Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Duurzame Monumentenzorg

Hogeschool Utrecht

 • Beschrijving
 • Overzicht

Verduurzaming van monumenten neemt een steeds grotere vlucht. Hierbij ontstaat een spanningsveld tussen behouden of vervangen van monumentale waarden en stellen we steeds hogere eisen aan comfort.
Het energetisch verbeteren van monumentale gebouwen is bij uitstek maatwerk. Het kunnen toepassen van energiebesparende en comfort verhogende aanpassingen binnen gebouwen staat niet op zichzelf maar is een integraal vraagstuk dat vraagt om een verantwoorde aanpak.
In deze zesdaagse bachelorcursus leert u op verantwoorde en onderbouwde manier keuzes te maken om monumentale panden energetisch te verbeteren. Wilt u zich ontwikkelen op het gebied van verduurzamen van monumenten, dan is deze bachelorcursus iets voor u!

Toelatingseisen

 • Diploma Bouwkunde op hbo- of mbo 4+-niveau
 • Voldoende werkervaring in de monumentenzorg/bouwsector

Opleidingsinhoud

Verduurzaming van monumenten neemt een steeds grotere vlucht. Hierbij ontstaat een spanningsveld tussen behouden of vervangen van monumentale waarden en stellen we steeds hogere eisen aan comfort. Monumentale gebouwen hebben al vele eeuwen doorstaan. We leven in een tijdsbestek waar we ons bewust zijn van een wereld waar de voorraad fossiele brandstoffen eindig is en de uitstoot van CO² moet worden verminderd.

Het energetisch verbeteren van monumentale gebouwen is bij uitstek maatwerk. Het kunnen toepassen van energiebesparende en comfort verhogende aanpassingen binnen gebouwen staat niet op zichzelf maar is een integraal vraagstuk dat vraagt om een verantwoorde aanpak.

In deze zesdaagse bachelorcursus leert u op verantwoorde en onderbouwde manier keuzes maken om monumentale panden energetisch te verbeteren. Tijdens deze bachelorcursus ontwikkelt u zich op het gebied van verduurzamen van monumenten. De lesstof is een mix van theorie en praktijk. De bachelorcursus is opgebouwd uit twee blokken:

 1. Basisprincipes duurzame monumentenzorg
 2. Verdiepen verantwoord verduurzamen van monumenten

Opbouw bachelorcursus

Tijdens deze bachelorcursus staan drie invalshoeken centraal:

 1. Techniek
 2. Houding
 3. Beoordelen

In de lessen wordt dialoog gezocht tussen deze drie invalshoeken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Techniek (hoe)

 • Basiskennis bouwkunde
 • Comfort & energie
 • Schade
 • Materiaal

Houding (waarom)

 • Ethiek
 • Ontwerp

Beoordelen (wat)

 • Wetgeving
 • Analyse
 • Ontwerpen

De focus ligt op praktische toepasbaarheid en technische mogelijkheden. Docenten behandelen de lesstof aan de hand van voorbeelden uit de professionele praktijk. Er is ruimschoots gelegenheid om uw eigen casuïstiek in te brengen.

Na afloop van deze bachelorcursus bent u in staat om gefundeerde en verantwoorde adviezen te geven en concrete plannen op te stellen ten aanzien van het verduurzamen van monumentale gebouwen. U bent in staat om buiten kaders te denken en innovatieve oplossingen te bieden. U kunt effectief vormgeven aan de verduurzaming van monumentale panden met respect voor de cultuurhistorische waarden en met oog op het heden en de toekomst. Ook leert u om bruggen te slaan tussen disciplines in uw werkomgeving, waardoor u partijen kunt verbinden om te komen tot een passende oplossing.

Doelgroep

Bent u werkzaam in het werkveld van gebouwde monumenten en heeft u te maken met vraagstukken betreffende verduurzamen of energetisch verbeteren van monumenten? Met deze bachelorcursus kunt u uw kennis over duurzaamheidsvraagstukken rond monumentale gebouwen verbeteren.

De bachelorcursus is bij uitstek geschikt voor:

 • Toezichthouders en handhavers bij gemeenten.
 • Beleidsmedewerkers monumentenzorg/cultuurhistorie van gemeenten, provincies en rijksoverheid.
 • Medewerkers van organisaties die zich richten op beheer en restauratie van monumenten, zoals Stadsherstel en aanverwante instellingen.
 • Medewerkers van Erfgoedhuizen en steunpunten Monumentenzorg.
 • Leden en ondersteunend personeel van Monumentencommissies.
 • Projectleiders van architectenbureaus en aannemingsbedrijven gespecialiseerd in restauratie/renovatie.

Exclusief literatuur. Lesmateriaal wordt zoveel mogelijk digitaal beschikbaar gesteld.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 140 dagen
Kosten €2550
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Duurzame%20monumentenzorg
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Geen