Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Basisopleiding PPG: Adviserend samenwerken met ouders

Hogeschool Utrecht - Centrum voor Maatschappij en Recht

 • Beschrijving
 • Overzicht

De post-bacheloropleiding Basis 'PPG (Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding): Adviserend samenwerken met ouders' (basisopleiding PPG) richt zich op (beginnende) hulpverleners in de (intensieve) ambulante hulpverlening, die op zoek zijn naar een afgeronde methodiek in het pedagogisch ondersteunen van ouders. De basisopleiding biedt u een stevig fundament voor het samenwerken met ouders in het vinden van antwoorden op hun opvoedingsvragen en -problemen. De basisopleiding is los te volgen maar ook als voortraject voor de TOP PPG. De methodiek PPG is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Toelatingseisen

 • Relevante hbo-opleiding.
 • Minimaal twee jaar werkervaring op agogisch of pedagogisch gebied.

Deze basisopleiding is bestemd voor (beginnende) hulpverleners op diverse terreinen van zorg. Variërend van de zorg voor mensen met een (verstandelijke, lichamelijke, psychiatrische of zintuiglijke) beperking, de jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs en de gespecialiseerde thuiszorg, tot kinderafdelingen van ziekenhuizen. Daarnaast is de opleiding bedoeld voor hulpverleners die opvoedingsondersteuning geven vanuit de eerste lijn.

Opleidingsinhoud

De methodiek van de post-bacheloropleiding PPG is gebaseerd op de bouwstenen oudergericht werken, vraaggericht, competentiegericht, systeemgericht, praktisch en methodisch werken en samenwerkingsgericht werken. Aan de hand van deze bouwstenen verwerft u een basishouding en kennis en vaardigheden waarmee u samen met de ouder opvoedingsvragen kunt analyseren en de ouder met diens opvoedproblemen kunt begeleiden, aansluitend bij de competenties van de ouder.

Bijzonder aan dit aanbod in vergelijking met andere programma's voor (intensieve) pedagogische gezinsbegeleiding is dat het oudergericht werken de basis vormt en het uitgangspunt voor alle andere bouwstenen is.

Vaak werken hulpverleners kindgericht, en is hun handelen nog niet voldoende afgestemd op de beleving van de ouder. Ook als zij bijvoorbeeld vraaggericht of systeemgericht werken en het oudergerichte aspect onvoldoende is ontwikkeld, hebben de oudercontacten niet het effect dat ze zouden kunnen hebben. De ouder en de hulpverlener bereiken niet het resultaat dat zij wensen. Ook als u in uw werk geen gebruik maakt van de PPG-methodiek, heeft u baat bij het verwerven van deze ouderbegeleidende vaardigheden. Uw contacten met ouders worden bijzonder effectief. Of u nu contact heeft met ouders vanuit een hulpverlenings- of adviesrelatie of het onderwijs.

Doel van de opleiding:

 • Het ontwikkelen van een oudergerichte houding en ouderbegeleidende vaardigheden.
 • Het ontwikkelen van gespreksvaardigheden in het gelijkwaardig samenwerken met ouders.
 • Het verwerven van kennis over ouderschapstheorieën en het leren analyseren van situaties op basis hiervan.
 • Het verwerven van kennis en vaardigheden in adviserend en methodisch samenwerken met ouders.

Studieprogramma

De post-bacheloropleiding PPG omvat drie thema's. De thema's worden geïntegreerd over de verschillende dagdelen aangeboden.

 • Vaardigheden in de ouderbegeleiding. In dit thema leert u vanuit het standpunt van de ouders naar de opvoeding kijken. U maakt kennis met de ouderbegeleidende positie via het begrippenkader van Alice van der Pas. U leert dit begrippenkader als gereedschap in te zetten bij de ouderbegeleiding. Ook maakt u kennis met systeemtheoretische uitgangspunten die u helpen veranderingsprocessen binnen het gezin als systeem aan te sturen.
 • Gespreksvaardigheden in de ouderbegeleiding. U kunt ouders pas goed ondersteunen in de opvoeding als u aansluit bij hun beleving van de opvoedingsproblematiek. Dit vereist gespreksvaardigheden in het volgen van de belevingswereld van de ouder en de moed om door te vragen op handelen, gedachten en gevoelens van ouders in belangrijke opvoedingssituaties. Ook leert u leiding te geven aan een gesprek met ouders en weet u ouders aan het denken te zetten over opvoedingssituaties en hun handelen daarin. We kijken niet alleen naar uw vaardigheden, maar ook naar uw houding in gesprekssituaties met ouders. Hierbij trainen we u in het werken vanuit gelijkwaardige posities en in het werken vanuit het vertrouwen in de competenties van de ouder.
 • Adviserend samenwerken. U leert de methodiek van adviserend samenwerken kennen (oudergericht pedagogisch advies). Hierbij gebruikt u de eerder aangereikte gespreksvaardigheden en vaardigheden om oudergericht en competentiegericht te werken. We besteden aandacht aan drie stappen van adviserend samenwerken. Hierin sluiten we aan bij vraag, doel en competenties van de ouder, bieden informatie aan (afgestemd op wat de ouder al weet en kan) en wat de ouder hierin nog precies nodig heeft, werken we samen met de ouder aan het beter begrijpen van zijn kind in de lastige opvoedingssituatie en ontwerpen we samen met de ouder een concreet uitgewerkt stappenplan van nieuw handelen.

Onderwijsvorm

We gaan in deze opleiding uit van een professioneel werk- en denkniveau van de deelnemers: in de bijeenkomsten bent u een gelijkwaardige gesprekspartner. Er wordt gewerkt met leerwerkgroepen. Dit zijn subgroepen bestaande uit vaste deelnemers. Aan het begin van elke bijeenkomst werkt u in de leerwerkgroep aan de voorbereiding van leeractiviteiten die in de basisgroep (alle leerwerkgroepen tezamen) plaatsvinden door eigen ervaringen met oudergesprekken samen te bespreken. Deze oudergesprekken voert u tussen de bijeenkomsten in met ouders uit uw persoonlijk of professioneel netwerk. Uw voorbereiding staat in de basisgroepbijeenkomst centraal. Docenten brengen theoretische kaders aan en komen samen met de deelnemers tot verdieping van het geleerde. Dit gebeurt veelal aan de hand van (eigen) casuïstiek of in rollenspelen en met gebruik van (eigen) beeldmateriaal. Er is sprake van een coachende lesvorm, waarbij veel mogelijkheden zijn om te oefenen en de theorie naar de praktijk te vertalen. Daarnaast is er ruimte om te reflecteren op het belang van het geleerde voor de (toekomstige) werkkring en het persoonlijk functioneren.

Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en exclusief de aanschaf van boeken à plus minus € 100.

Deze opleiding kan eveneens incompany verzorgd worden. Vraag vrijblijvend een offerte aan via csw@hu.nl.

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u studiekosten aftrekken. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 168 dagen
Kosten €1700
Titulatuur Geen titel
Website www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Basisopleiding-PPG-Adviserend-samenwerken-met-ouders
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 16
Afronding Geen