Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Chemie

Hogeschool Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Een chemisch laboratoriumingenieur werkt vaak in teamverband mee aan onderzoek en ontwikkelt en valideert nieuwe analysemethoden. Als u bij wilt blijven op uw vakgebied, of u verder wilt specialiseren, dan is deze deeltijdopleiding iets voor u. De opleiding kan ook een doorgroeimogelijkheid bieden binnen uw huidige werk.

Een verplicht onderdeel van uw aanmelding is de digitale intake. Deze geeft zicht op uw vooropleiding, werkervaring en motivatie. Kijk op www.werkenstudie.matching.hu.nl voor meer informatie.

Toelatingseisen

U wordt toegelaten als u in het bezit bent van een mbo chemie diploma op niveau 4 en u tevens werkt in een voor de studie relevante functie. Lees meer over de toelatingseisen.

Opleidingsinhoud

Met uw mlo-vooropleiding krijgt u een verkort propedeuseprogramma aangeboden omdat u op basis van uw vooropleiding 30 van de 60 EC's uit het propedeuseprogramma krijgt vrijgesteld. Hierdoor neemt de propedeutische fase slechts 1,5 semester in beslag. Daarna gaat u door naar de hoofdfase. Het hoofdfaseprogramma beslaat 5,5 semesters.

De kennis en vaardigheden die u heeft opgedaan in de praktijk zijn uiterst waardevol. In het curriculum is hier rekening mee gehouden en zijn studiepunten opgenomen die u kunt verkrijgen met opdrachten die betrekking hebben op uw relevante werkervaring. Verder maken een stage en een afstudeeropdracht deel uit van het curriculum. Uw eigen werkplek functioneert hierbij als stage en afstudeerplek.

Programma

De deeltijdopleiding Chemie biedt een brede basis met daarin onder andere analytische chemie, organische chemie, polymeerchemie en enkele biochemische vakken. Bij de lessen die u op school volgt wordt met name van de volgende drie onderwijsvormen gebruik gemaakt: theorielessen, practica en projecten. Bij de theorielessen wordt uw "body of knowledge" op peil gebracht, bij de practica traint u uw praktische vaardigheden en bij de projecten, die u in een groepje met medestudenten uitvoert, leert u projectmatig te werken en traint u uw onderzoeksvaardigheden.

In de laatste fase van de opleiding vindt een verdieping plaats op het gebied van analytische chemie met als aandachtsgebied moderne instrumentele technieken.

In het laatste semester van de opleiding voert u uw afstudeeropdracht uit op uw eigen werkplek. U volgt dan geen cursussen meer op de faculteit. Het onderwerp waarop u wil afstuderen, wordt mede bepaald door de mogelijkheden binnen uw eigen werkomgeving.

Voorbeelden van afstudeeronderwerpen zijn:

  • onderzoek naar brandvertragers in verf;
  • pesticiden of hormonen in oppervlaktewater;
  • dioxines in melk.

Let op: dit is het minimale collegegeldtarief dat u betaalt. De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter berekent u welk collegegeldtarief voor u van toepassing is.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 6720 dagen
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Chemie
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Geen