flexibeler onderwijs volgen. Lees verder

Studiegids

De studiegids van de lerarenopleiding is een gids voor voltijd- en deeltijdstudenten. De gids bevat alle relevante regelingen en afspraken die binnen de opleiding gelden. Het is een informatiebron voor alle lesprogramma's en studieonderdelen van de opleiding.

Let op: dit is het minimale collegegeldtarief dat u betaalt. De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter berekent u welk collegegeldtarief voor u van toepassing is.

U bent al leraar en wilt een bachelor- of masteropleiding gaan volgen? Dan kunt u wellicht een lerarenbeurs aanvragen. U kunt deze beurs aanvragen via de site van DUO. Ook leest u hier alles over de voorwaarden, bedragen, uitzonderingen, et cetera.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 6720 dagen
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Leraar-Spaans-tweedegraads
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Geen