Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Autisme

Hogeschool Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

Deze mastermodule is bedoeld voor leraren en begeleiders in het speciaal en regulier onderwijs die staan voor de uitdaging leerlingen met complexe onderwijsbehoeften te begeleiden in een zo optimaal mogelijke sociaal-emotionele ontwikkeling.

Toelatingseisen

U heeft een bacheloropleiding afgerond.

Opleidingsinhoud

In deze mastermodule wordt een verbinding gemaakt tussen kennis vanuit de kinderpsychiatrische theorie en de ecologische pedagogische werkelijkheid van het werken met leerlingen met ASS in de onderwijspraktijk. Er wordt ingegaan op de verklaringen van autisme, op de beperkingen in de sociale interactie, in de communicatie, in het verbeeldend vermogen en op de prikkelgevoeligheid die een leerling met ASS kan ondervinden in de schoolsituatie. De manier waarop deze leerlingen denken en leren en de consequenties voor het onderwijs komen aan bod. De rol van de leraar heeft hierin een centrale rol.

Eindkwalificaties

Alle specialisaties die leiden tot het diploma 'Master Special Educational Needs' richten zich op drie domeinen van eindkwalificaties:
A. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.
B. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor schoolontwikkeling, begeleiding van collega's, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.
C. Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Bronnen

De kennisbank bevat een veelheid aan actuele bronnen: de literatuurlijst die gekoppeld is aan de verschillende onderwerpen met daarnaast veel digitale data en verwijzingen. Voorbeelden van bronnen zijn vakliteratuur, wetenschappelijke tijdschriften, vaktijdschriften, websites, digitale documenten, documenten uit uw werksituatie, enzovoorts, gericht op de mastermodules uit deze specialisatie. Per onderwerp wordt aangegeven welke eindkwalificaties en welke onderliggende competenties van belang zijn. U laat zien dat u kennis gebruikt als gereedschap bij het oplossen van praktijkproblemen.

Beoordeling van de prestatie

Bij deze mastermodule laat u aan de hand van een product zien op welke wijze de inhoud verwerkt is. We beoordelen uw prestatie aan de hand van criteria die bij elke mastermodule vermeld staan. De inhouden van de beoordeling staan in directe relatie tot de hierboven beschreven eindkwalificaties. Medestudenten en personen uit het werkveld kunnen betrokken worden bij de beoordeling. Vooraf zijn hierover afspraken met u gemaakt.

Onderwijsvorm

Deze module wordt blended gegeven. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is daarbij de organisator van het leerproces, waar het traditioneel gezien om de klassikale lessen zou draaien. Studenten kunnen zo veel flexibeler onderwijs volgen. Lees verder

Deze scholing kan in aanmerking komen voor vergoeding middels prestatieboxen.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 140 dagen
Kosten €640
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Mastercourse-Autisme
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Geen