Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Advanced Nursing Practice (master)

Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Reviews

De master Advanced Nursing Practice wordt verzorgd door de Academie voor Verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen.

In vrijwel iedere zorginstelling bestaat de behoefte aan verpleegkundig specialisten die zelfstandig patiënten diagnosticeren en behandelen op het gebied van zijn of haar deskundigheid. Wilt u zich verder ontwikkelen maar wilt u wel betrokken blijven bij patiënten? Dan is de master Advanced Nursing Practice uw volgende stap.

Na het volgen van de master:

 • Hebt u een specifieke deskundigheid waarbinnen u zelfstandig beslist over uit te voeren interventies;
 • Kunt u binnen die deskundigheid zelfstandig een diagnose stellen, een behandelplan maken en (laten) uitvoeren;
 • Verwijst u binnen uw deskundigheidsgebied de patiënt door en/of consulteert andere disciplines;
 • Kunnen andere disciplines rechtstreeks naar u verwijzen.

Het getuigschrift Master Advanced Nursing Practice geeft de mogelijkheid om als verpleegkundig specialist functies te bekleden die traditioneel niet tot de professionele mogelijkheden van de verpleegkundige behoren. De verpleegkundig specialist is bevoegd tot bepaalde voorbehouden handelingen, waaronder het voorschijven van medicijnen (artikel 14, wet BIG).

Doel

Verder ontwikkelen tot verpleegkundig specialist met competenties die meer inhouden dan de traditionele functie van verpleegkundige.

Inhoud

Het leerplan is gericht op het verwerven van competenties. Deze competenties zijn geordend in bekwaamheidsgebieden:

 1. Klinisch handelen

  In vier modulen klinisch handelen staan gezondheidsproblemen van patiënten centraal. Methoden en technieken om deze problemen in kaart te brengen en te behandelen worden u aangereikt. U leert onder meer een relevante, beknopte en op de problemen van de patiënt gerichte anamnese af te nemen. Klinisch redeneren vormt hierbij de rode draad
 2. Communicatie

  U traint vaardigheden die van doorslaggevend belang zijn bij het achterhalen van de opvattingen, zorgen en verwachtingen van de patiënt ten aanzien van zijn ziekte en u verwerft vaardigheden om vast te stellen wat de belangrijke factoren zijn die de gezondheid van patiënten beïnvloeden.
 3. Samenwerking

  U leert onderzoek, behandeling en doorlopende behandelplannen ontwikkelen in samenwerking met andere zorgverleners. Doelmatig overleggen met verpleegkundigen, artsen en professionele zorgverleners maakt hier deel van uit.
 4. Organisatie

  U leert de beperkte middelen in de gezondheidszorg en -voorlichting effectief toe te wijzen en doelmatig en doeltreffend te werken in een zorgorganisatie. Het toepassen van informatietechnologie maakt u zich eigen, gericht op doeltreffende toepassing in de patiëntenzorg en op permanente educatie.
 5. Maatschappelijk handelen

  U leert de bepalende (gezondheids)factoren vast te stellen die invloed hebben op de patiënt zodat u doeltreffend kunt bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van individuen en groepen.
 6. Kennis en wetenschap

  U leert een persoonlijke permanente opleidingsstrategie te ontwikkelen, uit te voeren en vast te leggen. U leert medische informatiebronnen kritisch te beoordelen. U leert in de rol van onderzoeker bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis.
 7. Professionaliteit

  U leert zorg van de hoogste kwaliteit te verlenen op een integere, eerlijke en meelevende wijze. U leert uw beroep op ethisch verantwoordelijke wijze te beoefenen met respect voor medische, juridische en professionele verplichtingen die horen bij een zelfregulerende organisatie.

Iedere bekwaamheidsgebied kent competenties met een algemeen deel en een specifiek deel. De omvang van het algemene deel ten opzichte van het specifieke deel wisselt per rol. Het algemene deel maakt u zich eigen via het onderwijs. Het verwerven van specifieke competenties kan alleen maar in de beroepspraktijk met hulp van uw patiënten en uw leermeester. Tijdens zogenaamde Proeven van Bekwaamheid laat u in nagebootste of in echte praktijksituaties zien dat u de vereiste competenties hebt verworven. Daarnaast laat u op vastgestelde momenten uw vorderingen zien in het verwerven van de vereiste competenties. Met de leermeester, de coach van de opleiding en met medestudenten bespreekt u de competenties en overlegt u bewijzen van kunnen. Deze bewijzen neemt u op in een portfolio.

Opbouw

Na uw afstuderen

U kunt onder meer werken in universitair medische centra, in algemene ziekenhuizen, in de huisartsenzorg, in verpleeghuizen, bij de GGD in de verstandelijk gehandicaptenzorg of in geestelijke gezondheidszorginstellingen. U diagnosticeert en behandelt patiënten met een breed scala aan gezondheidsproblemen.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Kosten €1775
Les locatie type Op het instituut
Titulatuur Geen titel
Website http://professionals.hanze.nl/alle-opleidingen/zorg-en-welzijn/cure-paramedisch/advanced-nursing-practice-master/
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Groningen
Afronding Diploma

Ervaringen met Opleiding Advanced Nursing Practice (master)

Gemiddeld een 8.2 gebaseerd op 2 ervaringen.

Algemeen
8
Inhoud
9
Docenten
9
Organisatie
8
Lesmateriaal
8
Begeleiding
8
Prijs / kwaliteitverhouding
9
Eindcijfer
8.4
Ervaring met Opleiding Advanced Nursing Practice (master):

Dankzij de opleiding weet ik wat nodig is om goed onderzoek te doen. En kan ik ook naar mijn organisatie toe onderbouwen waarom ik iets wil doen. Je krijgt meer voor elkaar. Als ik nu iets ter sprake breng, onderbouw ik het direct met literatuur. Zo kun je in je organisatie en binnen je vakgebied het beleid mee helpen ontwikkelen. Tevens was de interactie met medestudenten heel waardevol. Het was een gemengde groep, dus kwamen er bij de casuïstiek steeds heel verschillende invalshoeken op tafel: de GGZ, de ziekenhuiswereld, de jeugdzorg; je leert veel van elkaar. Sommigen waren pas drie, vier jaar aan het werk en andere zaten al langer in het vak. Een goede mix. Nu ben ik zelf reflectiedocent bij de opleiding. Ik begeleid studenten bij casuïstiek en intervisie en ik beoordeel toetsopdrachten. Ik zie de waarde van deze masteropleiding en wil er graag aan blijven bijdragen. Jacques Voskuilen
Algemeen
8
Inhoud
8
Docenten
8
Organisatie
8
Lesmateriaal
8
Begeleiding
8
Prijs / kwaliteitverhouding
8
Eindcijfer
8
Ervaring met Opleiding Advanced Nursing Practice (master):

Een opleiding met aandacht voor het medisch denken en handelen, maar ook voor kennis en theorie over het organiseren van zorg. Een pittige opleiding, als je kijkt naar de tijdsinvestering, die qua inhoud precies bood wat ik zocht. En we hadden ook nog een heel gezellige groep. Mirjam Kappert