Dé opleidingensite voor hbo en hoger

CommunicatieStijlen

GITP Organisatieontwikkeling & Training

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Mensen overtuigen, weerstanden overwinnen en betrokkenheid bevorderen kan een lastige opgave zijn. Waarom vindt u bij de ene persoon moeiteloos aansluiting en loopt de communicatie met de ander zo stroef? In de communicatietraining Communicatiestijlen leert u effectiever te communiceren.

 • kennismaking met de 4 communicatiestijlen
 • effectief communiceren ook onder stress
 • authentiek blijven en tegelijkertijd flexibel reageren

Doelgroep

De training Communicatiestijlen richt zich op managers, consultants, projectleiders en anderen die intensieve werkrelaties onderhouden en hun communicatieve vaardigheden willen versterken.

Duur

3 losse dagen

Programma

De training CommunicatieStijlen is een intensieve communicatietraining gericht op het ontwikkelen van uw communicatieve vaardigheden. Het traject bestaat uit drie blokken van 1 dag. Voorafgaand aan elk blok bereidt u zich voor met opdrachten, e-topics en de simulatiegame.

Blok 1: inzicht in CommunicatieStijlen model en uw profiel

 • Kennismaking en leerdoelen
 • Inzicht in het CommunicatieStijlen model van GITP
 • Terugkoppeling rapportage simulatiegame
 • Communicatieve wendbaarheid in de praktijk
 • Oefenen met ruimte geven door actief luisteren
 • Oefenen met ruimte nemen door feedback geven
 • Blik op Blok 2

Blok 2: Vergroten van uw wendbaarheid

 • Terugblik op tussenliggende periode en persoonlijk experiment
 • Vergroten van uw wendbaarheid: oefenen met positionering
 • Vergroten van uw wendbaarheid: oefenen met schakelen over communicatieniveaus
 • Inzicht in communiceren onder stress: uitwijkgedrag
 • Blik op Blok 3
Blok 3: oefenen van communicatievaardigheden
 • Terugblik op tussenliggende periode en simulatiegame
 • Kennismaken met de trainingsacteur.
 • Oefenen van moeilijke gesprekken in persoonlijke case met trainingsacteur.
 • Koppelen van inhoud van persoonlijke cases aan communicatiestijlen model
 • Feedback van de trainingsacteur, trainer en deelnemers
 • Vertaalslag naar de werksituatie.
 • Evaluatie en afsluiting

Werkwijze

De training CommunicatieStijlen is gericht op ervarend leren. Om een blijvende gedragsverandering te realiseren, is het goed om u gedurende langere tijd te stimuleren. Daarom is de training opgebouwd uit verschillende onderdelen:

 • De voorbereiding bestaat uit opdrachten en e-topics in elektronische leeromgeving
 • 3 trainingsblokken
 • Voor en na de trainingsblokken werkt u met een interactieve simulatiegame

Oefenen en nog eens oefenen!
De focus in deze communicatie training ligt dus op oefenen. Oefenen doet u in de trainingsblokken met andere deelnemers en met een acteur. Ook gaat u tussen de blokken door in uw eigen praktijk aan de slag en met behulp van de simulatiegame. Door oefenen en ervaren krijgt u concrete inzichten in wat u vanaf morgen anders kunt doen! U vergroot het inzicht in de communicatiestijl van uw voorkeur. U gaat de positieve effecten en aandachtspunten daarvan herkennen. Ook krijgt u inzicht in uw gedrag onder stress en het ´uitwijkgedrag´ dat daardoor ontstaat. Zoals drammen, persoonlijk aanvallen, sussen of ontwijken. De andere deelnemers zijn ´levend lesmateriaal´. U hoort en leert hoe zij benaderd willen worden en wat een averechts effect creëert, uiteraard geeft de trainer u tevens stimulerende feedback.

Interactieve Simulatiegame
Voor blok 1 doet u via een interactieve game een assessment waaruit uw communicatiestijl en uw wendbaarheid blijkt. Deze meting bestaat uit een eigen inschatting van uw communicatiestijl en de reacties die u kiest op uw virtuele teamgenoten. Hiervan ontvangt u een persoonlijke rapportage. Tussen blok 2 en 3 gebruikt u deze simulatiegame om te oefenen met wendbaar gedrag naar de verschillende stijlen. U krijgt hierbij feedback en tips van een online coach. Op deze manier ziet u direct het effect van de keuzes die u maakt in uw gedrag en kunt u via de game experimenteren met de communicatiestijlen.

Werken met professionele trainingsacteur: een eye-opener
Als sluitstuk van de training, daagt u zichzelf uit door in een persoonlijke case met de trainingsacteur te onderzoeken hoe u in een moeilijke situatie communiceert. Deelnemers aan deze training ervaren dit rollenspel vaak als zeer verhelderend en persoonlijk. U krijgt praktische handvatten voor het verbeteren van uw communicatieve vaardigheden in een open sfeer. Zo wordt maatwerk geleverd door de trainer en de acteur.

Resultaat

In de training CommunicatieStijlen leert u effectief communiceren door gebruik te maken van uw eigen communicatiestijl en die van uw gesprekspartner. Elke stijl heeft zijn positieve en minder positieve kanten. U weet hoe u uw gedrag afstemt op de communicatiestijl van uw gesprekspartner, zonder uzelf geweld aan te doen. U kunt de balans vinden tussen authentiek en flexibel gedrag en weet ook onder druk goed te communiceren.

Wat levert deze training op

 • Wat het effect voor u is, hangt af van uw persoonlijke leerdoelen, maar deelnemers aan de training gaven onder andere aan dat zij na afloop:
 • meer open staan voor de ander en beter kunnen luisteren
 • korter en bondiger kunnen formuleren
 • ook met een dominante gesprekspartner om kunnen gaan, door eerder te reageren en feedback te geven
 • met emoties om kunnen gaan, deze kunnen benoemen en functioneel inzetten
 • feedback kunnen geven en ontvangen
 • weten hoe zij met een drammende, aanvallende, sussende of ontwijkende gesprekspartner om kunnen gaan
 • beter contact kunnen maken in een gesprek
 • meer rekening houden met de behoefte van de gesprekspartner
 • eerder en met minder moeite hun doel bereiken

PE-Punten

Aan deze training zijn 18 PE-punten verbonden in het kader van accreditatie NBA.

Toelichting prijs

De vermelde prijs is vrij van btw en exclusief arrangementskosten.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 maand
PE-punten 18
Tijden Overdag, Avond
Kosten €1820
Titulatuur Geen titel
Website www.gitp.nl/individuen/trainingen/training/communicatiestijlen.aspx
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland
Afronding Certificaat
T. Rozendal over de training CommunicatieStijlen

"De training gaf mij weer nieuwe inzichten welke afwijkend zijn van gebaande paden."

T. Rozendal
Praktisch

"Ondanks een communicatieopleiding, heb ik nog veel van de training kunnen leren. Juist omdat deze zo praktisch was."

P. Moeskops-Hogenboom
B. de Jong over de training CommunicatieStijlen

"De training heeft mij goede handvaten geboden om in de toekomst te werken aan een betere communicatie stijl."

B. de Jong