Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (deeltijd)

Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven

  • Beschrijving
  • Overzicht

De deeltijdopleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening wordt verzorgd door de Academie voor Sociale Studies, Hanzehogeschool Groningen.

De deeltijdopleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) leidt u op tot het beroep maatschappelijk werker. In deze functie richt u zich op het verbeteren van het psychosociaal functioneren van mensen in hun sociale omgeving. Het is een uitdagend en interessant beroep waarbij u contact hebt met mensen met een grote diversiteit aan culturele achtergronden en leefomstandigheden. Als maatschappelijk werker ondersteunt u mensen bij het leren omgaan met en zoeken naar oplossingen voor hun problemen. De problemen kunnen liggen op lichamelijk, geestelijk, materieel of sociaal gebied. Samen met de cliënt onderzoekt u de mogelijkheden tot verbetering van hun situatie, vaak in samenwerking met mensen uit hun directe omgeving en met collega's van andere hulpverlenende instellingen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn artsen, psychologen, pedagogen en verpleegkundigen.

Na het volgen van de deeltijdopleiding:

  • Hebt u een brede theoretische basis gelegd;
  • Kunt u cliënten ondersteunen bij het leren omgaan met en zoeken naar oplossingen voor hun problemen;
  • Kunt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beroep, onder andere door praktijkgericht onderzoek uit te voeren.

Als maatschappelijk werker moet u zelfstandig kunnen werken en stevig in uw schoenen staan. U hebt de kennis en vaardigheden om uw cliënten te adviseren en ondersteunen. Ook in lastige of bedreigende situaties bent u in staat te zoeken naar goede oplossingen. U werkt samen met onder andere artsen, psychologen, pedagogen, verpleegkundigen en politie.

Na uw studie kunt u aan het werk bij het algemeen maatschappelijk werk, reclassering, jeugdzorg, ouderenhulpverlening, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, het medisch maatschappelijk werk, het schoolmaatschappelijk werk, het bedrijfsmaatschappelijk werk en andere instellingen op het gebied van zorg en welzijn. Binnen deze instellingen kunt u diverse functies vervullen.

Doel

De deeltijdopleiding MWD bereidt u voor op een positie in het werkveld waarbij u op basis van een brede theoretische kennis kunt analyseren, adviseren en verbinden. Na de studie bent u uitstekend voorbereid op een positie in verschillende gebieden van Zorg en Welzijn.

Inhoud

Het ontwikkelen van beroepscompetenties staat centraal tijdens uw studie. De beroepscompetenties sluiten aan bij uw huidige en toekomstige werksituatie. De deeltijdopleiding MWD is nauw verbonden met de beroepspraktijk. Tijdens de studie combineert u leren met werken en werkt u aan integrale beroepsopdrachten in de eigen praktijk. Het opleidingsprogramma omvat onder andere:

  • theoretische programma's als psychologie, pedagogiek, psychiatrie, psychopathologie, sociologie en recht;
  • algemene vaardigheden zoals Nederlandse taal- en schrijfvaardigheid en projectmatig werken;
  • hulpverleningsprogramma's zoals gespreksvaardigheden, rapportage, systeemgericht werken, crisisinterventie, traumahulpverlening en verlieskunde.

Opbouw

Tijdens het 1e opleidingsjaar (propedeuse) maakt u kennis met theoretische concepten zoals psychologie, pedagogiek en sociologie. De lessen en opdrachten zijn gericht op uw professionalisering als maatschappelijk werker. Het 1e jaar MWD is gelijk aan het 1e jaar Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Na de propedeuse kunt u eventueel overstappen naar de deeltijdopleiding SPH.

Het 2e, 3e en 4e jaar vormen samen de hoofdfase van de opleiding. In toenemende mate komen beroepsspecifieke competenties aan bod.

In het 4e jaar volgt u een specialisatie en werkt u aan een afstudeeropdracht. Gedurende de gehele opleiding moet uw werksituatie volledig aansluiten bij de opleiding.

Hanze Elektronische Leeromgeving

Tijdens uw studie maakt u gebruik van de Hanze Elektronische Leeromgeving (HELO). Via de HELO communiceert u met de opleiding, de docenten en medestudenten. U levert uitwerkingen van opdrachten digitaal aan en u kunt studiemateriaal direct downloaden en gebruiken. Voor de HELO hebt u een pc of laptop met toegang tot het internet nodig.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 48 maanden
Tijden Overdag
Kosten €1715
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website http://professionals.hanze.nl/alle-opleidingen/zorg-en-welzijn/sociaal-pedagogisch/psychologisch/maatschappelijk-werk-en-dienstverlening-deeltijd/
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Groningen
Afronding Diploma