Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Architectuur (master)

Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven

  • Beschrijving
  • Overzicht

De masteropleiding Architectuur wordt verzorgd door de Academie van Bouwkunst, Hanzehogeschool Groningen.

Wilt u zichzelf verder ontwikkelen tot architect? De Academie van Bouwkunst Groningen biedt u een aantrekkelijke en uitdagende leerroute: de masteropleiding Architectuur. Het is een pure ontwerpopleiding, waarin de studie gecombineerd wordt met werken in de beroepspraktijk.

Na het volgen van de master:

  • kunt u ontwerpen én kent het gehele bouwproces;
  • kent u de juridische, sociale, economische en organisatorische grondslagen van het vak;
  • kunt u omgaan met collega's, aannemers, bouwvakkers, toeleveranciers, technische adviseurs, ambtenaren van gemeentelijke diensten, opdrachtgevers en gebruikers.

Ook op maat voor uw organisatie

Wilt u liever in-company? Of denkt u aan een opleiding die niet op onze website staat? Voor vrijwel alle opleidingen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie direct contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.


100% ontwerpopleiding

Een groot deel van de bouwtechnische kennis waarover u als architect moet beschikken, hebt u al in de vooropleiding verkregen. Tijdens de master leert u die kennis in te zetten in de complexe activiteit van het ontwerpen. Leren ontwerpen staat daarom centraal tijdens de opleiding. U brengt bijna tweederde van uw studietijd door in ontwerpateliers (zie Ateliers).
De master is sterk met de praktijk verweven. U combineert het studeren aan de academie met uw werk bij een architectenbureau. Deze formule wordt concurrency-onderwijs genoemd. Het zijn twee relatief zelfstandige, maar nauw samenhangende delen van de opleiding. Het studiedeel is met name gericht op het verwerven van vakkennis en ontwerpvaardigheid. Het praktijkdeel draagt bij aan de professionele vorming. Juist door deze wisselwerking tussen studie en werk leert u veel en snel.

Doel

Leren architectonisch ontwerpen en het gehele proces van ontwerpen en bouwen kennen en kunnen begeleiden.

Opbouw

Het studieprogramma op de Academie is opgedeeld in drie periodes.

Het 1e jaar heeft een oriënterend karakter. U komt in aanraking met de verschillende aspecten van het vak. Het ontwikkelen van het creatieve vermogen en analytisch denken staat centraal maar gaat hand in hand met de verwerving en ontwikkeling van de nodige disciplinaire kennis en vaardigheden.

In het 2e en 3e jaar gaat het om het verder verbreden en vervolgens verdiepen van uw kennis van de architectuur en andere relevante vakgebieden. Geleidelijk wordt u gestimuleerd om uw eigen opvattingen te ontwikkelen en na te denken hoe u zich als architect in de beroepspraktijk wilt manifesteren.

In het 4e en afstudeerjaar laat u door middel van een individueel ontwerp zien dat u als zelfstandig ontwerper kunt functioneren. Zowel de opgave, de ontwerpbenadering en de werkwijze kunt u grotendeels naar eigen inzicht invullen. U kiest een mentor en zorgt zelf voor planning en organisatie van uw afstudeerproject. De eindpresentatie en dus het voltooien van uw afstudeerproject, geldt als het behalen van de Meesterproef.

Inhoud

Het onderwijs van de master Architectuur bestaat uit drie belangrijke uitgangspunten: Ontwerpen, Theorie en Praktijk.

Ontwerpen

De ateliers zijn de basis van het onderwijs aan de Academie van Bouwkunst. Dit zijn in de praktijk gewortelde, begeleide ontwerpopgaven over een langere periode, waarin alle facetten van het ontwerpen aan bod komen. De ateliers sluiten steeds aan bij de actualiteit en wisselen daarom per semester van onderwerp, inhoud en docent. Naast ontwerpvaardigheden komen ook onderzoek, theorie en verschillende mogelijke werkwijzen aan bod.

Theorie

De theorie krijgt u aangereikt tijdens colleges, atelierondersteunende laboratoria en laboratoria algemene vaardigheden. Naast kennisverwerving staat tijdens de colleges ook centraal het leren toepassen van die kennis in het ontwerpproces en concrete praktijksituaties. Het gaat tenslotte om het op gang brengen van het architectonisch denken, wat uiteindelijk moet leiden tot uw eigen plaatsbepaling ten opzichte van vak, praktijk en maatschappij. Het collegeprogramma is opgedeeld in vijf inhoudelijke clusters: ontwerp en geschiedenis, ontwerp en maatschappij, ontwerp en idee, ontwerp en beroep, en ontwerp en actualiteit.
De atelierondersteunende laboratoria (AOL) zijn complementair aan de ateliers en richten zich op de elementaire vaardigheden en kennis rondom het ontwerpen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld vaardigheden voor analyse en onderzoek, inpassen van constructies of het uitwerken van de detaillering.
Tijdens de laboratoria algemene vaardigheden (LAV) werkt u aan vaardigheden als uw positie in het vak bepalen en communiceren over uw eigen werk.

Praktijk

Een voorwaarde om aan de Academie van Bouwkunst te studeren is dat u daarnaast werkt op een voor de opleiding relevante werkplek. Meestal is dat een architectenbureau. Het belang van de praktijk blijkt uit het feit dat u er de helft van de jaarlijkse studiepunten behaalt. U werkt minimaal 20, maximaal 32 uur per week. Van uw werkplek verwachten wij:

  • dat er ontwerpen worden gemaakt en gerealiseerd;
  • er sprake is van een stimulerende en uitdagende werkomgeving;
  • er vakliteratuur, documentatie over regelgeving en materialen aanwezig is, en de mogelijkheid tot discussie over het vak met collega's, etcetera.

Individueel onderwijs

De kleinschaligheid van de opleiding biedt u alle ruimte voor ontwikkeling. U hebt veel direct en individueel contact met docenten, studiecoaches en jaarcoördinatoren. Zo kunnen het onderwijs en uw leerdoelen steeds nauw op elkaar worden afgestemd. Ook kunt u mee bepalen welke opgaven in ateliers of workshops aan de orde moeten komen. Wij vinden het belangrijk dat in het onderwijsprogramma de diversiteit van het vak is terug te vinden. Gedurende de studie moet u met veel verschillende -ook tegenstrijdige- opvattingen over het vak kennismaken om op basis van daarvan uw eigen opvatting te kunnen ontwikkelen. Daarom beschikt de academie over een uitbreid netwerk van meer dan 85 architecten en andere professionals, die regelmatig les komen geven.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 48 maanden
Tijden Overdag, Avond
Kosten €1730
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website http://professionals.hanze.nl/alle-opleidingen/techniek/architectuur/architectuur-master/
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand augustus
Provincie Groningen
Afronding Diploma