Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master of Music - Klassieke Muziek

Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven

  • Beschrijving
  • Overzicht

De Master of Music Klassieke Muziek wordt verzorgd door het Prins Claus Conservatorium, Hanzehogeschool Groningen. Hier kunt u ook uitgebreide informatie en/of uitgebreide brochures aanvragen.

In een muziekwereld waarin de concurrentie groot is, is een innovatieve opleiding noodzakelijk om een muzikale toekomst voor uzelf te kunnen creëren. De Master of Music Klassieke Muziek is die opleiding. U leert om proactief te reageren op ontwikkelingen in het werkveld. Daarnaast ligt de nadruk op het perfectioneren van uw spel en zelflerend vermogen.

Na het volgen van de master:

  • kunt u een prominente bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van uw vakgebied;
  • kunt u muzikaal onderzoek verrichten;
  • kunt u muzikale concepten ontwikkelen;
  • bent u een excellent musicus.

Master of Music

Ben jij een professional met een doel? Heb je een specifieke visie op je toekomst? Dan kan de Master of Music van het Prins Claus Conservatorium de juiste studie zijn om jouw persoonlijke doel te bereiken. De Master of Music biedt drie unieke studieroutes aan: Klassieke Muziek (open voor alle instrumenten, met een speciaal programma voor historisch klavier en directie), New York Jazz en New Audiences and Innovative Practice (NAIP). Binnen dit masterprogramma participeren, naast het Prins Claus Conservatorium, de volgende conservatoria: Iceland Academy of the Arts Reykjavik), Royal College of Music (Stockholm) en het Koninklijk Conservatorium (Den Haag).

Het werkveld is sterk in beweging en dat vraagt om ondernemende, reflecterende, excellente musici. Gedurende de tweejarige voltijd studie werk je aan je eigen toekomstplannen met gerenommeerde internationale musici, ensembles en orkesten. Middels research, deelname en bezoek aan internationale congressen en workshops en/of een aantal maanden studeren in het buitenland werk je toe naar een eindpresentatie van het Professional Integration Project waarmee jij de basis legt voor jouw toekomst als excellente musicus.

  • Klassieke Muziek
  • New York Jazz
  • New Audiences and Innovative Practice (NAIP)

Ook op maat voor uw organisatie

Wilt u liever in-company? Of denkt u aan een opleiding die niet op onze website staat? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie direct contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.


Doel

Speelniveau nóg verder ontwikkelen en leren een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in het muzikale werkveld.

Inhoud en opbouw

De kwaliteit van het musiceren staat voorop. U hebt wekelijks individuele hoofdvaklessen bij de docent van uw keuze.

Kamermuziek

Een aanzienlijk deel van het curriculum bestaat uit het spelen van kamermuziek onder leiding van topdocenten die u coachen in alle facetten van het samenspel. Een belangrijk aspect hiervan is het van elkaar leren: uw medestudenten zijn uw mede-coaches. Deze lessen worden deels op beeld en geluid vastgelegd en naderhand geëvalueerd. Ook worden er ensembles gevormd van studenten met hun docenten om gezamenlijk een concert voor te bereiden.

Intensive Master Moments

Master studenten zijn professionele musici die in staat zijn tot 'learning on the job'. Tijdens de Intensive Master Moments werken studenten met gerenommeerde externe docenten aan verdieping van hun muzikale activiteiten en bereiden zij zich voor op hun afrondend Professional Integration Project.

Research

Bij het toelatingsexamen voor de master presenteert u een studievoorstel, waarin staat waarin u zich specifiek wilt ontwikkelen. Dit resulteert aan het eind van het eerste semester in een uitgewerkt persoonlijk studieplan met daaraan gekoppeld een voorstel voor artistiek onderzoek.

Mentoring

Voor aanvang van de studie en na goedkeuring van het studieplan krijgt u een docent die ervaring heeft met uw onderwerp, toegewezen als mentor. Deze mentor begeleidt u gedurende de gehele studie: ondersteunt u bij praktijkgericht onderzoek en houdt uw studieverloop en de inhoudelijke studieroute in de gaten.

Toelatingsexamen en studievoorstel

Als u zich wilt aanmelden voor het toelatingsexamen, dient u een studievoorstel in te leveren. Dit voorstel is een onderdeel van het aanmeldingsformulier. U omschrijft onder andere waar u zich op wilt focussen tijdens de studie en op welk gebied u onderzoek wilt doen. Uw studieplan moet getuigen van artistieke diepgang en beschrijven in welke facetten van het studieprogramma u zich wilt verdiepen.

Voorbeeld van een individuele studieroute

Een cellist wil zich na zijn bachelorstudie richten op een combinatie van klassiek en hedendaags repertoire. Daarbij heeft hij de volgende vraag: Hoe maak en verkoop ik een programma met klassiek en hedendaags repertoire voor verschillende bezettingen dat ook voor een breder publiek aantrekkelijk is?

Eerste semester

Samen met zijn mentor werkt hij een persoonlijk studieplan uit dat is toegesneden op zijn specifieke wensen. Tijdens de hoofdvaklessen wordt gewerkt aan de technische en muzikale aspecten van het cellospel. Hij begint een duo en een trio. In het LAB wordt onder leiding van docenten gewerkt aan de ensemblestukken. Er wordt niet alleen gekeken naar de puur muzikale aspecten, na bestudering van video-opnamen van de lessen en repetities wordt geanalyseerd hoe het ensemble functioneert: is er een leider of hebben alle leden een stem in de muzikale besluitvorming?

Hij stelt voor zijn onderzoek een enquête op die hij afneemt onder concertorganisatoren. Doel is om te achterhalen hoe een ideale mix van klassiek en hedendaags repertoire eruit zou kunnen zien.

Door middel van een digitaal dagboek houdt hij zijn mentor op de hoogte van zijn vorderingen. Als Optionals kiest hij voor Marketing and Communication, Interdisciplinary Art Concepts and Music in Business.

In de Intensieve Weken heeft hij les van een internationaal vermaarde gastdocent, die ingaat op het verfijnen van zijn techniek, interpretatie en smaakontwikkeling. Een week lang wordt hij ondergedompeld in het bespelen van de cello op het hoogst denkbare niveau en wordt er toegewerkt naar een openbare presentatie aan het einde van de week.

Verder komen internationale gastdocenten langs die werken aan het repertoire dat de ensembles hebben voorbereid, geven individuele coaching etc. De soms drastisch andere benadering van zaken dwingt hem tot nadenken over zijn eigen positie als musicus waardoor hij zich bewuster wordt van zijn doelen.

Tweede Semester

Hij gaat de resultaten van zijn enquête analyseren en op grond daarvan maakt hij conceptprogramma's. In het LAB probeert hij delen van zijn programma's uit en krijgt advies van zijn docenten. Ook zoekt hij contact met compositiestudenten van andere conservatoria om te kijken of er opdrachtwerken voor zijn ensembles kunnen worden geschreven. Deze kan hij aanbieden aan concertorganisatoren.

Derde semester

Hij reist naar diverse conservatoria in Europa waar hij kennis maakt met de opzet van ensembles die zich bezighouden met hedendaags repertoire. Hier doet hij ideeën op die hij in Groningen verder uitwerkt in zijn Personal Integration Plan. Hij legt alles vast in zijn digitale dagboek zodat hij in het vierde semester zijn final master presentation hierop kan baseren. Met zijn ensembles gaat hij veel optreden in de regio en hij probeert allerlei combinaties van programma's uit. Na afloop praat hij na met het publiek. De feedback wordt geëvalueerd met de ensembleleden en vastgelegd in het digitale dagboek. Hierdoor krijgt hij een goed beeld van hoe publiek denkt over de integratie van klassieke en hedendaagse muziek.

Vierde Semester

Tijdens dit laatste semester bereidt hij zich tijdens de hoofdvaklessen, de intensieve weken en in het LAB voor op zijn afstuderen. Ook schrijft hij zijn uiteindelijke researchverslag op basis van alle verzamelde data tijdens zijn studie. Hierin wordt hij geholpen door zijn mentor.

Tijdens zijn Final Master Presentation speelt hij samen met zijn ensembles delen van de door hem ontwikkelde programma's en licht deze toe. Hij geeft een samenvatting van zijn onderzoeksbevindingen en beantwoordt vragen van de examencommissie.

Hij heeft door zijn studie een goed beeld van wat hij de komende tijd wil gaan doen als musicus: door samenwerking met jonge componisten en ensembles vernieuwende programma's aanbieden en spelen.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Type Master (HBO)
Kosten €1800
Les locatie type Op het instituut, Bij het bedrijf
Titulatuur Geen titel
Website http://professionals.hanze.nl/alle-opleidingen/kunst-cultuur-sport/kunsten/master-of-music-klassieke-muziek/
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Diploma