Dé opleidingensite voor hbo en hoger

(Hoog)begaafdheid

Hogeschool Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Deze mastermodule is bedoeld voor leraren en begeleiders in het speciaal en regulier onderwijs die staan voor de uitdaging leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te begeleiden.

Toelatingseisen

U heeft een bacheloropleiding afgerond.

Opleidingsinhoud

Leraren staan voor de taak om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Aandacht voor de (hoog) begaafde leerling mag daarbij niet ontbreken. Voor (hoog) begaafde leerlingen zijn aanpassingen, zowel didactische als pedagogische, essentieel om zich te kunnen ontwikkelen naar zijn of haar capaciteiten, maar ook om het welbevinden en het ontwikkelen van een goede leerhouding te verzekeren. In deze mastermodule komen diverse aspecten van het omgaan met (hoog) begaafde leerlingen aan de orde. De leraar wordt gezien als de spil in de begeleiding van deze leerling. Hij/zij weet wat hoogbegaafdheid inhoudt, signaleert, heeft kennis van leer- en onderwijsbehoeften, van aanpassingen en materialen, past interventies toe en biedt ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied. De doorgaande lijn in de school wordt eveneens nader bekeken. Hierbij kunt u denken aan visie- en beleidsontwikkeling, protocollen voor signalering, beslissingen over versnellen, het ontwikkelen van een plusklas, enzovoort.

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Special Educational Needs' richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:
A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.
B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor schoolontwikkeling, begeleiding van collega's, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.
C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Bronnen

De kennisbank bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Voorbeelden van bronnen zijn vakliteratuur, wetenschappelijke tijdschriften, vaktijdschriften, websites, digitale documenten, documenten uit uw werksituatie, enzovoorts, gericht op de mastermodules uit deze specialisatie. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Beoordeling van de prestatie

Bij deze module laat u aan de hand van een product zien op welke wijze de inhoud verwerkt is. We beoordelen uw prestatie aan de hand van criteria die bij elke module vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken met u gemaakt.

Onderwijsvorm

Deze module wordt blended gegeven. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is daarbij de organisator van het leerproces, waar het traditioneel gezien om de klassikale lessen zou draaien. Studenten kunnen zo veel flexibeler onderwijs volgen. Lees verder

Deze scholing kan in aanmerking komen voor vergoeding middels prestatieboxen.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 140 dagen
Kosten €640
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Mastercourse-Hoogbegaafdheid
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 999
Afronding Geen