Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Coachen voor interne coaches

GITP Organisatieontwikkeling & Training

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Naast uw reguliere werk gaat u collega´s coachen. Maar hoe pakt u dat aan? Welke vaardigheden kent u al? Hoe houdt u uw rol zuiver? En wat is uw volgende stap? In de training Coachen voor interne coaches maakt u kennis met de fundamenten van coachen in de context van organisaties.

 • uw rol als interne coach
 • versterken van coachingsvaardigheden
 • een coachingstraject structureren

Doelgroep

De training Coachen voor interne coaches richt zich op hoogopgeleide professionals en managers die collega's intern gaan begeleiden of al enige ervaring met intern coachen hebben.

Duur

2 dagen, eerste dag met avondprogramma.

Programma

Deze training coachen voor interne coaches bestaat uit twee aaneengesloten dagen met avondprogramma.

Dagdeel 1: een andere rol als interne coach

 • Soorten interne coaches binnen de organisatie.
 • Verschillen en overeenkomsten met de rollen van collega en leidinggevende.
 • De competenties van de coach.

De opzet van een coachingstraject:

 • Wie is uw opdrachtgever?
 • Welke doelen worden gesteld voor het coachingstraject en door wie?
 • Bepalen of coaching door u in die situatie en met die persoon een goede zaak is.
 • Het belang van contractering.

Dagdeel 2, 3 en 4: de coachingscyclus

De eerste stap: contact leggen en verkennen van de vraag en contracteren.

 • Basis leggen voor succes door goed contact tussen coach en coachee.
 • Verkenning van de vraag, de werksituatie en de persoon van de coachee.
 • Sluiten van een contract voor het coachingstraject.

De tweede stap: analyseren van de situatie en belemmeringen

 • Analyse van innerlijke en uiterlijke belemmeringen voor optimaal functioneren.
 • Opzoeken van hulpbronnen.

De derde stap: focus op doelen en ontwikkelen van een actieplan

 • Doelen formuleren die energie geven en passen in de werksituatie.
 • Samen ideeën ontwikkelen over de weg naar die doelen.
 • Concreet plan van aanpak maken.

De vierde stap: uitvoering actieplan

 • Coachee doet uitvoering.
 • Manieren om als coach vinger aan de pols te houden.
 • Feedback geven en bijsturen.

Dagdeel 5: Verankeren van uw rol in de organisatie

 • Afspraken met uw leidinggevende: bijvoorbeeld over tijdsbesteding aan coaching.
 • Uitdragen van een visie op coaching als middel voor ontwikkeling.
 • Opstellen actieplan.

Werkwijze

In de training Coachen voor interne coaches leidt de trainer de onderwerpen van het programma telkens bondig in. De deelnemer gaat vervolgens intensief aan de slag met de rol van coach. Via oefeningen verkent hij de plaats van de coach in zijn organisatie en de manier waarop contractering met de coachee zorgt voor een succesvol coachingstraject.

Coachingsgesprekken voeren

Iedere deelnemer van de training oefent grondig in het voeren van coachingsgesprekken. Het grootste deel van de tijd oefenen de deelnemers 'op elkaar'. Op deze manier komen er realistische coachingsgesprekken tot stand.

Persoonlijke sterke kanten

De deelnemer oefent als coach maar ook als coachee. De trainer nodigt de deelnemers uit om zijn persoonlijke sterke kanten als coach te benutten en de aangedragen coachingsmethodiek hierbij als hulpmiddel te gebruiken.

Resultaat

Na afloop van de training Coachen voor interne coaches bent u in staat collega's te coachen. U kent uw eigen competenties, ontwikkelpunten en valkuilen.

Coachingstraject structureren

U bent in staat een coachingstraject te structureren. Daarbij weet u duidelijk te maken waar de verantwoordelijkheden liggen en u bewaakt de onafhankelijkheid van uw positie. Uw coachingsvaardigheden zijn versterkt. U bent in staat met uw collega doelen af te spreken die voor zowel de persoon als voor de organisatie van belang zijn. U bent zich bewust van het rendement van coaching.

PE-Punten

Aan deze training zijn PE-punten verbonden in het kader van accreditatie::

 • NIP A&O (12 punten)
 • BAMw (7,3 punten)

Toelichting prijs

De vermelde prijs is vrij van btw en exclusief arrangementskosten

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 2 dagen
PE-punten 12
Tijden Overdag, Avond
Kosten €1370
Titulatuur Geen titel
Website www.gitp.nl/individuen/trainingen/training/coachen-voor-interne-coaches.aspx
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Gelderland, Utrecht
Maximaal aantal deelnemers 10
Afronding Certificaat
Coachen collega leidinggevenden

"Inspirerende dagen waarin je theorie direct omzet naar practische oefeningen. In de praktijk kun je er direct mee aan de slag. Prima naslagwerk. tip: Groot coachings modellenboek."

Honnie van Damme
Directe toepassing

"De training heb ik gevolgd met het doel mij verder te ontwikkelen in coaching van collega's. Daarbij was voor mij het meest interessant en nuttig dat direct de theorie en de technieken werden toegepast op een intensieve manier. Erg nuttig en praktisch!!!"

Rene Sturing (SMP)
Positief en constructief

"De training zal naar ik verwacht een positieve en constructieve invloed hebben op het door mij (beter leren) voeren van coachingsgesprekken"

Ruud Stolwijk