Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Coachen in het Onderwijs

Hogeschool Rotterdam

  • Beschrijving
  • Overzicht

In de cursus Coachen in het Onderwijs professionaliseert u zich verder als coach. Ook weet u hoe u het maximale uit uw collega's haalt. In vijf bijeenkomsten leert u de diverse vaardigheden.

Ook in het primair onderwijs neemt coaching een steeds belangrijkere plaats in. Deze coaching is een vorm van directe begeleiding om de leerkracht optimaal te laten functioneren. Dit gebeurt door voortdurende zelfreflectie op het eigen professioneel handelen. Een leidinggevende, coördinator of aangewezen coach moet daarom beschikken over voldoende vaardigheden

De cursus Coachen in het Onderwijs biedt u als coach in het onderwijs de kans uzelf verder te professionaliseren. U zult hiervoor uw repertoire verder ontwikkelen en uitbreiden. U leert mensen en processen coachen waarbij u zich richt op resultaat. Hiermee vergroot u de professionaliteit van de collega's. En dientengevolge van de organisatie als geheel.
Praktijk en theorie komen goed verdeeld aan bod tijdens de vijf bijeenkomsten.


De cursus zoomt in op de volgende aspecten:

begripskader van coaching
coaching in relatie tot sturing en leiding
basisprincipes van coaching
reflecteren
observeren in de klas: voeren van coachend voor- en nagesprek
coachen van het probleem achter het probleem
oplossingsgericht coachen
gesprekstechnieken
confronterende gesprekken voeren
coachen volgens modellen
omgaan met eigen valkuilen
aansluiten bij ontwikkelingsfase
omgaan met emoties


Werkwijze
De cursus besteedt aandacht aan de theoretische achtergrond en de dagelijkse praktijk. Belangrijk is het 'leren door doen'. Cursisten worden daarom van harte uitgenodigd situaties uit de eigen praktijk als casus in te brengen. Een en ander hangt af van het onderwerp dat op dat moment aan de orde is.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Zuid-Holland
Afronding Bewijs van deelname