Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bouw Informatie Management

Hogeschool Utrecht - Centrum voor Natuur & Techniek

  • Beschrijving
  • Overzicht

Wilt u in korte tijd opgeleid worden tot BIM-expert? Dan is de bachelorcursus Bouw Informatie Management iets voor u!

In een kleine groep met andere experts leert u hoe u kunt BIM-men. Onder 'BIM-men' verstaan we het beheersen van de 3D programmatuur, het kunnen onderscheiden van de verschillende rollen en competenties in de praktijk, het kunnen handelen naar de rollen met behulp van applicaties en het kunnen omgaan met de IT-omgeving (server). Naast de technische aspecten komen belangrijke niet-technische aspecten aan de orde zoals communiceren en samenwerken.

Toelatingseisen

Deze bachelorcursus is toegankelijk voor iedereen die wil leren werken met BIM. Heeft u affiniteit met bouwkunde en civiele techniek, dan kunt u deelnemen aan deze bachelorcursus (mits u hebt voldaan aan de basistoets).

Om iedereen een gelijkwaardig basisniveau te geven heeft Hogeschool Utrecht unieke open source BIM zelfstudiefilms ontwikkeld (MOOC's). Deze dient u voor aanvang van de bachelorcursus te hebben doorlopen en u dient de basistoets te hebben behaald.

Opleidingsinhoud

De bouwwereld is in beweging. De huisvestingsvraagstukken in de verschillende sectoren van onze samenleving worden steeds complexer. Zo moet rekening worden gehouden met strakke investeringsbudgetten, hoge kwaliteitseisen, optimalisatie van de leef- en werkomgeving, omvangrijke wet- en regelgeving, aanpasbaarheid van het gebouw aan veranderende functies en borging van de rentabiliteit. Ook speelt het terugdringen van het energieverbruik en het betaalbaar houden van het onderhoud een belangrijke rol. Dit kan alleen gerealiseerd worden door vanaf de start een integrale aanpak te hanteren. Door meer te investeren in het ontwerpproces kunnen de kosten in de uitvoerings- en beheersfase, inclusief de faalkosten, aanzienlijk worden gereduceerd. In deze bachelorcursus leert u een werkmethodiek eigen te maken waarbij aan de hand van een Bouw Informatie Model integraal wordt samengewerkt.

De integrale samenwerking maakt het mogelijk om met een grote nauwkeurigheid te werken. Complexe bouwvormen zijn hierdoor goed mogelijk en clash control voorkomt dat ontwerpfouten bouwfouten worden. Ook in beheer en onderhoud en voor de exploitatie kan een Bouw Informatie Model gebruikt worden en zo kunnen kosten voor de beheerder of eigenaar gereduceerd worden. Er zijn veel mogelijkheden om een Bouw Informatie Model toe te passen en daardoor kunnen op verschillende vlakken veel kosten bespaard worden. Vanuit het bedrijfsleven is er een grote vraag naar BIM-experts of het opleiden van personeel tot BIM-expert.

Digitale leeromgeving

Voor deze bachelorcursus is een digitale leeromgeving gecreëerd waarin cursusmateriaal op laagdrempelige wijze wordt aangeboden en wat aansluit bij de nieuwe ontwikkelingen (deels open source). De digitale leeromgeving wordt aangevuld met cursusdagen op locatie van de HU. De digitale leeromgeving is voor u interessant, omdat u met relatief weinig tijdsinvestering veel kennis op kunt doen. Het grote voordeel hiervan is dat u het deel leert dat voor u interessant is, op het door u gekozen tijdstip en tempo, op uw eigen werkplek of met (indirecte) collega's tijdens één van de cursusdagen. Het doel hiervan is mede om het voor MKB-bedrijven mogelijk en aantrekkelijk te maken om de nodige kennis te vergaren en toe te passen.

De digitale leeromgeving bestaat onder andere uit:

  • online instructiefilms (open source);
  • achtergrondinformatie, bijvoorbeeld beschikbare afstudeeronderzoeken HU (open source);
  • veelgestelde vragen en oplossingen (open source);
  • toonaangevende praktijkvoorbeelden (open source);
  • een centrale plek om met meerdere mensen aan één BIM te werken (alleen voor cursisten);
  • een forum waar cursisten en docenten kennis kunnen uitwisselen (alleen voor cursisten);
  • de mogelijkheid om verdiepende video's te maken om specifieke vragen te beantwoorden (alleen voor cursisten).

Naast deze digitale leeromgeving bestaat de bachelorcursus uit tien bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten richten zich op de competenties die minder of niet aan de orde komen in de instructiefilms, zoals de competenties communiceren en samenwerken op afstand en 'collaborative engineering'.

Extra waarde wordt gecreëerd door de inbreng van eigen cases uit uw beroepspraktijk. Hierdoor ontstaat tijdens de bijeenkomsten een dynamische omgeving waarbij men leert van elkaar. Tevens kan een case dienen voor de eindopdracht: het schrijven van een onderzoeksverslag met een BIM-oplossing. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd aan een deskundig en niet deskundig publiek.

Incompany

Indien gewenst kan de bachelorcursus op locatie/incompany worden gegeven. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat meerdere partijen en/of disciplines met behulp van BIM gaan samenwerken en tot gezamenlijke oplossingen komen.

Lesmateriaal wordt zoveel mogelijk digitaal beschikbaar gesteld.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 280 dagen
Kosten €2600
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Bouw%20Informatie%20Management
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Geen