Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Coaching van individuen en teams in organisaties

Hogeschool Utrecht

 • Beschrijving
 • Overzicht

Deze bachelorcursus is gericht op het coachen en ontwikkelen van individuen en teams in organisaties. Organisaties en de context waarbinnen zij opereren zijn voortdurend in ontwikkeling en beweging, bijvoorbeeld door politieke, sociaal-economische of arbeidsmarktgerelateerde ontwikkelingen. Om mee te kunnen gaan in die continue veranderingen en ontwikkelingen zullen individuen, teams en leidinggevenden getraind en gecoacht moeten worden. Dat vraagt vaardigheden die betrekking hebben op ontwikkeling, verandering en groei van individuen en groepen en de begeleiding daarvan. Om anderen succesvol te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling is het belangrijk om u allereerst bewust te zijn van uw eigen ontwikkelingsproces en de mogelijke stappen hierin. Zelfbewustzijn en zelfkennis zijn hierbij sleutelbegrippen. Vanuit die basis kunt u anderen begeleiden. In deze cursus leert u dan ook enerzijds technieken en actuele theorieën op het gebied van coaching en ontwikkeling van individuen en groepen (en groepsprocessen), anderzijds werkt u aan uw eigen ontwikkeling als individu en professional.

Toelatingseisen

Geen formele. Wel de bereidheid om uzelf te ontwikkelen, feedback te geven en te ontvangen, eigen casuïstiek in te brengen en medecursisten hierin te begeleiden.

Opleidingsinhoud

Programma

De cursus bestaat uit drie onderdelen: coachingsvaardigheden, theorie en actieonderzoek. U leert op gestructureerde wijze een coachgesprek te voeren en resultaatgericht te coachen. Tijdens de trainingen raakt u aan de hand van demo's bedreven in de verschillende stappen.. Vervolgens gaat u die zelf toepassen in kleinere groepen.Buiten de trainingen oefent u in een intervisiegroep (begeleid en onbegeleid). Een onderdeel van deze cursus is de body of knowledge van coaching. Hier krijgt u enerzijds het algemeen kader (definities, geschiedenis, basisreflectie, ethiek) van coaching uitgereikt. Daarnaast bespreken we de verschillende vormen van coaching, het traject en het proces, de vaardigheden en rollen van de coach en de technieken, methoden en interventies van coaching. Vervolgens voert u een actieonderzoek uit binnen uw eigen organisatie of een organisatie naar keuze. Actieonderzoek is een interventiemethode waarbij u leert door te doen. U benadert een specifieke situatie vanuit verschillende (theoretische) perspectieven en invalshoeken en mede door middel van interventies en interactie met de betrokkenen. Tijdens de lesdagen doet u oefeningen en maakt u opdrachten waarbij u telkens uw eigen casus inbrengt. De uitkomsten hiervan verwerkt u weer in uw onderzoek.

Onderwijsvorm

De coachingsvaardigheden ervaart en oefent u in trainingen, workshops en tijdens intervisie. Theorie komt aan bod via zelfstudie en responsiecolleges. Aan actieonderzoek werkt u in werkcolleges en werkgroepen, en in de organisatie waar u dit onderzoek doet.

Leerdoelen en beoordelingsmethodiek

Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft u kennis van en inzicht in actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van:
  • coaching en persoonlijke ontwikkeling
  • teams en teamontwikkeling
  • groepsdynamica en groepsprocessen
  • organisaties en ontwikkeling van organisaties
  en weet u hoe u deze kennis en inzichten kunt inzetten in de praktijk.
 • Heeft u een aantal persoonlijke thema's onderzocht, uitgewerkt en beschreven.
 • Kunt u op een resultaatgerichte manier aansluiten bij de vraagstelling van het individu of het team en verschillende methodieken van coachen toepassen, zowel individueel als op teamniveau.

Beoordeling: portfolio met opdrachten en een afrondende testingdag (theorie en vaardigheden) en een onderzoeksverslag (actieonderzoek).

Relatie met huidige werksituatie (casuïstiek)

Tijdens de trainingen en de intervisie werkt u met de eigen casuïstiek (van u en van medecursisten). Daarnaast past u het geleerde toe in de praktijk tijdens het actieonderzoek.

Nog niet bekend.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 840 dagen
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Coaching-van-individuen-en-teams-in-organisaties
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Geen