Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Blok 2 leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs

Hogeschool Utrecht

 • Beschrijving
 • Overzicht

Deze leergang bestaat uit drie blokken. Bekijk blok 1 en blok 3.

Om gymles te mogen geven aan kinderen van groep 3 t/m 8 in het primair onderwijs heeft u naast uw pabo-diploma een aanvullende onderwijsbevoegdheid nodig. Daarnaast zijn er leraren die zich afvragen of ze wel voldoende bekwaam zijn. Is het wel verantwoord het vak bewegingsonderwijs te geven, gezien de kwaliteitseisen die worden gesteld aan veiligheid en inhoud?
Via de leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs kunnen leraren die bevoegdheid alsnog behalen. Op het moment dat de leraar gestart is met blok 1 van de leergang, mag er les worden gegeven in het vak bewegingsonderwijs aan de groepen 3 t/m 8.

Toelatingseisen

U dient in het bezit te zijn van een pabo-diploma en van een certificaat van blok 1.

Opleidingsinhoud

Programma

Het eerste blok richt zich op het aanbieden van bewegingsactiviteiten (inrichten, instrueren, organiseren). Blok twee besteedt aandacht aan begeleiding en leerhulp. Aan bod komen bijvoorbeeld ongevallen en veiligheid en het observeren van bewegingsgedrag. In het derde blok staat vakspecialisme centraal, het maatwerk in het ontwerpen van bewegingssituaties en het bewegen in andere contexten.

Welke onderwijsvorm

Tijdens elk blok van de opleiding houdt u een logboek bij. De blokken worden afgesloten met een toets, portfolio- en logboek presentatie, een voortgangsbespreking en de stage met de daarbij behorende opdrachten. Tot slot geeft u een eindpresentatie. Aan ieder blok zijn certificeringseisen gekoppeld. Wanneer u gestart bent met het eerste blok, heeft u ontheffing om zelfstandig bewegingslessen aan alle groepen van het basisonderwijs te geven voor de duur van twee jaar.

Leerdoelen

U leert onderwijssituaties op te zetten waarin kinderen van groep 3 t/m 8 intensief bewegen. Wat is het leeraspect op de verschillende niveaus? Hoe kan gedifferentieerd werken en plezier beleven aan bewegingsonderwijs worden gerealiseerd?

Een deelnemer die de leergang voltooit:

 • heeft kennis van de opbouw van het begrippenkader binnen bewegingsonderwijs;
 • heeft kennis van de systematiek van lesvoorbereiding en evaluatie;
 • beheerst de theoretische reflectie op groeperingsvormen;
 • beheerst een (bewegings)onderwijskundig begrippenkader;
 • heeft kennis over de verwantschappen tussen de al bekende kernactiviteiten binnen een bewegingsthema en de verwantschap met andere bewegingsthema's in andere leerlijnen;
 • heeft geleerd de verhindering bij een kind weg te nemen door het aanbieden van andere activiteiten;
 • heeft kennis over het vakspecifieke karakter van bewegingsonderwijs en de invloed daarvan op de les- en periodeplanning;
 • kan bewegingsonderwijs in relatie brengen met andere onderwijsvakgebieden, of het bewegen in andere onderwijscontexten;
 • is in staat om onafhankelijk van een methode goede leerstofkeuzes te maken;
 • kan omgaan met grote niveauverschillen in de groep. Het accent ligt hier op de goede bewegers, terwijl de minder goede bewegers evenveel aan hun trekken komen;
 • heeft inzicht om realistische keuzes te maken tussen onderwijskundige inzichten rond adaptief onderwijs.

U kunt subsidie voor deze leergang krijgen.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 588 dagen
Kosten €985
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Blok-2-leergang-vakbekwaam-bewegingsonderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Geen