Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Chemie deeltijd

Hogeschool Utrecht - Centrum voor Natuur & Techniek

  • Beschrijving
  • Overzicht

Een chemisch laboratoriumingenieur werkt vaak in teamverband mee aan onderzoek en ontwikkelt nieuwe meet- en productietechnieken en producten. Als je bij wilt blijven op je vakgebied of je wilt je verder specialiseren dan is deze deeltijdopleiding iets voor jou. De opleiding kan ook een doorgroeimogelijkheid bieden binnen je huidige werk. Met een mlo-vooropleiding kun je terecht bij deze opleiding.


Je kiest voor een deeltijdopleiding als je zelf aan de slag wilt met je persoonlijke loopbaanontwikkeling. Je zoekt een opleiding die het mogelijk maakt om door te groeien binnen of buiten je huidige baan of organisatie.

Wil je effectief studeren in deeltijd dan is een relevante werkkring van belang. Bepaalde taken in je werk kunnen namelijk meetellen als onderdeel van de studie. De studieduur kan hierdoor beperkt blijven tot drie jaar. In overleg met je studieadviseur bepaal je jouw mogelijkheden tot versnelling van je studie.


Toelatingseisen

Je wordt probleemloos toegelaten tot de propedeuse van het hlo als je in het bezit bent van het mlo-diploma (met natuurkunde en scheikunde). Heb je een andersoortig, maar vergelijkbaar diploma dan kun je het beste in een vroegtijdig stadium contact opnemen met de propedeusecoordinator, dhr. ing. Fred Schouten, (030) 275 88 12 of fred.schouten@hu.nl: hij zal dan met je nagaan of toelating tot de propedeuse mogelijk is.


Studeer je eenmaal binnen de hoofdfase van het hlo dan wordt ervan uitgegaan dat je naast je studie overdag werkzaam bent in het vakgebied van je studie.

Als je wilt weten of je huidige werkkring voldoet aan de gestelde eisen, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, de heer Dr. G. Legemaat, (030) 275 88 88 of gert.legemaat@hu.nl.

Beroepsperspectief

Met de deeltijdopleiding Chemistry kom je als chemisch laboratoriumingenieur in een breed en gevarieerd vakgebied terecht, waarin de Nederlandse industrie een toonaangevende rol speelt. Een chemisch laboratoriumingenieur komt men dan ook op veel plaatsen tegen: in de farmaceutische en chemische industrie, de levensmiddelenindustrie, bij milieuonderzoekscentra, instellingen voor toegepast onderzoek en op universiteitslaboratoria.


Structuur van de opleiding

De deeltijdopleiding Chemistry biedt een brede basis met daarin onder andere analytische chemie, organische chemie en biochemie. In de laatste fase van de opleiding vindt een verdieping plaats op het gebied van analytische chemie met als aandachtsgebied moderne instrumentele technieken.

Natuurlijk maak je daarbij gebruik van laboratoriumautomatisering en leer je per computer informatie te verwerken. Door samen met medestudenten aan projecten te werken train je je communicatieve vaardigheden en leer je projectmatig te werken. Aan het eind van elk project verzorg je een schriftelijke rapportage over de projectopdracht.

Afhankelijk van uw vooropleiding studeer je binnen een tot drie jaar af. De propedeuse duurt een half jaar, de hoofdfase twee en een half jaar. De programma's van de deeltijdopleidingen gaan uit van acht à tien college-/practica-uren per week, in principe ingeroosterd op maandagmiddag en -avond en dinsdagavond. Aangezien wij ervan uitgegaan dat je naast je studie overdag werkt, vinden colleges, tentamens en examens zoveel mogelijk buiten kantooruren plaats.

De colleges starten in september. Afhankelijk van je vooropleiding kun je in overleg ook in februari instromen. Dit heeft te maken met mogelijke extra vrijstellingen voor kennis en vaardigheden die je verworven hebt door werk of opleiding (zogenaamde elders verworven competenties of EVC's). Of je hiervoor in aanmerking komt, bepaal je in overleg met je studieadviseur.

Digitale leeromgeving
Een aantal vakken wordt via een digitale leeromgeving (blackboard) aangeboden. Hierdoor verplaatst een deel van het onderwijs zich van het leslokaal naar je eigen computerwerkplek. Zo is studeren op een door jou gewenst tijdstip en met een besparing op je reistijd mogelijk.

Studieversnelling

De kennis en vaardigheden, die je hebt opgedaan in de praktijk, zijn uiterst waardevol. Omdat we je een zo efficiënt mogelijk studieprogramma willen aanbieden, verlenen we vrijstelling voor competenties die je in je werk of door eerder gevolgde cursussen hebt opgedaan. Deze 'elders verworven competenties' noemen we ook wel EVC's. De studieadviseur van de opleiding bepaalt in overleg met jou of je in aanmerking komt voor deze studieversnelling en begeleidt je in de aanvraag van een EVC-toetsing. Een prima kans om je studieduur in te korten!

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Utrecht
Afronding Diploma