Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Accountancy

Hogeschool Utrecht

  • Beschrijving
  • Overzicht

U hoeft de economische pagina's van de krant maar open te slaan, of uw oog valt op de 'big four'; PwC, EY, Deloitte en KPMG. Het zijn grote accountancybedrijven die volop carrièremogelijkheden bieden. Werkt u als accountant voor een van deze kantoren, dan controleert u meestal de jaarrekeningen van grote klanten. U ziet toe op het elektronisch bankieren, maar ook op ingewikkelde aandelentransacties.
Maar misschien ligt uw hart meer bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) en wilt u aan de slag bij een kleiner accountantskantoor. In dat geval controleert u de boekhouding, stelt u jaarrekeningen samen, adviseert u bij het opzetten van een administratie, vult u belastingaangiftes in en bent u vertrouwenspersoon van (kleine) ondernemers.

Tijdens de opleiding Accountancy bij de HU leert u zelfstandig om te gaan met praktijksituaties. Na uw opleiding begint u vaak als assistent-accountant.

In deze duale variant van de opleiding Accountancy combineert u leren en werken. U kunt deze opleiding ook in de voltijdvariant volgen. Meer informatie.


Onderwijsvorm

Duaal studeren betekent werken en leren tegelijk. Het eerste jaar wordt ook bij het duale traject alleen in voltijd aangeboden. Vanaf het tweede studiejaar gaat u op maandag, dinsdag en woensdag op een accountantskantoor (NBA-kantoor met minimaal 10 fte) werken en volgt u op donderdag en vrijdag cursussen op de FEM. Een duaal opleidingstraject betekent ook dat theorie en praktijk hand in hand gaan. Het is dus geen deeltijdopleiding waarin u (meestal in de avonduren) een programma volgt dat in principe losstaat van de baan waar u overdag mee bezig bent.

Beroepsperspectief

Registeraccountant, Accountant-administratieconsulent.

Een verplicht onderdeel van uw aanmelding is de digitale intake. Deze geeft zicht op uw vooropleiding, werkervaring en motivatie. Kijk op www.werkenstudie.matching.hu.nl voor meer informatie.

Toelatingseisen

Diploma havo, vwo of mbo (niveau 4). Lees meer bij toelatingseisen.

Opleidingsinhoud

Het eerste jaar

Ook bij de duale opleiding is het eerste jaar in voltijd. Het eerste jaar van uw opleiding noemen we de propedeuse. U volgt acht gemeenschappelijke vakken (de gemeenschappelijke propedeuse) en vier vakken specifiek voor uw eigen opleiding. Met de gemeenschappelijke vakken legt u een stevig fundament voor de verdere verdieping van uw opleiding in de hoofdfase.
De kennisvakken zijn altijd toepassingsgericht; u gaat de theoretische kennis ook leren toepassen in de praktijk. In het tweede deel van het jaar draait het meer om de door uw gekozen richting. Binnen financieel management krijgt u bijvoorbeeld te maken met externe verslaggeving.

Het tweede jaar en verder

In de hoofdfase van uw studie ligt de nadruk op het zelfstandig omgaan met praktijksituaties. In plaats van het uit uw hoofd leren van theorie, leert u vooral welke informatie u nodig hebt en waar u die kunt vinden.

Belangrijke aandachtspunten tijdens uw opleiding zijn belastingrecht, administratieve organisatie, controleleer en externe verslaggeving. Maar ook cursussen als Management Accounting en Financiering staan op uw rooster.

U werkt regelmatig aan projecten uit de beroepspraktijk. U gaat met een kleine groep studenten aan de slag om oplossingen te vinden voor de praktijkproblemen van mensen uit het werkveld. Ook volgt u gastcolleges van mensen uit het beroepenveld.

Werkervaring

In het tweede studiejaar en verder werkt u op de maandag, dinsdag en woensdag. U werkt mee aan de
jaarrekeningcontrole of aan het samenstellen van de jaarrekening voor klanten van het kantoor waaru werkt. Op de donderdag en vrijdag volgt u cursussen op de FEM.

Vrije keuzeruimte/minor

Tijdens uw studie Accountancy haalt u 240 EC, verdeeld over vier jaar. Veel opleidingen aan de HU bieden de mogelijkheid om 30 van de 240 EC in te vullen met een minor; een zelfgekozen pakket van vakken. Bij de opleiding Accountancy is dat (nog) niet mogelijk. Reden hiervan is dat de examenbureaus van de beroepsorganisaties (NOvAA en NIVRA) hoge eisen aan de opleiding stellen. Om aan al die eisen te voldoen, zijn vier studiejaren (inclusief werkervaring) nodig.

Afstuderen

Voor uw afstudeerproject voert u een onderzoek uit bij het accountantskantoor waar u werkt, of een klant daarvan. Over dat onderzoek schrijft u een onderzoeksrapport. Het onderwerp bepaalt u in overleg met uw docentbegeleider en uw werkplek. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

  • hoe worden de controlewerkzaamheden bij een Nederlands bedrijf in kaart gebracht?
  • welke procedures zijn er in een bedrijf met betrekking tot audit-software en dergelijke?
  • wat zijn de nieuwe jaarverslaggevingsregels (IFRS)?

Let op: dit is het minimale collegegeldtarief dat u betaalt. De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter berekent u welk collegegeldtarief voor u van toepassing is.

Niveau HBO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 6720 dagen
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Accountancy
Benodigde taalkennis Nederlands
Afronding Geen