Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Erfgoed en Ruimte

Hogeschool Utrecht

 • Beschrijving
 • Overzicht

Heeft u in uw positie te maken met monumenten, cultuurlandschap of ruimtelijke planvorming of bent u betrokken bij ontwikkelingen in gebieden met erfgoed? Dan biedt de post-bachelor-opleiding Erfgoed & Ruimte u dé kans om in uw werkomgeving een brug te slaan tussen cultureel erfgoed en ruimtelijke ontwikkelingen, met mogelijk nieuwe carrièreperspectieven op het snijvlak van deze beleidsterreinen. Na het volgen van deze opleiding bent u volledig op de hoogte van alle facetten die van belang zijn bij het inbedden van cultureel erfgoed in de ruimtelijke ontwikkelingen: van bouwtechnieken, bouw- en cultuurhistorie tot ruimtelijke planvorming en wet- en regelgeving. Met deze opleiding verbreedt u uw kennis, waardoor u zichzelf nog meer als allrounder kwalificeert.

Toelatingseisen

U heeft toegang tot deze opleiding, indien u in het bezit bent van:

 • Een afgeronde universitaire-, of hbo-bachelor Bouwkunde, Ruimtelijke Ordening of Planologie
 • Een afgeronde universitaire-, of hbo-bachelor Projectontwikkeling of gelijkwaardig
 • Een afgeronde universitaire-, of hbo-studie Architectuurhistorie of Archeologie
 • Een afgeronde universitaire-, of hbo studie Landschapsarchitectuur of Land- en water management
 • Een met goed gevolg afgeronde hbo-cursus Monumentenzorg van Hogeschool Utrecht
 • Aantoonbare ervaring in de monumentenzorg met relevante opleiding op hbo-niveau in combinatie met twee jaar relevante werkervaring.

Vrijstelling
Deelnemers die de bachelorcursus Monumentenzorg van Hogeschool Utrecht (na september 2011) hebben gevolgd, krijgen voor de eerste twee modules vrijstelling. Wel dienen zij alsnog een essay gekoppeld aan module twee te schrijven.

Opleidingsinhoud

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • modernisering monumentenzorg
 • cultuurlandschap, tuinstijlen en historische geografie
 • bouw- en architectuurhistorie
 • wet- en regelgeving
 • gebiedsgerichte monumentenzorg
 • welstand en beeldkwaliteit
 • omgang met archeologische waarden
 • erfgoed in bestemmingsplannen
 • financiële (on)mogelijkheden
 • maatschappelijke kosten- baten analyse (MKBA)
 • waarderingssystematiek voor gebieden
 • actuele herbestemmingsopgave
 • ruimtelijke inpassing infra, water en cultuurhistorie

Onderwijsvorm

Het programma kent een grote praktijkcomponent. Zo worden bij de eerste twee onderdelen individuele, schriftelijke, opdrachten uitgevoerd. Het maken van een cultuurhistorische gebiedsbeschrijving en het schrijven van een essay, waarvoor bronnenonderzoek gedaan moet worden. Cursisten brengen hierbij casussen uit hun eigen beroepspraktijk in. In het tweede deel van de opleiding werken de deelnemers in multidisciplinaire groepjes samen aan een gezamenlijk product: een gebiedsvisie. Deze visie over een onderwerp uit de beroepspraktijk wordt vervolgens gepresenteerd aan medecursisten zowel als aan de begeleidingscommissie. De toetsing van de cursus bestaat uit opdrachten per module, alsmede twee schriftelijke tentamens.

Leerdoelen

Tijdens deze opleiding verwerft u meer inzicht in de waarde van cultureel erfgoed, de mogelijkheden om erfgoed in te passen in plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen en in de rol en positie van daarbij betrokken partijen. U bent in staat uw organisatie te adviseren en plannen op dit gebied te formuleren en te implementeren. U kent de cultuurhistorische waarde van monumenten en landschappen en weet deze waarden in ruimtelijke plannen te toetsen. U weet adequaat in te spelen op actuele wet- en regelgeving, modernisering van de monumentenzorg en de nieuwste herbestemmingopgaven. U geeft hiermee een belangrijke impuls aan de optimalisering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Wilt u na afronding ook de bachelorcursus Monumentenzorg volgen, dan betaalt u hiervoor € 1.600,- (i.p.v. € 3.700,-).
Kosten voor boeken zijn niet inbegrepen, deze dienen zelf aangeschaft te worden. Lesmateriaal wordt zoveel mogelijk digitaal beschikbaar gesteld.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 420 dagen
Kosten €4750
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Erfgoed-en-Ruimte
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 30
Afronding Geen