Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leidinggeven aan professionals

GITP Organisatieontwikkeling & Training

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Leidinggeven aan professionals is als het voortduwen van een kruiwagen met kikkers. Hoe houdt u ze op koers en geeft u ze tegelijkertijd voldoende vrijheid? Formeel gezag is geen sterke basis. In de training Leidinggeven aan professionals leert u te sturen op motivatie en ambitie.

 • Vrijheid geven, maar tot hoever?
 • Draagvlak creëren
 • Sturen op ambitie en werkplezier

Doelgroep

Managers, afdelingshoofden, teamleiders en anderen die leidinggeven aan professionals. Zij willen hun stijl van leidinggeven, passend bij deze doelgroep, verder ontwikkelen.

Duur

3 keer 2 dagen (met een avond) aaneengesloten.

Programma

Het programma van de training Leidinggeven aan professionals is opgedeeld in 3 blokken: Leidinggeven algemeen, leidinggeven aan teams van professionals en leidinggeven aan de individuele professional.

Blok 1: Leidinggeven aan professionals algemeen

Dag 1

 • Kennismaking en introductie
 • Sturingsgebieden in organisaties van professionals
 • Leiderschap vanuit authenticiteit en eigen rolopvatting
 • Managementcredo
 • Intervisie

Dag 2

 • Draagvlakzoekend leiderschap
 • Influence tactics
 • Integrale casus (draagvlak creëren)
 • Onderhandelen
 • Delegeren

Blok 2: Leidinggeven aan teams van professionals

Dag 1

 • Intervisie
 • Leidinggeven aan veranderingen
 • Verandercasus (in context met professionals)
 • Inspireren, visie uitdragen
 • Omgaan met weerstand
 • Politiek krachtenveld

Dag 2

 • Managen van samenwerking
 • Oefenen met integrale casus
 • Teambijeenkomsten leiden
 • Interveniëren bij samenwerkingsproblemen tussen professionals

Blok 3: Leidinggeven aan de individuele professional

Dag 1

 • Terugblik vorige blok
 • Jaarcyclus, sturen op resultaten en ontwikkeling
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Situationeel leidinggeven m.b.v. de Skill-Will matrix
 • Oefenen in coachingsvaardigheden

Dag 2

 • Bijsturen en aanspreken professionals
 • Correctieve feedback geven
 • Oefeningen met behulp van cases of eigen situaties
 • Selectiegesprekken voeren
 • Keuzeprogramma, afhankelijk van de voorkeuren van de cursistengroep
 • Onderlinge feedback, afrondende evaluatie van elkaar

Werkwijze

In de training Leidinggeven aan professionals worden theoretische concepten aangereikt, praktijkvoorbeelden besproken en wordt met nieuw gedrag geoefend. Er is veel ruimte voor intervisie. Vooraf aan de training wordt u verzocht de online vragenlijst sturingsgebieden in te vullen. De rapportage van uw scores, die worden vergeleken met het gemiddelde uit de databank van GITP, neemt u mee naar de training. Het model van sturingsgebieden wordt tijdens blok 1 van de training toegelicht.

Oefenen van vaardigheden

U oefent vaardigheden en gedragsalternatieven met behulp van rollenspelen, simulaties en eigen cases.

Coaching en reflectie

Deelnemers coachen elkaar in hun professionele ontwikkeling door:

 • opdrachten in tweetallen;
 • intervisiesessies tijdens de training;
 • een zogenaamd buddysysteem (onderlinge coaching in koppels);
 • op bezoek te gaan bij een collega deelnemer met uitwisseling van feedback.

Persoonlijke visie op leidinggeven

Daarnaast werkt u aan de explicitering van uw persoonlijke visie op het uitoefenen van uw rol als leidinggevende (managementcredo). Welke positie wilt u innemen ten opzichte van uw medewerkers, welke stijl wilt u hanteren, wat wilt u toevoegen, welke waarden wilt u nastreven?

Boek ´Leidinggeven tussen professionals´

De theorie wordt vooral ontleend aan het boek ´Leidinggeven tussen professionals´ van Marcel Wanrooy. Daarnaast wordt aanvullend materiaal verstrekt. Het leerklimaat in de groep zorgt voor continue interessante ervaringsuitwisseling en onderlinge feedback. Aan het einde van de training presenteert u uw ´managementcredo´ aan uw medecursisten.

Resultaat

In de training Leidinggeven aan professionals vergroot u uw effectiviteit als teamleider, afdelingshoofd of manager. U ontwikkelt een persoonlijke visie op uw leiderschap en weet welke sturingsgebieden voor u relevant zijn.


Ontwikkeling in een stroomversnelling

U leert hoe u krachtig en inspirerend leidinggeeft en draagvlak voor uw ideeën opbouwt. U leert te sturen op de motivatie en ambitie van uw professionals. De ervaring wijst uit dat de training uw professionele en persoonlijke ontwikkeling in een stroomversnelling brengt. U ontdekt dat leidinggeven ook een vak is.


Toelichting prijs

De vermelde prijs is vrij van btw en exclusief arrangementskosten.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 4 maanden
Tijden Overdag, Avond
Kosten €3550
Titulatuur Geen titel
Website www.gitp.nl/individuen/trainingen/training/leidinggeven-aan-professionals.aspx
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht
Maximaal aantal deelnemers 9
Afronding Certificaat
‘De trainster speelde volledig op onze leerbehoefte in’

'De training sloot precies aan bij mijn leerwensen. De praktijkopdrachten die we meekregen, waren echt uitvoerbaar en klopten met de realiteit.' Aan het woord is Renny de Graaf, leidinggevende van professionals in een non-for-profit organisatie. Ze volgde onlangs de training Leidinggeven aan professionals van GITP.

Leidinggeven aan professionals andere tak van sport

'Toen ik als leidinggevende de overstap maakte van een productieafdeling naar een afdeling met professionals, kwam ik erachter dat leidinggeven aan professionals een hele andere tak van sport is. Professionals willen eigenlijk helemaal geen leidinggevende en ze willen al helemaal niet dat je je met inhoudelijke taken bemoeit.'

Alle facetten van leidinggeven

'Tijdens de training Leidinggeven aan professionals bleek dat mijn 7 medecursisten tegen precies dezelfde dingen aan liepen als ik. Die herkenning ervaarde ik als zeer positief. We hadden ook een ontzettende klik met elkaar. Zo zelfs dat we nu jaarlijks een avondje op stap gaan. Daarnaast speelde de trainster volledig op onze leerbehoeftes in. Ze schakelde zodra ze zag dat het nodig was. Alle facetten van leidinggeven aan professionals kwamen aan bod.Voor mij waren de belangrijkste:

 • motiveren van professionals, belonen (immaterieel), inspireren

 • leidinggeven aan veranderingen

 • het managen van samenwerking

 • team inspireren - visie/missie

 • beïnvloeding normen en waarden

 • wat motiveert professionals?

 • coaching'

Opdracht training: schaduwen deelnemers

'De leukste opdracht van de training, en dat vonden alle deelnemers, was dat je een andere cursist een dag op zijn/haar werk ging schaduwen. Ik zelf kom uit een non-for-profit organisatie en ik heb een dag een manager van een detacheringbureau geschaduwd. Voor mij een hele andere wereld. Dat was een geweldig leuke ervaring.'

'Als iemand mij zou vragen of ik deze cursus leidinggeven zou aanbevelen, dan is het antwoord voor 100% een 'ja'!'

Renny de Graaf
Interactief

"Het is goed om bij de materie, die de training bevat, stil te staan. De training was interactief en daardoor vaak ook een eye opener moment voor mij."

S. Kerkhof-Schneider
Carlo van den Hoorn over de training Leidinggeven aan professionals

"Voor mij waren er in veel gevallen bevestigingen van de methodes die ik al in de praktijk gebruik. Daarnaast heb ik nog veel bruikbare informatie en handvaten gekregen die mij verder helpen in mijn rol als teammanager."

Carlo van den Hoorn
Anoniem over de training Leidinggeven aan professionals

"Voor mij is de training waardevol en ondersteunend geweest. Ik heb ook weer iets over mezelf geleerd en de kijk die anderen op je hebben."

Anoniem