Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bewegingsonderwijs

Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven

 • Beschrijving
 • Overzicht

Wilt u als leerkracht aan kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet u de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een eerdere akte hebben behaald.

Na het volgen van de opleiding:

 • heeft u kennis van: ongevallen en veiligheid, (vak)onderwijsconcepten en planning, bewegen in andere contexten, collegiale consultatie, motorische remedial teaching;
 • bent u in het bezit van de aanvullende bevoegdheid bewegingsonderwijs;
 • kunt u lessen bewegingsonderwijs en bewegingsactiviteiten inrichten, instrueren en organiseren;
 • kunt u leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties bepalen;
 • kunt u bewegingsgedrag observeren en bewegingssituaties reguleren;
 • mag u les geven in de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs;
 • bent u in staat op actuele wijze inhoud te geven aan de lessen bewegingsonderwijs.

Ook op maat voor uw organisatie

Wilt u liever in-company? Of denkt u aan een opleiding die niet op onze website staat? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie direct contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.


Programma

Afgestudeerden van de pabo zijn beperkt tot het geven van bewegingsonderwijs aan de eerste twee groepen van het basisonderwijs. Om in alle groepen bewegingsonderwijs te mogen geven biedt Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven u de opleiding Leergang Bewegingsonderwijs. Deze leergang leidt u op tot vakleerkracht bewegingsonderwijs. Na het volgen van deze leergang kunt u bewegingssituaties ontwerpen en differentiatie binnen bewegingsthema's aanbrengen. Elk kind kan zo op zijn eigen niveau mee doen en plezier beleven aan de les. Tijdens uw inschrijving in deze leergang bent u al (tijdelijk) bevoegd bewegingsonderwijs te geven.

De leergang bestaat in totaal uit 3 blokken van ongeveer een half jaar, die achter elkaar gevolgd moeten worden. Instroommomenten zijn eind augustus/september en februari. De studielast is 200 uur per blok, inclusief contacturen en stages die onderdeel zijn van de studie.

Blok 1

Blok 1 heeft als thema: "het aanbieden van activiteiten". De nadruk ligt hierop om een veelheid aan eenvoudige bewegingsactiviteiten aan te bieden en te ervaren dat deze activiteiten aan kinderen van verschillende leeftijdsgroepen verschillend gepresenteerd en georganiseerd moet worden. De volgende aspecten komen aan bod:

 • inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten;
 • volgorde binnen de leerlijnen;
 • differentiatie van bewegingsthema's;
 • 15 stagelessen in groepen 3 t/m 8.

Blok 2

Het lesgeven in het vak Bewegingsonderwijs bestaat niet alleen uit het aanbieden van uitdagende en veilige bewegingssituaties voor kinderen. Kinderen moeten tijdens de lessen ook motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief op hun niveau kunnen leren. In blok 2 ligt het accent op het leren en laten leren van kinderen in bewegingssituaties op verschillende niveaus.

 • reguleren van het onderwijsproces;
 • observeren, leerdoelen, leerhulp;
 • ongevallen en veiligheid;
 • 20 stagelessen in groepen 3 t/m 8.

Blok 3

In voorgaande blokken heeft de cursist veel ervaring opgedaan met betrekking tot het bedenken, geven en aanpassen van bewegingsonderwijs aan basisschoolkinderen. Echter, een vakdocent functioneert ook als lid in het team van de basisschool. Daarom komen in blok 3 de volgende thema's naar voren:

 • onderwijsconcepten en planning;
 • 30 stagelessen (waarvan 50% in groepen 7/8);
 • goede bewegers in groep 8;
 • ontwerpen van bewegingssituaties;
 • bewegingsonderwijs en zorgverbreding.

Toetsing van de blokken

Elk blok wordt op verschillende wijze getoetst:

 • schriftelijke toets (blokken 1 en 2);
 • toetsing van portfolio en stageverslagen (alle blokken);
 • opdrachten (alle blokken);
 • eigen vaardigheid (alle blokken).

Eigen vaardigheid

In alle blokken wordt eigen vaardigheid getoetst. Als vakleerkracht bewegingsonderwijs zult u een aantal basisvaardigheden leren beheersen. Ook zullen hulpverleningsvaardigheden tijdens de cursus worden ontwikkeld. Deze zijn essentieel om veilige lessen te waarborgen. Mocht u meer informatie hierover willen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Film opname

Het is van belang dat u mag filmen in uw lessen. Voor deze opleiding wordt u namelijk gevraagd film opnamen van bepaalde (delen van) lessen te maken en in te leveren bij de docent als onderdeel van elk blok.

Locaties en tijden

Per blok zijn er 13 contactmomenten, meestal op de woensdagmiddag, van 14.00 - 18.00 uur. De blokken worden op verschillende locaties in Groningen, Drenthe en Friesland gegeven. Het derde blok kan ook in de avonduren in Meppel gevolgd worden van 18.00-22.00 uur.

Kwaliteitstoetsing en registratie

De leergang wordt getoetst en geregistreerd door 'het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION)' en is opgenomen in het Register Post Initieel Stelsel Primair Onderwijs.

Deelnemers die de leergang met goed gevolg hebben afgesloten, ontvangen het getuigschrift voor de brede bevoegdheid voor bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs en worden tevens geregistreerd door de Stichting Post-HBO Nederland.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 5 maanden
Tijden Overdag, Avond
Kosten €2985
Les locatie type Op het instituut, Bij het bedrijf
Titulatuur Geen titel
Website http://professionals.hanze.nl/bewegingsonderwijs/
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Certificaat
Credits 21