Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Kunsteducatie

Hanzehogeschool Groningen

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Master Kunsteducatie, Hanzehogeschool Groningen & NHL Hogeschool

Ontwikkelingen in het kunsteducatieve veld zijn complex, uitdagend en soms tegenstrijdig. Het is voor de professional in dit werkveld daarom steeds belangrijker om een heldere visie te ontwikkelen en eigen artistiek-educatief handelen te onderzoeken. De setting waarin kunsteducatie plaatsvindt, kan heel verschillend zijn: in scholen, kunstencentra, amateur- of professionele kunstorganisaties, in formele of informele leersituaties, gericht op jongeren of juist op ouderen, binnen bestaande organisaties of juist daarbuiten, zoals in community arts.

De betekenis van kunst en kunsteducatie voor de ontplooiing van een culturele identiteit, zicht op culturele diversiteit en ontwikkeling van creativiteit en talent, wordt wereldwijd erkend. Dan gaat het niet alleen om het ervaren en ontwikkelen van ambachtelijke vaardigheden of om het leren begrijpen van artistieke uitingen. Dan gaat het ook om het geïntegreerd aanspreken van meervoudige intelligenties, van fysieke, intellectuele, sociale en creatieve competenties. Of, anders gezegd, "het appel op creativiteit kweekt een rijke verbeelding, emotionele intelligentie en een moreel 'kompas'. Het brengt je kritische reflectie en het besef van autonomie…."(Unesco 2006).

Om daaraan een bijdrage te blijven leveren, opnieuw uitdagingen te zoeken, bronnen aan te spreken of succesvolle partnerschappen aan te gaan, kan deze masterstudie de nodige inspiratie, verdieping en contacten bieden. Hanzehogeschool Groningen en NHL Hogeschool bieden samen de masteropleiding Kunsteducatie aan.

Verdieping en vernieuwing

Tal van ontwikkelingen vragen om verdere verdieping, onderzoek en onderbouwing. Ze vragen ook om een heroriëntatie op bestaande inhouden en methoden, alsook om het ontplooien van innovatieve handelingswijzen. Denk bij voorbeeld aan de landelijke vernieuwing van het eindexamenvak Kunst / Kunst Algemeen, de veranderende rol van kunstencentra, de toename van community arts projecten, de internationale ontwikkelingen met 'Arts in and Arts for Education', de ontwikkeling van media in de kunsten en aandacht voor talentontwikkeling. Deze ontwikkelingen bieden nieuwe perspectieven op het domein van kunsteducatie, mono- of multidisciplinair, interdisciplinair of cross-over.

Met een hecht team van collega's van verschillende (kunst)disciplines biedt de opleiding masterstudenten de gelegenheid hun kunstbeschouwende kennis te verdiepen, hun visie op kunsteducatie te onderbouwen, hun professionele ambitie te verhogen en hun educatieve, innoverende en onderzoekende kwaliteiten te versterken.

Beroepsperspectief

We zien dat de positie van afgestudeerde masters versterkt is. Vaak gebeurt dat in de eigen werksituatie door het verwerven van innoverende en uitdagende opdrachten. Ook door een gewilde kandidaat te zijn voor een nieuwe functie. Door de aandacht voor verschillende rollen verwerft de masterstudent een betere onderhandelingspositie en is een interessantere partner, bijvoorbeeld in interdisciplinaire samenwerking. Dat betekent dat de master zich ook als zelfstandige beter presenteert.


Studie-inhoud

Tijdens de masteropleiding Kunsteducatie verdiept u uw professionele en persoonlijke competenties op basis van theorieën, onderzoeken, concepten en visies. Het masterprogramma is opgebouwd uit vijf inhoudelijke thema's:

 • Kunsttheorie & -filosofie o.a. hoor- en werkcolleges i.s.m. de RuG
 • Kunstpedagogiek & -didactiek o.a. leerpsychologie; creativiteitstheorie
 • Artistieke verdieping o.a. artistieke zelfreflectie; interdisciplinaire maakprocessen
 • Kunstmanagement o.a. projectmanagement; adviesvaardigheden
 • Onderzoek o.a. kritische reflectie op onderzoek; methoden van onderzoek; praktijkgericht masteronderzoek

Binnen deze thema's wordt aandacht besteed aan vier rollen:

 • Initiator & Projectleider
 • Intermediair
 • Seniordocent & Ontwikkelaar
 • Onderzoeker

De uitwisseling van kennis en ervaring binnen de mastergroep en met het werkveld is georganiseerd in een 'Community of Learning'. Thema's worden in overleg met de masterstudenten en / of het werkveld vastgesteld.

Voor het persoonlijk studieplan (PSP) van de masterstudent en de kritische reflectie op de persoonlijke en professionele ontwikkeling in de studie wordt de student individueel begeleid door een coach.

Eigen profiel kiezen en vormgeven

Dit masterprogramma biedt u de ruimte om een eigen profiel te kiezen en vorm te geven. Dat doet u enerzijds door een eigen thematische invulling aan masteropdrachten te geven en anderzijds door relevante keuzevakken te kiezen. Voor de een betekent dat verdieping in het vak Kunst Algemeen, voor de ander het versterken van de relatie tussen beeldende, multimediale of podiumkunsten en kunsteducatie, voor een derde om interdisciplinaire projecten te ontwikkelen. De huidige of gewenste werksituatie, persoonlijk ambitie en te verwerven competenties spelen daarbij een rol.

Studeren en werken

De opleiding wordt in een tweejarig deeltijdtraject aangeboden. Zo kan studeren en werken gecombineerd worden. Masterstudenten brengen werksituaties in en bespreken met elkaar een aanpak en studieopdrachten worden inhoudelijk gevuld met voor de werksituatie relevante thema's. Zo ontstaat als u wilt synergie tussen werk en studie.

Toelatingseisen

Voor toelating tot de masteropleiding Kunsteducatie dient u:

 • Een bachelordiploma van een kunstvakdocentenopleiding hebben.
  Met het juiste bachelordiploma kunt u ook direct doorstromen naar de master.
 • U dient naast de studie wel werkzaam te zijn in de kunsteducatie.

Niet het juiste diploma?

Bent u niet in het bezit van het juiste diploma, maar bezit u een gelijkwaardig diploma, bijvoorbeeld een kunstvakdiploma, en heeft u in de praktijk door studie (bijv. BIK) en ervaring als docent of cursusleider een gelijkwaardig niveau bereikt? Informeer dan naar de mogelijkheden. Ook CKV-coördinatoren die daarnaast als docent in een taal werkzaam zijn en die zelf artistiek-creërend, schrijvend actief zijn, kunnen informeren naar de mogelijkheden. Ten slotte is het mogelijk dat studenten die hun bachelordiploma behaald hebben met een positief advies doorstromen naar de masteropleiding.

Aanmelden en intake

Voor belangstellenden zijn er informatieavonden. Vervolgens voert de opleiding met alle kandidaten/ aankomende studenten een intakegesprek op basis van een portfolio. Tijdens de intake wordt bekeken of de opleiding geschikt is voor u, welk traject u het beste kunt volgen en hoe het onderwijsprogramma kan worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Ook krijgt u dan informatie over hoe u zich officieel moet inschrijven.
Voor belangstellenden die niet aan de formele eisen voldoen of die al in ruime mate over mastercompetenties (denken te) beschikken is een EVC assessment nodig. Hierin worden de eerder verworven competenties getoetst en, indien relevant, erkend. Dat kan leiden tot toelating tot de masteropleiding respectievelijk tot een korter op-maat-traject.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Tijden Overdag
Type Master (HBO-universitair), Specialised master for professionals
Kosten €1835
Titulatuur Geen titel
Website www.hanze.nl/nl/schools/beeldende-kunst-en-vormgeving/opleidingen/masters/kunsteducatie/Paginas/Default.aspx
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Groningen
Afronding Diploma
Kritische houding

"Kenmerkend voor een master in de kunsteducatie is dat je veel van je eigen ontwikkeling zelf in de hand hebt.
Door de masteropleiding Kunsteducatie heb ik mijzelf gespecialiseerd in nieuwe media en zal er volgend jaar een functie mediacoördinator in de school worden gecreëerd om mijn plannen n.a.v. mijn onderzoek te kunnen realiseren. Zelden gebeurt het dat een onderzoek rechtstreeks in de praktijk wordt uitgevoerd en niet op de plank verdwijnt. Een actuele uitdaging in de kunsteducatie is scherp blijven. Je kritische grondhouding is na de master Kunsteducatie definitief veranderd."

Joselien Eijkelenboom (Afgestudeerd in 2011)
Nieuwe impuls

"De Masteropleiding Kunsteducatie heeft mijn loopbaan in het onderwijs een nieuwe impuls gegeven. Door mijn afstudeeronderzoek heb ik veel nieuwe contacten in het werkveld opgedaan en naast mijn functie als cultuurcoördinator en docente Kunstvakken ben ik inmiddels ook werkzaam als gastdocente op de NHL Docent Theater."

Manon van Grunderbeek de Haas (Afgestudeerd in 2011)
Waardevol kader

"De Master Kunsteducatie heeft mij een waardevol kader geboden voor het leren onderzoeken. Door de theoretische onderbouwing en de begeleiding van twee inspirerende wetenschappers heb ik mijn eerste onderzoek kunnen vormgeven in een stevig onderzoeksverslag wat zelfs genomineerd is voor de Max van der Kamp scriptieprijs 2013. Voor mij blijkt hieruit dat ik de door mij gevonden 'schoonheid van het onderzoeken' heb kunnen communiceren naar anderen; dat is echt een mooie ervaring!"

Nathalie Beekman (Afgestudeerd in 2013)