Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Begeleiding van leerlingen met syndromen, ziektebeelden en functiestoornissen

Hogeschool Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Deze mastermodule Begeleiden van leerlingen met syndromen, ziektebeelden en functiestoornissen is bedoeld voor leraren en begeleiders in het speciaal en regulier onderwijs die staan voor de uitdaging leerlingen met complexe onderwijsbehoeften te begeleiden in een zo optimaal mogelijke (leer)ontwikkeling. Zij erkennen de eigenheid, autonomie en zelfbepaling van deze leerlingen en zijn zich bewust dat iedereen kan ontwikkelen en leren. De opbouw van deze mastermodule vraagt als voorbereiding van de student bij eerder gevolgde mastermodules een aantoonbare verdieping op leerlingen met beperkingen en handicaps.

Toelatingseisen

U heeft een bacheloropleiding afgerond.

Opleidingsinhoud

Het handelingsgericht kijken naar en begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen met beperkingen en handicaps vraagt naast kennis van de gewone ontwikkeling ook kennis omtrent syndromen en de invloed daarvan op de ontwikkeling. U verdiept zich in de verscheidenheid van syndromen, ziektes en aandoeningen en de mogelijke gevolgen voor het somatisch, psychisch, communicatief en sociaal functioneren van de leerling. Naast aandacht voor de leerlinggebonden kenmerken is er ook aandacht voor de omgevingskenmerken en de wisselwerking daartussen. U leert door middel van ontwikkelingsgericht observeren factoren in kaart te brengen met als doel zicht te krijgen op de mogelijkheden en krachten van het individuele ontwikkel- en leervermogen van de leerling. Er is speciaal aandacht voor het zoeken naar samenwerking tussen onderwijs en gezondheidszorg om adequate ontwikkelingsmogelijkheden te creëren die aansluiten bij individuele behoeften van de leerlingen en hun ouders.

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Special Educational Needs' richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:
A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.
B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor schoolontwikkeling, begeleiding van collega's, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.
C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Bronnen

De kennisbank bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Voorbeelden van bronnen zijn vakliteratuur, wetenschappelijke tijdschriften, vaktijdschriften, websites, digitale documenten, documenten uit uw werksituatie, enzovoorts, gericht op de mastermodules uit deze specialisatie. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Beoordeling van de prestatie

Enerzijds verwachten wij een hoog niveau in de omgang met probleemgerichte theorieën, anderzijds diepgaande reflectie op eigen vaardigheden, overtuigingen, waarden en kernkwaliteiten. Het leerteam is hierbij een belangrijke sparringpartner. Bij deze mastermodule laat u aan de hand van een product zien op welke wijze de inhoud verwerkt is. We beoordelen uw prestatie aan de hand van criteria die bij elke mastermodule vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken met u gemaakt.

Onderwijsvorm

Deze module wordt blended gegeven. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is daarbij de organisator van het leerproces, waar het traditioneel gezien om de klassikale lessen zou draaien. Studenten kunnen zo veel flexibeler onderwijs volgen. Lees verder

Deze scholing kan in aanmerking komen voor vergoeding middels prestatieboxen.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 140 dagen
Kosten €640
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Mastercourse-Begeleiding-van-leerlingen-met-syndromen-ziektebeelden-en-functiestoornissen
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 999
Afronding Geen