Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Persoonlijke effectiviteit

GITP Organisatieontwikkeling & Training

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

U heeft het gevoel dat uw talenten beter tot hun recht kunnen komen. Daarom wilt u uw functioneren verder verbeteren. De training Persoonlijke effectiviteit biedt een intensieve leergang waarin u uw persoonlijke kracht versterkt en ontdekt wat u weerhoudt om optimaal te presteren.

 • versterken van uw persoonlijke kracht
 • grip op hindernissen en dilemma's
 • in kaart brengen van uw kwaliteiten en belemmeringen

Doelgroep

Mensen die gericht willen werken aan het bereiken van (persoonlijke) doelen en daarmee meer impact en effectiviteit willen bereiken. Deelnemers aan deze training hebben de volgende doelen: beter in staat zijn om te delegeren, meer aanzien krijgen in het managementteam, beter samenwerken met collega's (minder emoties tijdens vergaderingen). Deze training is zowel geschikt voor leidinggevenden als professionals en medewerkers.

Duur

3 blokken. blok 1: 2 dagen met avond, blok 2 : 2 dagen, blok 3: 2 dagen.


Programma

De training Persoonlijke effectiviteit biedt een intensieve leergang die bestaat uit een persoonlijke intake met de trainer, een elektronische leeromgeving in combinatie met een iPad, intervisie en voorbereidende opdrachten tussen de 3 blokken.

Persoonlijke intake op basis van een vooraf toegestuurde vragenlijst

Opdrachten in een elektronische leeromgeving in combinatie met iPad

Blok 1: persoonlijke doelen en hindernissen (met avonddagdeel)

Dag 1

 • Kennismaking.
 • Introductie en toelichting uitgangspunten van het programma.
 • Werken met eigen doelen: vormvoorwaarden
 • Uitleg Persoonlijk Ontwikkelingsmodel (POM)
 • Probleem- en doelgericht vragen; verkennen van een lastige situatie
 • Hulpbronnen oproepen: je onbewuste kwaliteiten inzetten om je toekomstige doel te bereiken
 • Oefenen met oproepen van hulpbronnen

Dag 2

 • Inventariseren persoonlijke cases
 • Werken met eigen cases
 • Op basis van de cases levert de trainer handvatten of een model aan.
 • Uitleg Intervisiemodel en inrichten intervisiegroepen
 • Herformuleren van je doel en kritisch experiment formuleren
 • Opdracht voor blok 2

Intervisie in subgroepen en opdrachten in elektronische leeromgeving en iPad

Blok 2: hulpmiddelen om jouw doel te bereiken

Dag 3

 • Terugblik op ervaringen in de praktijk en intervisie
 • Onderscheid in beschouwen en beleven
 • Verder toepassen van persoonlijk ontwikkelingsmodel en afstemmen op de toekomst
 • Werken met eigen cases
 • Versterken van uw oplossend vermogen en creativiteit

Dag 4

 • Uitleg werking levensverhaal
 • Uw individuele levensverhaal in kaart brengen
 • Presenteren levensverhalen; feedback vanuit de groep
 • Uw doel opnemen in uw levenslijn en keuzes maken voor de toekomst
 • Formuleren van een kritisch experiment
 • Herformuleren doelen en vooruitkijken naar blok 3
 • Opdracht voor blok 3

Intervisie in subgroepen en opdrachten in elektronische leeromgeving en iPad

Blok 3:Onderhandelen en integreren van doelen

Dag 5

 • Uitwisselen van ervaringen in de praktijk en intervisie
 • Onderhandelen met uzelf; welke innerlijke dilemma's hebt u?
 • Opsporen van dilemma's in duo's
 • Werken met eigen cases, toepassen van verschillende modellen tot nog toe

Dag 6

 • Bundelen van hulpbronnen: inschakelen van gidsen
 • Demonstratie van trainer en oefenen in trio's
 • Integreren van doelniveaus: doelen koppelen aan overtuigingen en identiteit
 • Doelen verankeren in jouw levenslijn
 • Wat ik u nog wil meegeven voor de toekomst…
 • Evaluatie en afronding

Werkwijze

Uitgangspunt in de training Persoonlijke effectiviteit is het versterken van uw persoonlijke kracht. Daarvoor is nodig dat u zich gaat bezinnen, maar ook dat u mag genieten. Alleen dan ontstaat de mogelijkheid om uw persoonlijke effectiviteit te vergroten. Gedurende een periode van 4 maanden wordt u intensief gestimuleerd.

Functioneren verbeteren

'Het gras groeit niet harder door eraan te trekken'. Oftewel door te kijken wat er al is, kunnen we de ontwikkeling van uw persoonlijke kracht en het verbeteren van uw functioneren begeleiden. Door zelf vorm te geven én te sturen naar wat u wilt in het hier in nu, oefent u in de persoonlijke effectiviteit training vaardigheden die u ook gelijk in uw werkpraktijk kunt toepassen. De trainer werkt met het aanwezige proces in de groep en reikt modellen aan die daarop een verdieping geven.

Talenten komen tot hun recht

U onderzoekt wat u weerhoudt om uw doelen te bereiken, welke dilemma's u blokkeren en welke hulpbronnen u kunt benutten. Zo diep als nodig en zo praktisch als kan. Zodat u na afloop van de training uw doel kent, weet welke vaardigheden u kunt inzetten en ook het lef heeft om uw talenten beter tot hun recht te laten komen. Eén van onze uitgangspunten is: 'als een ander het kan, kan ik het ook. We zoeken 'samen met u hoe u uw onbewuste talenten actief in kunt gaan zetten.

Werken met een elektronische leeromgeving en i-Pad

Bij een training Persoonlijke effectiviteit verwacht u wellicht niet gelijk het gebruik van dergelijke moderne middelen. Door het gebruik van een elektronische leeromgeving en iPad zorgen we ervoor dat u op een tijdstip, dat het u schikt, met uw persoonlijke ontwikkeling bezig kunt zijn. Uw ontwikkeling vindt immers ook buiten de trainingsbijeenkomsten plaats. Door vooraf inzicht te krijgen in de modellen en hier actief mee bezig te zijn, kunt u het contact met de trainer en andere deelnemers optimaal benutten om te experimenteren en verder te werken aan uw doel. Ervaringen delen, elkaar vragen stellen, dat proces wordt optimaal gefaciliteerd.

Resultaat

In deze persoonlijke effectiviteit training ontwikkelt u uw persoonlijke kwaliteiten en verbetert u uw functioneren. U verkent uw innerlijke drijfveren en waarden. U formuleert uw doelen en leert hoe u dát kunt bereiken wat belangrijk voor u is. De training geeft inzicht in uw gedrag en in de belemmeringen die effectief optreden in de weg staan. U krijgt grip op lastige dilemma's en kunt bewuster invulling geven aan uw werk en carrière. Met meer zelfvertrouwen, rust en plezier komen uw talenten optimaal tot hun recht. Zo groeit u in de richting die u voor ogen staat en verhoogt u uw bijdrage aan de organisatie waarvoor u werkt.

PE-Punten

Aan deze training zijn 37 PE-punten verbonden in het kader van accreditatie NBA.

Toelichting prijs

De vermelde prijs is vrij van btw en exclusief arrangementskosten.

Niveau MBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 4 maanden
PE-punten 37
Tijden Overdag, Avond
Kosten €3125
Titulatuur Geen titel
Website www.gitp.nl/individuen/trainingen/training/persoonlijke-effectiviteit.aspx
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht, Zuid-Holland
Maximaal aantal deelnemers 12
Afronding Certificaat
Zeer waardevol

"De training is zeer waardevol voor mij geweest. Met behulp van allerlei soorten oefeningen je doel aanpakken, is leerzaam. Ik ben een grote stap verder gekomen dankzij deze training."

B. Post
F. Peters over de training Persoonlijke effectiviteit

"Ik vond het een goede training waar ik in mijn verdere carriere veel mee kan."

F. Peters
Goede indruk

"De training heeft een goede indruk op mij achtergelaten. Ik heb veel inzichten opgedaan die ik nu in de praktijk kan inpassen. Hiermee moet ik nu zelf aan de slag."

J. Koren