Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Hogeschool Utrecht - Centre for Business & Management

 • Beschrijving
 • Opleidingen
 • Vestigingen
 • Werknemers

Centre for Business & Management

Hogeschool Utrecht (HU) is met zo'n 35.000 studenten en ruim 3.200 medewerkers een van de grootste en meest veelzijdige hbo-instellingen in Nederland. Het Centre for Business & Management (CBM) is binnen de HU gespecialiseerd in het aanbieden van deeltijd bacheloropleidingen, post-hbo-opleidingen en bedrijfsopleidingen. Zowel de HU als het CBM zijn erop gericht iedere student optimale ontplooiingsmogelijkheden te bieden en verzorgen uitsluitend kwalitatief hoogstaande opleidingen en cursussen. Dit kwaliteitsniveau wordt mede gehandhaafd door de kennis en leervragen van overwegend werkende cursisten te matchen met de kwaliteitseisen van de beroepspraktijk.

Post-hbo Bedrijfskunde

In deze éénjarige post-hbo-opleiding wordt u opgeleid tot Bedrijfskundige. U brengt als cursist praktijkgerichte vraagstukken en voorbeeldsituaties uit uw eigen werkervaring in, waardoor theorie en praktijk direct op elkaar worden afgestemd. Er ontstaat op die manier een maximaal leerresultaat waarvan u direct zichtbaar profijt zult hebben in uw beroepsuitoefening. De opleiding geeft u inzicht in organisatorische, sociale en psychologische processen op het gebied van marketingmanagement- en personeelstechnische vraagstukken. En u krijgt handvatten om ontwikkelingen in markt en maatschappij direct te kunnen vertalen in concrete organisatiedoelstellingen.

Post-hbo Bedrijfskunde in de zorg

In deze éénjarige post-hbo-opleiding wordt u opgeleid tot bedrijfskundige in de zorgsector. U brengt praktijkgerichte vraagstukken en situaties uit uw eigen werkervaring in, waardoor theorie en praktijk direct op elkaar worden afgestemd. Er ontstaat een maximaal leerresultaat waarvan u direct profijt heeft in uw beroepsuitoefening. Na deze opleiding bent u in staat om bedrijfskundige vraagstukken in uw zorginstelling effectief en voortvarend te behandelen. U benadert managementvraagstukken vanuit een helikopterview en inspireert mensen om gewoonten te doorbreken. Strategische organisatiedoelen vertaalt u in te leveren prestaties. U signaleert ontwikkelingen in de zorgmarkt en overziet de consequenties voor uw organisatie en functie.

Pre-master bedrijfskunde

In deze éénjarige pre-master-opleiding wordt u (verder) opgeleid tot bedrijfskundige. Dit pre-master-traject is een vervolg op de éénjarige post-hbo-bedrijfskunde. U brengt als cursist praktijkgerichte vraagstukken en voorbeeldsituaties uit uw eigen werkervaring in, waardoor theorie en praktijk direct op elkaar worden afgestemd. Er ontstaat op die manier een maximaal leerresultaat waarvan u direct zichtbaar profijt zult hebben in uw beroepsuitoefening.

Master of Business Administration (MBA)

Je zit volop in je professionele ontwikkeling. Je wilt het liefst versneld doorgroeien. Je wilt je managementstijl verder ontwikkelen met een stevig theoretisch fundament. Daarom heb je de post HBO bedrijfskunde van de HAN gevolgd en succesvol afgerond. Wil je een volgende stap maken in je ontwikkeling, dan is dit is een buitenkans. Je hebt nu de titel MBA (Mastertitel in Business Administration) binnen bereik. Dankzij een verkorte opleiding (Fast Track) kan je binnen één jaar onder het dak van de HAN bij Business School Nederland je MBA halen. Beschik je over management kennis en vaardigheden op masterniveau, heb je recht op de MBA-graad en heb je drie oplossingen in handen voor je organisatie.

Post-hbo Salesmanagement en commercieel leiderschap

Worden alle verkoopkansen gezien en benut? Weet iedereen wat zijn of haar taak en doelstelling is binnen de commerciële afdeling van een MKB bedrijf, gericht op de B-2-B markt? Deze leergang geeft de (toekomstige) verkoopleider / salesmanager de praktische instrumenten om een goed en onderbouwd verkoopbudget te maken binnen zijn eigen organisatie, waarbij vanuit een praktisch verkoopplan doelstellingen en budgets worden vastgelegd voor de verkoopafdeling. Een training is onderdeel van deze leergang. Via de training wordt enerzijds aandacht besteed aan de verkoopvaardigheden en anderzijds aan de leidinggevende en coachende kwaliteiten van de verkoopleider / salesmanager.

Post-hbo Dienstenmarketing

Deze opleiding brengt u op de hoogte van alle essentiële thema's uit het boeiende vakgebied van dienstenmarketingmanagement. De cursus wordt verzorgd door ervaren en deskundige docenten die zelf in de praktijk actief zijn en is bedoeld voor (junior-)managers of adviseurs die zich verder willen ontwikkelen en profileren als marketingmanager binnen de dienstensector. In tien bijeenkomsten leert u om vanuit een strategische oriëntatie een goed onderbouwd dienstenmarketingplan op te stellen en uit te (laten) voeren. U heeft hierbij een goed overzicht van alternatieve strategieën, diverse toeleveranciers en marktomstandigheden.

Post-hbo Project Management

Binnen organisaties en bedrijven wordt er veel projectmatig gewerkt. Een effectieve sturing van projecten is dan ook een belangrijke strategische factor die bijdraagt tot projectsucces! Gedurende de post-hbo-opleiding Project Management komen technische, contextuele en gedragscompetenties gebaseerd op de IPMA ICB3 aan de orde. De opleiding wordt verzorgd door deskundige docenten uit de beroepspraktijk, zij dagen u uit de nieuw opgedane kennis in praktijk te brengen binnen uw eigen beroepspraktijk. Naast het diploma afgegeven door de stichting post hbo, behaald de officiële Prince 2 foundation en IPMA D certificaten en levert u een aantal vrijstellingen op binnen het programma van de Master Project Management. Deze opleiding biedt u brede basis die bij zal dragen aan een verdere professionalisering van projectmanagement binnen uw huidige functie en organisatie.

Master Project Management

De master Project Management van de Hogeschool Utrecht is een career changer. Ervaren praktijkbeoefenaars en academici (PhD) bieden u een nieuwe kijk op uw projecten door hun wetenschappelijke kennis en praktische toepassingen. De tweejarige part-time opleiding is ontwikkeld voor professionals met een afgeronde bachelor en minimaal twee jaar relevante werkervaring. En vooral voor projectmanagers met ambitie. Wij bieden u bredere kaders, theoretische duiding en inhoudelijke verdieping. Met deze master krijgt uw loopbaan gegarandeerd een nieuwe dimensie.

Post-hbo Financial Controller

De tweejarige post-hbo-opleiding Financial Controller® is een landelijke controlleropleiding die wordt aangeboden door Hogeschool Utrecht in samenwerking met de Open Universiteit. In het eerste jaar staan de vakgebieden management accounting, management control en administratieve organisatie centraal. In jaar twee komen de vakgebieden financial accounting en financieel management aan bod. De opleiding is een perfecte combinatie van wetenschap en praktijk .

Post-hbo Business Valuator

Bedrijfswaardering vraagt specialistische kennis die zelden als één geheel wordt aangeboden. Daarom biedt Hogeschool Utrecht in samenwerking met BrightOrange Talanton de eenjarige post-hbo-opleiding aan die specifiek gericht is op bedrijfswaardering en bedrijfsoverdracht. De opleiding is bedoeld voor professionals die in hun werk of praktijk te maken hebben met het waarderen van bedrijven, en wordt verzorgd door ervaren specialisten. U leert de gangbare waarderingstechnieken om kleine tot middelgrote bedrijven te waarderen en u maakt kennis met alle juridische en fiscale aspecten die bij overdrachten een rol spelen.

Post-hbo Accountant-Administratieconsulent

In deze eenjarige post-hbo-opleiding wordt u opgeleid tot geregistreerd Accountant-Administratieconsulent (AA). De opleiding focust op de gebieden Audit en Assurance A en B, Externe Verslaggeving en Bestuurlijke Informatie Voorziening. Nadat u de post-hbo-opleiding Accountant-Administratieconsulent succesvol heeft afgesloten ontvangt u een getuigschrift. Hiermee voldoet u aan de theoretische eindtermen vastgesteld door de CEA. Deze theoretische aanvulling op uw bachelor Accountancy is samen met de door de NBA aangeboden praktijkopleiding noodzakelijk voor de inschrijving in het accountantsregister en de toekenning van de door de wet beschermde titel AA.

Master Accounting & Auditing

U bent een ambitieuze Accountant Administratie consulenten (AA) of heeft het theoretische deel (post-hbo) van de opleiding tot AA afgerond en wil u graag onderscheiden van andere accountants en daarmee uw carrière versnellen!
Tijdens de opleiding leert u uw vakkennis te combineren met de praktische onderzoeksvaardigheden en werkt u aan uw commerciële, communicatieve en leidinggevende vaardigheden. U ontwikkeld zich tot vakspecialist, manager en adviseur gericht op de MKB praktijk. De opleiding wordt verzorgd door deskundige docenten uit de beroepspraktijk die u uit zullen dagen werkelijk een stap verder te kijken.

Post-hbo Inkoop & Aanbesteden

Inkoop en aanbesteden staat volop in de belangstelling binnen de overheid. Speciaal voor overheidsfunctionarissen en inkoopadviseurs biedt Hogeschool Utrecht in samenwerking met Conducto de post-hbo-opleiding Inkoop & Aanbesteden aan. De kracht van de opleiding is de directe aansluiting bij uw dagelijkse praktijk van inkopen en aanbesteden. Samen met docenten en gastsprekers uit de praktijk leert u in vijf maanden alle onderdelen van inkoop en aanbesteden toe te passen in uw eigen organisatie.

Post-hbo Aanbesteden voor Gevorderden

Europese aanbesteding staat volop in de belangstelling. Om uw kennis op dit vakgebied verder uit te diepen hebben inkoopadviesbureau Conducto en Hogeschool Utrecht de post-hbo-register Aanbesteden voor Gevorderden ontwikkeld, bestemd voor ervaren inkopers, inkoop- en juridisch adviseurs. Na vijf maanden bent u in staat om wet- en regelgeving, jurisprudentie, grijze gebieden, grenzen en interpretatie van aanbestedingsrecht toe te passen in uw dagelijkse (inkoop)praktijk.

Post-hbo Inkoop & Aanbesteden Speciale- sector Bedrijven

Speciaal voor inkoopfunctionarissen, budgethouders en adviseurs binnen de Speciale-sector Bedrijven biedt Conducto in samenwerking met Hogeschool Utrecht (HU) de post-hbo-opleiding Inkoop & Aanbesteden Speciale- sector Bedrijven aan. Samen met docenten zullen wet- en regelgeving, jurisprudentie, grijze gebieden, grenzen en interpretatie van het aanbestedingsvak elkaar treffen. Onze docenten gaan met u in gesprek om uw aanwezige kennis en ervaring verder te verbreden en verdiepen.

Deeltijd bachelor-opleidingen

De deeltijd bachelor-opleidingen leiden werkenden op MBO niveau op voor een functie op HBO niveau. De opleiding biedt werkenden de mogelijkheid, hun eigen bedrijfssituaties in te brengen in de colleges en laat studenten het geleerde direct toepassen op de werkvloer; een doeltreffende manier van leren en ontplooien. Tijdens de studie werkt u met docenten uit de beroepspraktijk.

 • Deeltijd bachelor Commerciële Economie (bachelor of Economics)
 • Deeltijd bachelor Management, Economie & Recht (bachelor of Business Administration)
 • Deeltijd bachelor Bedrijfseconomie (bachelor of Economics)
  • Bezoek adres
  • Koningsbergerstraat 9
  • 3531 AJ Utrecht
  • Nederland
  • Postaal adres
  • Postbus 2511
  • 3500 GM Utrecht
  • Nederland
 • Mw. drs. Caroline van der Linden
  Mw. drs. Caroline van der Linden
  Directie