Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Corrosie en corrosiebeheersing

Hogeschool Utrecht - Centrum voor Natuur & Techniek

 • Beschrijving
 • Overzicht

Corrosie kost ons allemaal veel geld: ieder jaar gaat er ongeveer 4% van het bnp door verloren. En dat terwijl corrosie vaak met betrekkelijk eenvoudige middelen voorkomen of bestreden kan worden. Goede corrosiekennis levert dus direct geld op en werkt kostenbesparend voor uw bedrijf. Voor veel bedrijven is een preventief systeem van corrosiebestrijding interessant om bijvoorbeeld stilstand van productie te voorkomen. Het begint met corrosiebewust en duurzaam ontwerpen. Hiervoor is kennis nodig over de corrosiemechanismen en maatregelen om corrosie te beperken. Ook bij inspectie en onderhoud komt deze kennis van pas, evenals kennis van de monitoringstechnieken die worden ingezet in het onderhoudsmonitoringsysteem bij de grotere bedrijven. De opleiding Corrosie en corrosiebeheersing gaat diep in op de achterliggende processen. Deze theoretische achtergrond is noodzakelijk om corrosievraagstukken goed te doorgronden.

Toelatingseisen

U bent in het bezit van een master, bachelor of hbo-diploma in de richting techniek (Werktuigbouwkunde, Materiaalkunde, Civiele techniek dan wel Weg- en waterbouwkunde, Maritieme techniek dan wel Scheepsbouwkunde, Lucht- en ruimtevaarttechniek dan wel Vliegtuigbouwkunde, Elektrotechniek of Chemische technologie).

Opleidingsinhoud

Corrosie kost ons allemaal veel geld: ieder jaar gaat er ongeveer 4% van het bnp door verloren. En dat terwijl corrosie vaak met betrekkelijk eenvoudige middelen voorkomen of bestreden kan worden. Goede corrosiekennis levert dus direct geld op en werkt kostenbesparend voor uw bedrijf. Voor veel bedrijven is een preventief systeem van corrosiebestrijding interessant om bijvoorbeeld stilstand van productie te voorkomen. Het begint met corrosiebewust en duurzaam ontwerpen. Hiervoor is kennis nodig over de corrosiemechanismen en maatregelen om corrosie te beperken. Ook bij inspectie en onderhoud komt deze kennis van pas, evenals kennis van de monitoringstechnieken die worden ingezet in het onderhoudsmonitoringsysteem bij de grotere bedrijven. De opleiding Corrosie en corrosiebeheersing gaat diep in op de achterliggende processen. Deze theoretische achtergrond is noodzakelijk om corrosievraagstukken goed te doorgronden.
 • Na deze opleiding:
  heeft u kennis van materiaalgedrag in zijn omgeving;
 • kunt u de meest voorkomende corrosiemechanismen benoemen;
  heeft u begrip ontwikkeld voor de chemische reacties die plaatsvinden bij corrosie;
 • kent u de methodes om deze reacties te voorkomen dan wel te vertragen;
  beschikt u over verbeterde vaardigheden om een corrosieprobleem aan te pakken en te voorkomen;
 • weet u relatie te leggen tussen de theorie en de corrosieproblemen in uw bedrijf.

Programma

De cursus is opgebouwd uit verschillende modules:

Basismodule (40 lesuur)
U leert metalen begrijpen met hun opbouw en de processen die zich voltrekken. De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Algemene metaalkunde
• Fasenleer
• Non-ferrometalen (met o.a. superlegeringen)

Module Corrosiemechanismen (ca. 24 uur).
Deze module:
• biedt u een vrijwel volledig beeld van de corrosiemechanismen als basis
voor elektrochemisch onderzoek en corrosie beperkende maatregelen;
• geeft u een bruikbaar overzicht van NDO- en corrosiemonitoringtechnieken ten
behoeve van de inspectie en controle van aantasting door corrosie.

Module Corrosiepreventie en -bestrijding (ca. 20 uur)
Deze module:
• maakt u bewust van de corrosieproblematiek;
• leert u dat corrosiepreventie begint op de tekentafel via vormgeving, materiaalkeuze,
deklagen en milieubeïnvloeding;
• geeft u een goed overzicht van de relatie tussen materiaaltoepassing en de te
verwachten corrosieproblematiek.

Module Scheurvormende corrosievormen (ca. 20 uur)
Deze module behandelt spanningscorrosie en methoden om dit te voorkomen. U verwerft inzicht in faalgedrag in het algemeen.

Deklagen (ca. 16 uur)
Deze module:
• geeft u een goed overzicht van de beschikbare deklagen;
• geeft u inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de deklagen en maakt daardoor
verantwoorde keuzes mogelijk.
• leert u aan welke eisen voorbehandeling van metaal en de applicatiemethodiek moet
voldoen om een goede deklaag te realiseren.

Welke onderwijsvorm
In deze cursus is gekozen voor klassikaal onderwijs. Er is volop ruimte voor uitwisseling van ervaringen met docenten en medecursisten. Cursisten krijgen de gelegenheid specifieke onderwerpen te agenderen in de cursus.

Leerdoelen en beoordelingsmethodiek
Na deze cursus heeft u
• kennis van materiaalgedrag in zijn omgeving en kunt u de meest voorkomende
corrosiemechanismen benoemen;
• begrip ontwikkeld voor de chemische reacties die plaatsvinden bij corrosie en de
methodes om deze te voorkomen, dan wel te vertragen;
• de vaardigheid verbeterd om een corrosieprobleem aan te pakken en te voorkomen.
U weet relatie te leggen tussen de theorie en de corrosieproblemen in uw bedrijf.

De vakken worden afgerond met toetsen en/of opdrachten.

Dit bedrag is inclusief practicumkosten en exclusief maaltijden. Een laptop of tablet is noodzakelijk.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 10 dagen
Kosten €4750
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Corrosie%20en%20corrosiebeheersing
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Geen