Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Antibiotica en Resistentie

Hogeschool Utrecht - Centrum voor Natuur & Techniek

 • Beschrijving
 • Overzicht

In microbiologische laboratoria is het bepalen van antibioticumgevoeligheid van bacteriën uit patiëntenmonsters routine van de dag. Toename van resistentie van bacteriën tegen antibiotica geeft steeds grotere problemen. Om de testresultaten op de juiste manier te kunnen blijven interpreteren is het van groot belang dat analisten goed op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de resistentieproblematiek. Daarnaast moeten analisten voldoende kennis hebben van het werkingsmechanisme van (nieuwe) antibiotica. Om vast te kunnen stellen voor welke antibiotica een bacterie gevoelig is, conformeren de meeste diagnostische laboratoria zich aan de Europese EUCAST-richtlijnen, deze zijn ook onderdeel van de cursus.

Toelatingseisen

De cursus is bedoeld voor microbiologisch analisten op mlo- en hlo-niveau. De cursus is ook geschikt voor andere laboratoriummedewerkers die zich willen verdiepen in de theorie van antibiotica en resistentie.

Opleidingsinhoud

In microbiologische laboratoria is het bepalen van antibioticumgevoeligheid van bacteriën uit patiëntenmonsters routine van de dag. Toename van resistentie van bacteriën tegen antibiotica geeft steeds grotere problemen. Om de testresultaten op de juiste manier te kunnen blijven interpreteren is het van groot belang dat analisten goed op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de resistentieproblematiek. Daarnaast moeten analisten voldoende kennis hebben van het werkingsmechanisme van (nieuwe) antibiotica. Om vast te kunnen stellen voor welke antibiotica een bacterie gevoelig is, conformeren de meeste diagnostische laboratoria zich aan de Europese EUCAST-richtlijnen, deze zijn ook onderdeel van de cursus.

Programma

 • Kort historisch overzicht.
 • Indeling van antibiotica in groepen, chemische structuur, merknamen.
 • Tegen welke bacteriën werken ze en bij welke infecties zijn ze te gebruiken (met name luchtweginfecties, urineweginfecties, infecties van huid en weke delen).
 • Dosering, farmacokinetiek en dynamie (PK/PD, breekpunten), toxiciteit en onderlinge interacties.
 • Werkings- en resistentiemechanismen.

Theorie antibioticagroepen:

 • Beta-lactam antibiotica (penicillines, cefalosporines, carbapenems)
 • Macroliden en lincosamide
 • Tetracyclines
 • Trimethoprim en sulfamethoxazol
 • Fluorochinolonen
 • Aminoglycosiden
 • Glycopeptiden
 • Metronidazol, nitrofurantoïne, chlooramphenicol, fusidinezuur, mupirocine, streptograminen, linezolid

Er is ruimte voor vragen of problemen uit de eigen praktijk in het programma.

Onderwijsvorm

Aan de hand van vragen, opdrachten en een computerpracticum maakt u zich de lesstof eigen. Theorie (hoorcolleges) worden afgewisseld met een instructiepracticum. Tijdens een instructiepracticum worden diverse fenomenen en vervormingen behandeld, die zich bij aflezen van antibiogrammen en e-testen kunnen voordoen.

Leerdoelen en beoordelingsmethodiek

Het doel van de cursus is inzicht te geven in de verschillende groepen van klinisch relevante antibiotica. Na het volgen van de cursus weet u van deze antibiotica het werkingsmechanisme, de specificiteit, farmacologische parameters en aspecten van de resistentie.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 22 dagen
Kosten €1275
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Antibiotica-en-Resistentie
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 30
Afronding Geen