Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Automatische fonetografie in de logopedische praktijk

Hogeschool Utrecht

 • Beschrijving
 • Overzicht

Het opnemen van een fonetogram is verregaand geautomatiseerd en de visuele feedback levert veel nieuwe mogelijkheden op. Wel blijft het van belang fonetografie systematisch volgens specifieke richtlijnen uit te voeren. Deze cursus gaat in op de juiste procedure bij fonetografie. Ook wordt een interpretatieschema geïntroduceerd waarmee we oefenen.

Toelatingseisen

Voor deze cursus gelden geen toelatingseisen. Om het meest profijt te hebben van de cursus is het sterk aanbevolen om beschikking te hebben over Voice Profiler.

Opleidingsinhoud

De cursus gaat in op de juiste procedure bij fonetografie. Ook wordt een interpretatieschema geïntroduceerd waarmee wordt geoefend. Daarnaast besteden we onder meer aandacht aan de verschillende wijzen waarop minder muzikale cliënten gestimuleerd kunnen worden en aan de inpassing van fonetografie binnen de logopedische praktijk. Binnen het gegeven kader bespreken we ook hoe er effectief gebruik kan gemaakt worden van de stemkwaliteitsparameters van Voice Profiler.

De volgende aspecten komen tijdens de cursus aan de orde:

 • het systematisch opnemen van een fonetogram via een opnameprotocol en
  -methodiek: voor gemiddelde gezonde stemmen, stempatiënten en geoefende stemmen;
 • evaluatie van het fonetogram en de positie van de gemiddelde spreekstem;
 • bespreking van fonetogramkenmerken van de gemiddelde gezonde stem, mede aan de hand van normfonetogrammen;
 • theorie van stemregisters en registerovergangen;
 • akoestische kenmerken van stemkwaliteit leren herkennen, de geregistreerde stemkwaliteitskenmerken kunnen interpreteren toepassing van automatische fonetografie in de logopediepraktijk, de rol binnen het stemonderzoek en tijdens de behandeling;
 • het belang van herhalingsmetingen;
 • het interpreteren van fonetogrammen aan de hand van een interpretatieschema;
 • het oefenen van het gebruik van dit interpretatieschema aan de hand van eigen materiaal;
 • het opnemen van een screeningsfonetogram;
 • tijdens de follow-up ochtend worden vragen beantwoord die zijn ontstaan n.a.v. het toepassen van automatische fonetografie in de eigen praktijk, feedback gegeven op de geleerde vaardig- heden en kan er casuïstiek worden besproken.

Voorafgaand aan de cursusdagen ontvangt u lees- en/of oefenopdrachten. Ook gaan we in op vragen die leven bij degenen die al een Voice Profiler hebben. Met name voor degenen die nog geen (uitgebreide) cursus hebben gevolgd, kan deze cursus extra informatie, tips & trucs opleveren.

Het wordt aanbevolen een eigen laptop of eventueel USB-stick met daarop fonetogrammen mee te nemen.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 20 dagen
Kosten €625
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Automatische-fonetografie-in-de-logopedische-praktijk
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Geen