Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Hogeschool Utrecht

 • Beschrijving
 • Overzicht

Onderzoek naar de gezondheid van mens en dier of diagnostiek van patiënten vraagt om laboratoriumingenieurs die gevoel hebben voor het werken met biologisch materiaal en dit met grote accuratesse doen. Heeft u middelbaar laboratorium onderwijs (mlo) of een aanverwante medisch-biologische vooropleiding gevolgd en wilt u graag doorgroeien in uw werk? Dan is deze deeltijdopleiding iets voor u. Het is voor de deeltijdopleiding Life Sciences vereist dat u in een voor de studie relevante functie werkt. De kennis en vaardigheden die u heeft opgedaan in de praktijk zijn uiterst waardevol en leveren een bijdrage in de ontwikkeling van de competenties van mbo- naar hbo-niveau binnen het studieprogramma.

De propedeuse van de opleiding duurt zeven maanden. U kunt een een vrijstelling van 30 EC aanvragen als u een mlo-vooropleiding (niveau 4) heeft gevolgd. De hoofdfase bestaat uit theoretisch en praktisch onderwijs, waarbij het stageonderdeel en afstudeeropdracht worden uitgevoerd buiten de opleiding (doorgaans op de werkplek).

Een verplicht onderdeel van uw aanmelding is de digitale intake. Deze geeft zicht op uw vooropleiding, werkervaring en motivatie. Kijk op www.werkenstudie.matching.hu.nl voor meer informatie.

Toelatingseisen

U wordt toegelaten wanneer u in het bezit bent van een mbo-diploma niveau 4. Lees meer over de toelatingseisen.

Opleidingsinhoud

Programma

In de eerste zeven maanden van uw studie volgt u algemene biologische cursussen zoals van Genotype naar Fenotype, Cellulaire biochemie en ondersteunde cursussen zoals, Wiskunde en labtools. Deze cursussen zijn onderdeel van de propedeuse. Vervolgens begint de hoofdfase met als thema Moleculaire biologie. De cursussen worden aangeboden in verschillende onderwijsvormen zoals werkcolleges, e-learning en projecten.

Cursussen eerste jaar

Propedeuse:

 • Cellulaire biochemie
 • Genotype naar Fenotyp
 • Labtools
 • Hematologie
 • Project 'Genen en gezondheid'
 • Ondersteunende modules: Wiskunde, Excel en Statistiek

Hoofdfase:

 • Moleculaire biologie
 • Project 'Genes and proteins'

In het tweede en derde jaar vervolgt u de hoofdfase Life Sciences met cursussen die relevant zijn voor het biomedische werkveld. Het studieprogramma bestaat naast theoriemodules, zoals Humane Fysiologie en Immunologie, ook uit bijbehorende practica en projecten. Gedurende het derde jaar is er ruimte in het studieprogramma om te kunnen voldoen aan het stageonderdeel dat vereist worden voor het behalen van uw diploma. Doorgaans wordt de stageopdracht uitgevoerd op de werkplek. De ontwikkeling van de beroepscompetenties van mbo- naar hbo-niveau worden middels een digitale portfolio zichtbaar gemaakt aan de hand van specifieke beroepssituaties op de werkplek.

Cursussen tweede jaar:

 • Humane fysiologie
 • Voeding en beweging
 • Farmacologie, experimenten ontwerpen en dataverwerking
 • Persoonlijke effectiviteit en communicatie
 • Bioinformatica
 • Immunologie
 • Project 'Beroepsdomein in Beeld'

Cursussen derde jaar:

 • Moleculaire diagnostiek & kwaliteitscontrole
 • Medische microbiologie en virologie
 • Biotechnologie
 • Metabole ziekten
 • Biomolecular research
 • Project ter voorbereiding van het afstudeeronderzoek

In het laatste half jaar van de deeltijdopleiding voert u een afstudeeropdracht uit. Doorgaans kan dit in het laboratorium waar u werkt. Voorwaarde hierbij is dat de opdracht op hbo-niveau kan worden uitgevoerd. Dit wordt in samenspraak met de studieadviseur deeltijd bepaald.

Onderwijsvorm

Om werken en leren goed te kunnen combinere is het prettig om zelf te bepalen wanneer en waar u studeert. Daarom is een groot deel van het lesmateriaal, zoals studiewijzers, opdrachten bij cursussen, achtergrondinformatie en uitwerkingen van vraagstukken via internet (Sharepoint) toegankelijk. Daarnaast wordt een deel van het onderwijs in de vorm van blended learning en middels web-lectures aangeboden. Een deel van het studieprogramma verplaatst zich hierdoor van het leslokaal naar uw eigen werkplek. Zo bespaart u op uw reistijd en studeert u zoveel mogelijk op het moment dat het u uitkomt.

Let op: dit is het minimale collegegeldtarief dat u betaalt. De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter berekent u welk collegegeldtarief voor u van toepassing is.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 6720 dagen
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Biologie-en-Medisch-Laboratoriumonderzoek
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Geen