Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg

Hogeschool Utrecht - Centrum voor Natuur & Techniek

  • Beschrijving
  • Overzicht

Monumenten vormen een belangrijk deel van de kwaliteit van onze leefomgeving. De instandhouding van het gebouwde cultureel erfgoed is geen eenmalige, maar een permanente opgave. In de monumentenzorg staat het behoud van historische waarden voorop. Voor het herkennen en benoemen van die waarden is kennis nodig. Het lezen en doorgronden van een historisch gebouw is vakwerk. Anderzijds is er een spanningsveld tussen de monumentale waarden en eigentijdse gebruikers. Na het eerste gemeenschappelijke jaar volgt specialisatie in Bouwhistorie of Restauratie. Deze richtingen zijn, evenals in de praktijk van de monumentenzorg, nauw met elkaar verbonden.

Wilt u een indruk krijgen van de afstudeerprojecten bouwhistorie & Restauratie, download dan gratis het boekje. Dit biedt tevens de mogelijkheid om contact op te nemen met een alumnus voor meer informatie over de opleiding.

Toelatingseisen

De studenten dienen minimaal in het bezit te zijn van een hbo-diploma Bouwkunde of een gelijkwaardige opleiding, dan wel een universitaire opleiding te hebben voltooid in een relevant vakgebied zoals Architectuurgeschiedenis. Heeft de aspirant-student relevante praktijkervaring en/of een combinatie van cursussen en opleidingen die hem of haar op hbo-niveau hebben gebracht, kan alsnog tot toelating besloten worden. Informatie hierover kan bij de studieleiding worden verkregen.

Opleidingsinhoud

Programma

Specialisatie Bouwhistorie

De praktijkgerichte opleiding Bouwhistorie geeft u een onmisbaar fundament voor de monumentenzorg. Inzicht in de bouwgeschiedenis, constructies en materialen van het gebouw is immers de basis voor planvorming bij restauratie, onderhoud en herbestemming. Het Rijk erkent het belang van bouwhistorisch onderzoek voor de rijksmonumenten en stimuleert dat ook. Bij gemeenten en particuliere instellingen wordt het nut van bouwhistorie steeds meer onderkend waardoor er een groeiende behoefte is aan bouwhistorisch onderzoek. Door in een vroegtijdig stadium over meer informatie van een monument te beschikken, kunnen bouwplannen tijdig aangepast worden. Hierdoor wordt vertraging tijdens het werk voorkomen. De ontwikkelingsgeschiedenis van een gebouw kan bouwkundige gebreken verklaren en ook dat werkt kostenbesparend.

De leslijn Bouwhistorie is bedoeld voor enthousiaste personen met belangstelling voor alle facetten van de historische bouwkunst. Zij voelen zich aangetrokken tot boeiend recherchewerk als 'bouwarcheoloog'. Voor een groot deel vindt hun onderzoek niet plaats achter een bureau maar op locatie, in historische gebouwen.

Specialisatie Restauratie

Niet alleen het conserveren van monumenten is van belang, ook vitaliseren speelt een grote rol: het levend houden van ons gebouwde erfgoed. Hiervoor is gespecialiseerde kennis vereist. In monumenten wordt geleefd en gewerkt. Dikwijls krijgen monumenten een andere bestemming. Of ze staan juist lange tijd leeg. Hoe dan ook, het gebruik verandert in de loop der jaren en dat leidt tot aanpassingen. Het spanningsveld tussen de monumentale waarden en de eigentijdse gebruikerseisen levert een fascinerend werkveld op, waar oude bouwconstructies soms hand in hand gaan met innovatieve technische ingrepen. De leslijn Restauratie baseert zich niet alleen op oude bouwtechniek, maar onderwijst ook eigentijdse kennis waarmee we oude gebouwen een toekomst kunnen geven. Er bestaat een toenemende vraag naar deze professionele, gespecialiseerde kennis voor de permanente opgave van het herbestemmen en historische gebouwen.

De leslijn Restauratie is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in de monumentenzorg of hun toekomstige werkkring in die sector zoeken. Te denken valt aan een betrekking bij architecten- en ingenieursbureaus, onderzoekbureaus, restauratie aannemerij of één van de vele particuliere organisaties op het terrein van de monumentenzorg. Een belangrijke sector is de overheid, die een grote rol speelt bij toetsing en begeleiding van restauraties.

Onderwijsvorm

De post-bachelor-opleiding Bouwhistorie & Restauratie duurt twee jaar en is opgebouwd uit zes blokken. Per blok staat een thema of project centraal, zoals 'bouwhistorisch onderzoek' of 'architectuurstijlen en interieurs'. De colleges, excursies en praktijkdagen worden elk blok opnieuw rondom het thema georganiseerd. Elke week is er een lesdag en aanvullend zijn er praktijkdagen. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeerproject.

Na de opleiding bent u in staat te vertrouwen op uw kennis toegespitst op de gebieden architectuurgeschiedenis, bouwhistorie, restauratie en bestuur. U bent zich bewust van de consequenties van het eigen handelen dankzij reflectief vermogen en culturele bagage. Tenslotte beschikt u over degelijke kennis en ervaring die kan bijdragen aan een carrière in de restauratiewereld.

Dit bedrag is exclusief aanschaf van boeken, excursies en avondmaaltijd. Voor het volgen van een extra afstudeerrichting betaalt u € 1450.
Kosten voor boeken zijn niet inbegrepen, deze dienen zelf aangeschaft te worden. Lesmateriaal wordt zoveel mogelijk digitaal beschikbaar gesteld.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1120 dagen
Kosten €9550
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Bouwhistorie-Restauratie-en-Monumentenzorg
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 50
Afronding Geen