Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Blended didactiek in vo en mbo - Pedagogisch en didactisch handelen versterken in een blended leeromgeving

Hogeschool Utrecht

 • Beschrijving
 • Overzicht

Wilt u blended learning vanuit een digitale leeromgeving inzetten? En wilt u meer weten over hoe u met gebruik van ICT uw onderwijs goed kunt aan laten sluiten bij de belevingswereld van leerlingen? In de mastermodule Blended didactiek in vo en mbo leert u op een systematische en verantwoorde wijze blended didactiek inzetten in uw lessen en curriculum. Bijvoorbeeld het toepassen van het flipping the classroom principe: u biedt een deel van de instructies die normaal gesproken in klassikaal verband gegeven worden online aan. Ook leert u meer mogelijkheden creëren voor andere vormen van leren binnen en buiten het leslokaal. Denk hierbij aan opdrachten die leerlingen in groepjes online of op een leerplein kunnen uitvoeren of leren in praktijksituaties. De moeilijke opdrachten worden dan bewaard voor de klassikale sessies. Dit maakt dat leerlingen een actievere houding tijdens de klassikale sessies hebben en er eerder verdieping van de lesstof gezocht kan worden.

Toelatingseisen

 • Een tweedegraads lesbevoegdheid .
 • U bent werkzaam als leraar in het vo of mbo.

Opleidingsinhoud

In deze module maakt u kennis met de waarde van ICT-rijk onderwijs in uw onderwijssituatie. U ontwikkelt een flipped classroom cursus of curriculum terwijl u de cursus volgt. Alle opdrachten zijn er op gericht om u stapje voor stapje verder te helpen in deze ontwikkeling. Daarbij krijgt u feedback van uw leerteam en begeleiding van een ervaren docent met praktijkervaring. Aan het eind van de module is uw cursus of curriculum gereed.

U leert hoe u een flipped classroom cursus of curriculum kunt ontwikkelen dat aansluit bij de belevingswereld van uw leerlingen en het leerrendement verhoogt. Als onderdeel hiervan leert u efficiënt online opdrachten te creëren en deze te combineren met klassikale bijeenkomsten waarbij verdieping van leerstof wordt bereikt. Om U leert hoe u freeware (gratis online sites) en laptops kunt inzetten, zodat u de de cursus digitaal beschikbaar kunt stellen. Deze module helpt u op een creatieve, structurele en effectieve wijze een cursus of curriculum voor uw eigen leerlingen te ontwerpen.

In de mastermodule Blended didactiek in vo en mbo komen vijf thema's aan bod:

 • Thema 1: De eerste stappen
  Wanneer een deel van de lesstof wordt verplaatst naar een online omgeving is het essentieel hier van tevoren goed over na te denken. Dit heeft betrekking op helder geformuleerde leerdoelen, een heldere structuur en leergemak. Dit vormt in een online omgeving de eerste aanzet tot motivatie.
 • Thema 2: Digitaal platform
  Binnen dit thema leert u hoe u gebruik kunt maken van zogenaamde freeware en hoe u kunt beoordelen welk digitaal platform geschikt is voor uw doeleinden. Freeware bestaat uit gratis online sites. Zodoende kunt u dus kosteloos een flipped classroom of cursus of curriculum voor uw leerlingen ontwerpen.
 • Thema 3: Leerstof aanbieden
  Wat maakt flipped classroom onderwijs succesvoller dan traditioneel onderwijs? Deze vraag wordt beantwoord doordat u leert hoe u op effectieve en creatieve wijze leerstof kunt aanbieden in een online omgeving die niet alleen recht doet aan verschillende leerstijlen maar ook inspeelt op de belevingswereld van de leerlingen. Daarbij leert u hoe u gebruik kunt maken van uw gekozen digitale platform en hoe u variatie kunt inbrengen in de wijze waarop leerstof aangeboden wordt. Ook leert u hoe u hier webtools en multimediale leermiddelen voor kunt inzetten.
 • Thema 4: de opdrachten
  Hoe kunt u er voor zorgen dat leerlingen daadwerkelijk de online leerstof gaan bestuderen en er mee aan de slag gaan? In dit thema leert u hoe u de opdrachten zodanig kunt formuleren dat zij aanzetten tot het bestuderen van de lesstof, motivatie en verwerking van de opdracht. U leert hoe u de wijze van verwerking van opdrachten kunt laten aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen.
 • Thema 5: Begeleiding
  Wat is uw rol als docent bij online verwerving en verwerking van leerstof? In dit thema leert u hoe u een online leerproces kunt begeleiden. Ook leert u beoordelen welke leerstof geschikt is voor een online omgeving en welke uw fysieke aanwezigheid vereist. Op deze wijze leert u hoe klassikale bijeenkomsten een verdieping van de leerstof en een verrijking van het leerproces mogelijk maken en op effectieve wijze een verdeling te maken van online leerstof en opdrachten en klassikale leerstof en opdrachten.

De voordelen van de module zijn:

 • De opgedane kennis en vaardigheden zijn direct toepasbaar in uw lespraktijk.
 • U deelt ervaringen met vakgenoten en breidt uw netwerk uit.
 • U heeft tussentijds veelvuldig contact met docent via online omgeving.
 • De module wordt gegeven door een deskundige docent met praktijkervaring.
 • Professionalisering op geaccrediteerd masterniveau, die aansluit bij uw eigen lespraktijk.

Onderwijsvorm

Deze module wordt blended gegeven. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is daarbij de organisator van het leerproces, waar het traditioneel gezien om de klassikale lessen zou draaien. Studenten kunnen zo veel flexibeler onderwijs volgen. Lees verder

Dit bedrag is exclusief kosten voor boeken.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 140 dagen
Kosten €690
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Blended-didactiek-in-vo-en-mbo
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Geen