Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Advanced Nursing Practice

Hanzehogeschool Groningen

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Iets voor u?

 • U werkt als hbo-verpleegkundige minstens twee jaar in de directe patiëntenzorg en u bent toe aan een nieuwe uitdaging.
 • U wilt uw competenties op een hoger plan brengen en rechtstreeks betrokken blijven bij de patiënt.
 • U wilt studeren en blijven werken.
 • U voelt zich aangetrokken tot medische aspecten maar u onderkent ook de waarde van de verpleegkundige dimensie.
 • U wilt de patiënt de beste zorg bieden, samen met andere behandelaars.
 • U wilt excelleren als verpleegkundig specialist.

Het getuigschrift Master Advanced Nursing Practice geeft de mogelijkheid om als verpleegkundig specialist functies te bekleden die traditioneel niet tot de professionele mogelijkheden van de verpleegkundige behoren. De verpleegkundig specialist zal als artikel 14 beroep onder de Wet BIG bevoegd zijn tot bepaalde voorbehouden handelingen waaronder voorschrijven van medicijnen.

U kunt onder meer werken in universitaire medische centra, in algemene ziekenhuizen, in de huisartsenzorg, in verpleeghuizen, bij de GGD in de verstandelijk gehandicaptenzorg of in geestelijke gezondheidszorginstellingen. U diagnosticeert en behandelt patiënten met een breed scala aan gezondheidsproblemen.

De verpleegkundig specialist:

 • gaat een zelfstandige behandelrelatie aan met de patiënt
 • treedt op als (mede)behandelaar
 • heeft een specifiek deskundigheidsgebied waarbinnen zij zelfstandig beslist over de uit te voeren interventies
 • stelt binnen het eigen deskundigheidsgebied diagnoses
 • stelt binnen het eigen deskundigheidsgebied een behandeling in waarvan het indiceren van voorbehouden handelingen en medicamenteus behandelen deel uit kunnen maken
 • voert binnen het eigen deskundigheidsgebied deze behandeling zelf uit of geeft opdracht tot uitvoeren aan anderen
 • beëindigt binnen het eigen deskundigheidsgebied de behandeling
 • verwijst binnen het eigen deskundigheidsgebied de patiënt door en/of consulteert andere disciplines. Andere disciplines kunnen rechtstreeks verwijzen naar de verpleegkundig specialist.

  Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verpleegkundig specialist. Bron: VBOC-advies 2008

Doelgroep

Verpleegkundigen (ingeschreven in het register Verpleegkundigen niveau 5), met minimaal 2 jaar relevante en actuele ervaring en een werkleerovereenkomst van minimaal 32 uur.

Voorkennis

HBO-V (of via assessment aan te tonen vergelijkbaar niveau), minimaal 4 jaar werkervaring in de gezondheidszorg en voldoende kennis van het Nederlands en Engels om vakliteratuur te kunnen lezen.


Studie-inhoud

Het leerplan is gericht op het verwerven van bekwaamheidsgebieden en competenties:

 • klinisch handelen
 • communicatie
 • samenwerken
 • organisatie
 • maatschappelijk handelen
 • kennis en wetenschap
 • professionaliteit

De tweejarige voltijd duale opleiding Master Advanced Nursing Practice is gericht op het bereiken van drie gelaagde doelstellingen:

 1. Verwerven van de algemene competenties van de Master ANP en het leggen van een brede, generieke medische, en verpleegkundige basis in het cursorisch gedeelte van de opleiding (binnen de hogeschool).
 2. Het toespitsen van deze competenties binnen het gekozen specialisme in het praktijkgedeelte van de opleiding (binnen de gezondheidszorginstelling).
 3. Het binnen het zorgspecialisme afbakenen van een eigen deskundigheidsgebied, daarbinnen de verpleegkundig specialist adequaat en verantwoord zelfstandige behandelrelaties aan kan gaan.

Door middel van een opleidingsplan wordt een inzichtelijk en haalbaar opleidingtraject mogelijk gemaakt, dat de student in staat stelt deze drie lagen van het competentieprofiel van de verpleegkundig specialist i.o., binnen twee jaar te verwerven. Aantonen van compenties doet u op meerdere manieren en op meerdere momenten. Tijdens zogenaamde Proeven van Bekwaamheid laat u in nagebootste of in echte praktijksituaties zien dat u de vereiste competenties hebt verworven. Daarnaast laat u op vastgestelde momenten uw vorderingen zien in het verwerven van de vereiste competenties. Met de praktijkopleider, de coach van de opleiding, en met medestudenten bespreekt u de competenties en overlegt u bewijzen van kunnen. Deze bewijzen neemt u op in een portfolio.

Niveau WO
Vorm Duaal
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Locatie Groningen
Tijden Overdag
Type Master (HBO-universitair), Specialised master for professionals
Kosten €1835
Titulatuur Geen titel
Website www.hanze.nl/nl/schools/academie-verpleegkunde/opleidingen/master/advanced-nursing-practice/Paginas/Default.aspx
Benodigde taalkennis Nederlands, Engels
Startmaand september
Provincie Groningen
Afronding Diploma
Credits 120
'Men verwacht nu dat ik kan inschatten hoe ernstig een klacht is'

"Vanaf 1997 heb ik op verschillende afdelingen in een algemeen ziekenhuis gewerkt. Mijn werkzaamheden waren zeer divers en als oudste verpleegkundige was ik verantwoordelijk voor de hele afdeling. Maar op een gegeven moment besefte ik dat ik wel eens wat anders wilde. De eerstelijns zorg sprak mij wel aan. De huisartsengroep waar ik nu werk wilde graag dat ik de opleiding Advanced Nursing Practice zou volgen, omdat zij vonden dat een verpleegkundig specialist veel te bieden heeft en hen zou kunnen ontlasten.

De opleiding biedt mij verdieping, bijvoorbeeld op het gebied van anatomie en pathologie. In verband met mijn huidige functie wil ik graag kennis vergaren op alle vlakken. Tijdens de opleiding gaan we heel uitgebreid in op het doen van lichamelijk onderzoek. We leren bijvoorbeeld hoe je de buik moet onderzoeken, hoe je moet luisteren en voelen. Deze vaardigheden kan ik goed gebruiken in mijn huidige baan.

Er zijn veel verschillen tussen mijn vorige en mijn huidige functie. Ik heb nu een veel grotere verantwoordelijkheid. Men verwacht nu van mij dat ik kan inschatten hoe ernstig een klacht is en welke vervolgstappen er genomen moeten worden. Ik praat met patiënten over medische zaken en overleg met de huisarts of een patiënt door hem moet worden onderzocht of moet worden doorverwezen.

Eén van de huisartsen binnen de praktijk is mijn leermeester. Het is prettig om een aanspreekpunt te hebben die op de hoogte is van wat ik allemaal doe voor de opleiding. Binnen huisartsenpraktijken is de functie van verpleegkundig specialisten nog redelijk nieuw en de functie wordt per praktijk anders ingevuld. Ook mijn functie moet nog een eigen plekje krijgen. Samen met de huisartsen geef ik steeds meer invulling aan mijn functie.

Ik werk 4 dagen, ik studeer en ik heb een gezin met twee kinderen. In het begin vond ik het moeilijk om evenwicht te vinden tussen werk, studie en privéleven. Op mijn werk heb ik weinig tijd om te studeren. Ik kan de huisartsen wel veel vragen over mijn lesstof. Ik probeer nu zoveel mogelijk af te bakenen en duidelijke afspraken te maken, zowel thuis als op het werk. Op mijn werk probeer ik tijdig aan te geven als iets niet haalbaar is. Ik besteed ongeveer 12 uur per week aan huiswerk.

Een dag uit mijn leven

6.45 uur Opstaan en ontbijten. Mijn man is vandaag thuis en past op de kinderen
8.00 uur Werken. Ingekomen post bekijken
9.00 uur Consulten
10.30 uur Voorbereiden van de aangevraagde visites uit de verzorgingshuizen
11.00 uur Bezoek aan verzorgingshuizen om de vragen van de verzorging of bewoners te beantwoorden
12.30 uur Lunch
13.00 uur Overleg met huisarts
14.00 uur Gegevens verwerken in patiëntendossier en recepten naar de apotheek sturen.
Zaken regelen die voortkomen uit de visites zoals aanvragen voor aanvullend onderzoek of inschakelen van andere disciplines
17.15 uur Naar huis, eten koken en samen eten
19.00 uur Kinderen naar bed brengen
19.30 uur Studeren"

Rina de Heer (Eerstejaars Advanced Nursing Practice)
'Veel voordelen'

"Na de opleiding HBO-V heb ik op verschillende werkplekken ervaring opgedaan. Maar ik heb me uiteindelijk toch gericht op het werken in de psychiatrie. Ik wist dat de psychiatrie goed bij mij paste, maar ik was zoekende naar meer theoretische en praktische ontwikkeling van mezelf. De opleiding tot verpleegkundig specialist is voor mij dé opleiding: verdieping op somatisch vlak, diagnostisch kunnen werken (zowel psychiatrisch als somatisch), behoud van (direct) patiënten contact, het werken in een multidisciplinair team en dat alles binnen de deuren van de psychiatrie. Op dit moment werk ik in Kliniek Groningen, Lentis Linis. Ik werk hier nu als verpleegkundig specialist in opleiding, als behandelaar van een aantal patiënten van de afdeling Algemeen en Crisis.

Mijn werkgever ziet veel voordelen in mijn nieuwe functie. Arts assistenten gaan na een paar maanden weer weg, maar een verpleegkundig specialist blijft. Daar komt bij dat ik ook goedkoper ben dan een arts. Als verpleegkundig specialist heb ik over het algemeen dezelfde taken als de arts. Voor collega's en voor patiënten ben ik laagdrempeliger dan een arts, omdat ik een continue factor ben, al langere tijd hier werk en ervaring heb met hoe het op de werkvloer gaat.

Ik probeer zoveel mogelijk opdrachten van de opleiding te integreren in de praktijk. Het is wel pittig, maar mijn huidige werk biedt mij veel uitdaging en mijn taken worden steeds verder uitgebreid. Ik ben zo enthousiast dat ik mezelf dit werk nog wel een tijd zie doen!"

Lobke Hoekstra (Eerstejaars Master Advanced Nursing Practice)
'Combinatie van verpleegkundige en medische aspecten'

"Ik heb verschillende functies binnen de zorg gehad. De laatste jaren heb ik me voornamelijk bezig gehouden met management en beleid. Ik miste op een gegeven moment de praktijk en het contact met patiënten. Op dit moment werk ik als praktijkverpleegkundige in een verpleeghuis in Amsterdam. Ik heb gekozen voor deze opleiding, omdat ik hierdoor de mogelijkheid krijg om op een hoog verpleegkundig niveau te functioneren. Ik vind het geweldig om verpleegkundige aspecten te combineren met medische aspecten. Dat is de kracht van deze opleiding.

Ik heb veel tijd voor de patiënten. De patiënten vinden dat prettig: ze kunnen hun verhaal kwijt en ik kan hen goede uitleg geven. Mijn collega's zien me als een verpleegkundige met wat meer inhoudelijke kennis. Zij nodigen mij vaak uit om dingen uit te leggen, dat vind ik erg leuk. Het lukt me helaas niet altijd om collega's en verpleeghuisartsen van andere zorginstellingen te overtuigen van de meerwaarde die een verpleegkundig specialist kan bieden. Er is soms weerstand, omdat men het idee heeft dat de verpleegkundig specialist zich in hun vaarwater begeeft.

Na de opleiding wil ik graag aan het werk als verpleegkundig specialist en mijn werkzaamheden uitbreiden. Daarnaast lijkt het me erg leuk om een bijdrage te leveren aan het onderwijs. Ik zou bijvoorbeeld een nuttige rol kunnen spelen in het coachen en begeleiden van verzorgend personeel binnen het verpleeghuis.

Het is een pittige opleiding en ik moet er veel voor doen. Ik besteed 15 uur per week aan huiswerk. Vanuit de opleiding wordt ik goed begeleid. Toen ik problemen had, stond mijn coach binnen een dag vanuit Groningen in Amsterdam! Dat vind ik geweldig. De opleiding kost veel tijd, maar je krijgt er ook heel veel voor terug! "

Henk Boonman (Tweedejaars Master Advanced Nursing Practice)