Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Oplossingsgericht coachen

GITP Organisatieontwikkeling & Training

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Oplossingsgericht coachen is dé manier van coachen waarbij u de ander helpt eigen oplossingen te formuleren en te realiseren. In de training Oplossingsgericht coachen leert u maximaal gebruik te maken van de kwaliteiten en eerder behaalde successen van degene die u coacht.

 • medewerkers zelf doelen laten formuleren
 • snel tot duurzame oplossingen komen
 • coachingsvaardigheden verbeteren

Doelgroep

De training Oplossingsgericht coachen richt zich op coaches, leidinggevenden en hoogopgeleide professionals en managers die regelmatig collega's of medewerkers begeleiden. U wilt uw repertoire aan coachingsvaardigheden uitbreiden en beschikt over goede communicatievaardigheden.

Duur

1 dag

Programma

De training Oplossingsgericht coachen bestaat uit 3 onderdelen:

Oplossingsgerichte aanpak bij coaching

 • Korte schets van de kenmerken van deze aanpak.
 • Onderscheid met andere aanpakken van coaching.
 • Welke specifieke vaardigheden vraagt dit van de coach?

Zevenstapsmethode van oplossingsgericht coachen

 • Veranderbehoefte verhelderen.
 • De gewenste toekomst in beeld brengen.
 • Vaststellen wat de coachee nu al kan en doet.
 • Eerdere successen en ingezette hulpbronnen in kaart brengen.
 • Een stap vooruit plannen.
 • De stap uitvoeren.
 • Eventueel opnieuw de veranderbehoefte vaststellen

Oefenen met eigen cases

Werkwijze

In de training oplossingsgericht coachen gaat u intensief aan de slag de oplossingsgerichte methode in coachingsgesprekken. U oefent het voeren van deze coachingsgesprekken op andere deelnemers. Op deze manier komen er realistische coachingsgesprekken tot stand. U oefent als coach maar ervaart ook vanuit de rol van coachee.

De trainer nodigt de deelnemer uit om zijn persoonlijke sterke kanten als coach te benutten en de aangedragen methodiek van oplossingsgericht coachen hierbij als hulpmiddel te gebruiken. De trainer geeft daartoe individuele feedback.

Resultaat

De training Oplossingsgericht coachen geeft u inzicht in het gedachtegoed van oplossingsgericht coachen. U leert oplossingsgerichte interventies toe te passen in uw werk. Na afloop van de coaching training kunt u de ander stimuleren om oplossingsgerichte acties te ontdekken en uit te voeren. U kunt in korte tijd het probleem en de context waarbinnen het speelt, verkennen. U weet hoe u de focus legt op het doel dat iemand wil bereiken en kunt hem ondersteunen om zelf met oplossingen te komen die voor echte verandering zorgen.

PE-punten

Aan deze training zijn 2 PE-punten verbonden in het kader van accreditatie NOBCO.

Toelichting prijs

De vermelde prijs is vrij van btw en exclusief arrangementskosten.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
PE-punten 2
Tijden Overdag
Kosten €550
Titulatuur Geen titel
Website http://millian.nl/gitp-organisatieontwikkeling-training/oplossingsgericht-coachen
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Utrecht
Maximaal aantal deelnemers 15
Afronding Certificaat
Oplossingsgericht coachen

"Een prima training die goed aansluit op de praktijk. Het bleek gemakkelijk het geleerde in de raktijk te brengen. Er is voldoende aandacht voor de eigen inbreng van de deelnemers."

Hans Reinders
Verrassend

"Een goede training. Leuke hernieuwde kennismaking met oplossingsgericht coachen."

L. Hoff
L. Lambregts over de training Oplossingsgericht coachen

"Ik vond de training zeer leerzaam. De volgende dag kon ik meteen het geleerde toepassen."

L. Lambregts