Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Business Process Management

Hogeschool Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Wilt u door middel van procesmanagement uw organisatie verbeteren, kosten terugdringen en uw winst verhogen? Deze opleiding geeft u praktische handvatten, theorieën en modellen voor het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen. U leert hoe de processen ondersteund kunnen worden door tooling. U raakt vertrouwd met de architectuurprincipes en de kaders waarmee u vanuit het procesdenken te maken krijgt. U leert om via projectmanagement veranderingen in de organisatie door te voeren. U leert om de strategie van de organisatie te vertalen naar procesverbeteringen.

Post-HBO Business Process Management bestaat uit de mastermodules:

Toelatingseisen

Voor toelating tot de post-hbo-opleiding zijn minimaal een hbo-diploma en twee jaar relevante werkervaring op hbo/wo-niveau vereist. Toelating vindt plaats op basis van een toetsing van het curriculum vitae en een intakegesprek. Beschikt u niet over een hbo-diploma dan kan uw werk- en denkniveau getoetst worden in een intakegesprek.

Opleidingsinhoud

De post-hbo-opleiding Business Process Improvement is een deeltijdopleiding voor de professional en de manager die zich verder wil verdiepen in vraagstukken op het gebied van procesmanagement en het op projectmatige wijze doorvoeren van veranderingen of verbeteringen.

De post-hbo-opleiding Business Process Improvement bestaat uit een drietal masterclasses:
• Strategie & Organisatie
• Business Process Management
• Projectmanagement & Change

Programma

Iedere masterclass bestaat uit twee modules en consultancy- en research skills.

Masterclass Business Process Management
Deze masterclass bestaat uit twee modules:
• Business Process Management
• Solution Architecture

Business Process Management (BPM)
BPM staat in het teken van het realiseren van een hogere efficiëntie en effectiviteit, een hogere klantgerichtheid, focus op processen die waarde toevoegen en betere resultaten voor de onderneming genereren. In deze modules leert u procesgericht denken. U leert processen te identificeren, te analyseren en processen te verbeteren. Het modelleren van processen in bedrijfsorganisaties neemt een belangrijke plaats in. Daarbij komen verschillende visies en methodieken, businessrules en BPMN aan de orde.

Solution Architecture
Een solutionarchitectuur beschrijft inhoudelijke kaders en richtlijnen voor business en ICT projecten. Hierbij gaat het om het doorvertalen van de wensen van de organisatie, zoals beschreven in enterprise- en domeinarchitecturen, naar een hoog niveau ontwerp. Een solutionarchitectuur beschrijft de context voor projecten om succesvol delen van enterprise-architectuur te realiseren. Met andere woorden: solutionarchitectuur is de linking pin tussen enterprise-architectuur en projecten. Het stelt organisaties in staat om hun projecten beter af te stemmen op hun organisatiestrategie en daardoor de business-IT-alignment te verbeteren. De architectuurrichtlijnen en principes worden vertaald naar werkbare oplossingen.

Masterclass Strategie & Organisatie
Deze masterclass bestaat uit twee modules:
• Strategisch Management & Business Models
• Extended Enterprise

Strategisch Management & Business Models
Deze module gaat over strategisch management en leiderschap. Aan de orde komen managementmodellen, de missie, visie en strategie van de organisatie, verschillende businessmodels en de strategische implementatie hiervan.

Extended Enterprise
In deze module leert u de onderneming te zien als een entiteit in haar omgeving (ketens, netwerken). U leert over uw organisatiegrenzen heen te kijken. Organisaties krijgen o.a. te maken met outsourcing, strategische allianties, shared service centers en een sterke vraagsturing. Aan de hand van cases zullen verschillende praktische situaties worden behandeld.

Masterclass Projectmanagement & Change
Deze masterclass bestaat uit twee modules:
• Projectmanagement & Change
• Information Economics

Projectmanagement & Change
In deze module leert u een project op te zetten, te organiseren en te beheren. Onderwerpen zijn onder meer projectfasen, beslissingen tussenfasen, planning, verschillende projectmanagementtools zoals riskmanagement, issuemanagement, stakeholdermanagement, het beheer van de vooruitgang, de rol van de businesscase, het beheer van projectteams en de rol van projecten in organisatieverandering. Ook komen verandermanagement, gedrag van mensen in organisaties en hoe u een verandering kunt managen aan de orde.

Information Economics
Voor de meeste IT-gerelateerde veranderingen en projecten zijn investeringen nodig. Er is meestal een zekere mate van druk op de deadlines en budgetten. Deze module behandelt de financiële aspecten van IT. Aan de orde komen o.a. budgettering, verschillenanalyse, IT in de jaarrekening, investeringsselectie en business case management. Concepten als Total Cost of Ownership, Return on Investment, Net Present Value, Real Option Valuation en Benefits logic worden toegelicht en toegepast in opdrachten in de eigen organisatie.

Onderwijsvorm

klassikaal

Leerdoelen

De leerdoelen zijn terug te vinden bij de specifieke masterclasses van deze post-hbo-opleiding.

Relatie met huidige werksituatie (casuïstiek)

In de masterclass zijn theorie en praktijk direct aan elkaar gekoppeld. Dit maakt de studie bijzonder effectief, het levert een groot voordeel op voor u én voor uw werkgever. Een relevante werkplek is daarom vereist om de wisselwerking te creëren tussen het toepassen in de praktijk van de verworven kennis en het inbrengen van de kennis vanuit uw beroepspraktijk in de theoretische blokken.

De post-hbo-opleiding Business Process Improvement is een onderdeel van de Master of Informatics .

Dit bedrag is voor de gehele opleiding. Per masterclass is de prijs € 3750.
Dit bedrag is inclusief boeken en readers.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 420 dagen
Kosten €9900
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Opleiding-Business-Process-Management
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Geen