Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Begeleidingskunde - Supervisie en Coaching

Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven

  • Beschrijving
  • Overzicht
  • Testimonials

De vraag naar professionele begeleidingsdeskundigen neemt steeds toe. De opleiding Begeleidingskunde: Supervisie en Coaching van de Academie voor Sociale Studies is een opleiding op post-hbo-niveau voor de ervaren professional zoals opleiders, trainers, coaches, hulpverleners, personeelsfunctionarissen, adviseurs en predikanten. Zij oefenen een beroep uit waarin doelgerichte en systematische hantering van de relatie met de ander essentieel is voor het bereiken van het beoogde resultaat. Daarnaast is de opleiding bedoeld voor diegene die het een uitdaging vindt om als professioneel begeleider leerprocessen te kunnen begeleiden van professionals (in opleiding) en liefst daar enige ervaring in heeft. De opleiding is erkend door de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC).

Na succesvolle afronding van het volledige traject kunt u zich laten registreren als supervisor en vervolgens met een driedaagse scholing als Registercoach bij de LVSC.

Ook op maat voor uw organisatie

Wilt u liever in-company? Of denkt u aan een opleiding die niet op onze website staat? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie direct contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.


Doel

Van professionals (in opleiding) wordt verwacht dat zij zelfstandig en zelfsturend leren van hun werkervaringen. Om tot deze intrinsieke en intentionele betrokkenheid tot leren te komen is inzicht in eigen leerprocessen nodig. Dat lukt niet 'zomaar'. Hiervoor is goede leerbegeleiding nodig.
Kern van de opleiding Begeleidingskunde is verwerving, verbreding én verdieping van de benodigde
competenties, zodat u deze als supervisor, coach, werkbegeleider, intervisor kunt inzetten bij het geven van leerbegeleiding bij professionele zelfsturing. Ook bent u op de hoogte van andere begeleidingsmethoden en kunt u de supervisiemethodiek van de andere begeleidingsmethodieken onderscheiden. U kunt zich meten aan het profiel en aan de competenties van de supervisor zoals deze door de LVSC zijn ontwikkeld.

Inhoud

De opleiding is een leer-werkplaats waar zelfstudie en samen leren uitgangspunt zijn onder begeleiding van ervaren en geregistreerde docenten Supervisiekunde. Theorieën over begeleidingskunde en de steeds veranderende dynamiek van de praktijk vragen een onderzoekende, analyserende, keuzes makende en uitproberende attitude van de supervisor in opleiding (sio). De opleidingsdagen hebben
een theoretisch verdiepend en praktisch uitproberend karakter.
Er wordt een keuze gemaakt uit verschillende didactische werkvormen; interactieve vormen, groepsgesprekken, rollenspel met audiovisuele middelen, methodiektrainingen, hoorcolleges, casebesprekingen. De groepsgrootte varieert tussen de twaalf en zestien deelnemers.

De volledige opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Methodisch didactische scholing (Supervisiekunde en Begeleidingskunde);
  • Twee Leersupervisietrajecten en parallel hieraan een Supervisiepraktijk en een Ervaringsonderzoek;
  • Ervaringsonderzoek.

Programma

De onderdelen worden deels parallel gevolgd. De Academie voor Sociale Studies biedt u de mogelijkheid om de volledige opleiding te volgen, maar u kunt ook kiezen voor één of meerdere onderdelen.

Supervisiekunde

In Supervisiekunde maakt u zich gedurende 9 lesdagen de basiskennis en vaardigheden van deze begeleidingsmethodiek eigen. In een goede wisselwerking tussen theorie en praktijk, waarvoor een actieve bijdrage van de cursisten wordt verwacht, krijgt u inzicht in wat supervisie inhoudt en van andere begeleidingsvormen onderscheidt, de doelstellingen van supervisie en de voorwaarden waaronder de methode kan worden toegepast. U leert leercontracten afsluiten, leerprocessen begeleiden en faseren, leerresultaten evalueren en beoordelen. Indien u gestart bent met Supervisiekunde én met de eerste leersupervisie kunt
u zich laten registreren als aspirant supervisor. U ontwerpt uw eigen competentieprofiel als begeleidingsdeskundige en legt een portfolio aan waarin leeractiviteiten, leerbronnen en resultaten en feedback zijn opgenomen.

Begeleidingskunde

In twaalf lesdagen verdiept en verbreedt u de kennis en vaardigheden die u heeft opgedaan tijdens Supervisiekunde. Uw praktijkervaring is uw voornaamste leerbron. De supervisiemethodiek wordt verdiept en coaching wordt bestudeerd en geoefend. U ontwikkelt een eigen opvatting over de mogelijkheden van de verschillende begeleidingsvormen. U doet onderzoek naar begeleidingsvragen binnen een organisatie en stemt de juiste begeleiding af .
U schrijft een ervaringsonderzoek aan de hand van eigen praktijksituatie als afsluiting van de opleiding Begeleidingskunde.
Tijdens begeleidingskunde volgt u gelijktijdig een leersupervisietraject.

  • Leersupervisie 1 en Supervisiepraktijk: In dit eerste leersupervisietraject krijgt u samen met collega's supervisie van een leersupervisor;
  • Leersupervisie 2 en Supervisiepraktijk: In het tweede traject krijgt u individueel supervisie van een leersupervisor.

Per leersupervisietraject geeft u minimaal twee supervisies met twee vormen (individueel, triade of groep van 3) van minimaal 10 zittingen. Tijdens leersupervisie moet altijd minimaal aan twee supervisiereeksen supervisie wordt gegeven.

De Academie voor Sociale Studies kan voor u bemiddelen bij het contracteren van supervisanten, maar u kunt ook zelf via uw netwerk en bij organisaties kenbaar maken dat u in het kader van uw opleiding supervisie wilt verzorgen aan professionals. De leersupervisor kijkt met u mee of uw supervisiepraktijk aan de LVSC-richtlijnen voldoet.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 6 maanden
Locatie Groningen
Tijden Overdag
Kosten (indicatie) Geen opgave
Les locatie type Op het instituut, Bij het bedrijf
Titulatuur Geen titel
Website http://professionals.hanze.nl/alle-opleidingen/zorg-en-welzijn/sociaal-pedagogisch/psychologisch/begeleidingskunde-supervisie-en-coaching/
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand november
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Diploma
Professioneel coachen en Supervisie

"De opleiding Professioneel coachen heeft mijn ogen voor dit vak geopend. De opleiding Supervisie heeft mij extra verdieping gegeven. Zo staat voor mij het theoretisch kader dat ik met deze opleidingen heb opgebouwd."

"Ik zie mezelf meer als professioneel begeleider. Ik ondersteun medewerkers bij het omzetten van het beleid van de organisatie naar hun dagelijks handelen. Hoe vertaal je de inhoudelijke en methodische aspecten van een functie en de strategische keuzes van de organisatie naar praktisch handelen? Ik hanteer daarbij een praktisch insteek: zij lopen ergens tegenaan dus daar gaan we mee aan de slag. We formuleren leerdoelen, maken een plan van aanpak en doorlopen samen het traject."

"Mijn functie van leidinggevende bij Vanboeijen kwam te vervallen en ik kon opteren voor coach. Een jaar kreeg ik en gaf ik mezelf om te bewijzen of ik dat aankon. In naam was ik coach, maar kon ik het ook? Ik had toen duidelijk behoefte aan een theoretisch kader voor mijn werk en dat vond ik bij de opleiding Professioneel coachen van Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven die ik in 2003 heb gedaan. De opleiding gaf mij een goede theoretische ondersteuning voor mijn dagelijks handelen."

"Inmiddels vind ik het tijd om mijzelf verder te ontwikkelen. Ik zie mogelijkheden om mijn ervaring uit te bouwen met supervisie. Ook nu ben ik van mening dat ik behoefte heb aan een theoretisch kader en dat heb ik gevonden bij de opleiding Supervisie. Ik ben in de afrondende fase van deze opleiding beland."

"Toen ik aan de opleiding Supervisie begon, was ik me ervan bewust dat ik ook met mezelf aan de slag moest. Maar ik dacht daar misschien wel iets te makkelijk over. Gelukkig was ik snel wakker geschud! Dit werk vraagt meer van jezelf dan je verwacht en daarom moet je weten hoe je er zelf in staat. De opleiding was wat dit betreft zeer intensief maar heeft mij meer gebracht dan toen ik Professioneel coachen volgde. Ik ben ook heel blij dat ik dit in samenwerking met mijn werkgever heb kunnen doen. Ik kon mijn opleiding integreren in mijn werk en dat maakte het makkelijker de doelen te bereiken die ik mijzelf had gesteld."

Corien Bultema (Trainer en coach), Vanboeijen