Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bouwcoördinator PO/Teamleider VO

Hogeschool Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Deze post-bachelor-opleiding is bedoeld voor leraren die (bouw)coördinator in het primair onderwijs of teamleider in het voortgezet onderwijs willen worden. Of die al coördinator of teamleider zijn, maar meer willen weten over deze taak/functie. Visieontwikkeling, bekwaamheidsportfolio, vaardigheden, afstemming met betrekking tot schoolontwikkeling, intervisie, leerteams, taakhaalbaarheid, gesprekstechnieken, conflicthantering, feedback, leiderschapsprocessen, management, beroepsbekwaamheden en competenties, kwaliteiten, indicatoren en zelfreflecties zijn belangrijke elementen tijdens deze opleiding.

Toelatingseisen

Leraren uit het primair en voortgezet onderwijs met minimaal een afgeronde hbo-bacheloropleiding (educatie) en praktijkervaring in de schoolpraktijk, die (op korte termijn) verantwoordelijk zijn voor coördinatorschap of teamleiding worden toegelaten tot de opleiding.

Opleidingsinhoud

Programma

U gaat in de opleiding bouwcoördinator PO/Teamleider VO aan de slag met uw eigen vragen, visies, taken, verantwoordelijkheden, vaardigheden, kwaliteiten en competenties. Uw eigen werkomgeving is het uitgangspunt. U doorloopt vier modules:

  • Module 1: Visie, organisatiestructuur en organisatiecultuur
  • Module 2: Communicatie
  • Module 3: Betrokkenheid, reflectie en feedback
  • Module 4: Management en leiderschap

De leerteambijeenkomsten (inclusief het onderdeel 'Kritisch denken') bestaan uit vier bijeenkomsten.
Onderdelen Kritisch denken: les 1: groeperen, les 2: redeneren, les 3: analyseren. Les 4: beknopt betoog.

Welke onderwijsvorm

Gedurende deze blokken woont u de twaalf bijeenkomsten bij, neemt u deel aan leerteambijeenkomsten en voortgangsgesprekken, voert u opdrachten uit op de werkvloer en maakt u uw huiswerk. Een leerteam vormt een professioneel klankbord voor u als deelnemer. Dit helpt u uw visie te ontwikkelen, probleemstellingen aan te scherpen, feedback te geven en te ontvangen, een spiegel voor te houden, als ondersteuning in uw leerproces.

Leerdoelen

Tevens leert u hoe u uw collega's beter kunt leren begrijpen, hoe u uw collega's kunt enthousiasmeren en hoe u om kunt gaan met weerstanden in uw bouw/afdeling. Vier aspecten zijn o.a. hierbij van belang: het integrale model voor duurzaam succesvol werkgedrag, gespreksvaardigheden en feedback, intervisie en het beïnvloeden van gedrag. Bovendien oefent u regelmatig met elkaar in kleine groepjes en bespreekt u videofragmenten van diverse gesprekken in de school.
U leert hoe u tactisch kunt vergaderen, hoe u besluiten kunt nemen aan de hand van zelfreflecties. Aan het einde van de opleiding heeft u zich verdiept in wat leiderschap en timemanagement inhouden en weet u hoe u deze items wilt toepassen in uw praktijk. Tot slot krijgt u een systeem aangereikt waarmee u constant bezig kunt/moet zijn met de kwaliteit van het onderwijs in uw bouw/afdeling, immers constante kwaliteitsverbeteringen zijn nodig om uw onderwijsopbrengsten naar een steeds hoger niveau te brengen.

Competenties en kwaliteiten

Vaardigheden en competenties: vaak worden deze twee begrippen door elkaar gebruikt. Als we bij vaardigheden uitgaan van beroepsbekwaamheden, dan is een voorbeeld van een beroepsbekwaamheid van de bouwcoördinator of teamleider: hij/zij kan een uitdagende en stimulerende leeromgeving organiseren. De competenties die u hierbij nodig hebt zijn: plannen, samenwerken, creativiteit en organiseren. Competenties zijn dus persoonlijke kwaliteiten. Er zijn voor deze opleiding vijf grote gebieden van kwaliteiten die in elke module terugkomen: conceptuele kwaliteiten, onderzoekende en lerende kwaliteiten, sociaal-communicatieve kwaliteiten, creatieve kwaliteiten en persoonlijk leiderschapskwaliteiten. Deze vertalen we in indicatoren, die onderverdeeld zijn in kennis en vaardigheden, zodat we uw vorderingen en ontwikkelingen goed in de gaten kunnen houden.

Dit bedrag is inclusief administratie- en materiaalkosten.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 420 dagen
Kosten €1995
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Bouwcoordinator-PO-Teamleider-VO
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 45
Afronding Geen