Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Taalcoördinator

Fontys Hogescholen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Het doel van de opleiding is het scholen van leerkrachten uit het basisonderwijs voor de taak van taalcoördinator in de eigen school of op bovenschools niveau. Door één van de teamleden deze taak te laten vervullen - en de opleiding te laten volgen - wordt beoogd het taalonderwijs op de school op een hoger niveau te brengen. Taalcoördinatoren bewaken en bevorderen de inhoudelijke kwaliteit van het taalonderwijs op hun school.

De opleiding is het meest geschikt voor leerkrachten met enkele jaren ervaring, affiniteit met taalonderwijs en belangstelling voor een middenmanagementfunctie.


De drie pijlers van de opleiding zijn gehandhaafd: (1) taalbeleid, (2) inhoud en didactiek van interactief taalonderwijs en (3) inspireren en ondersteunen van collega's. Taalbeleid is de rode draad door de hele opleiding. De taalcoördinator stelt samen met de directie en het team voor zijn of haar school een taalbeleidsplan op. Dit taalbeleidsplan wordt tijdens de opleiding verder uitgewerkt en aan het eind gepresenteerd aan de andere cursisten. Bij de inhoud en didactiek van interactief onderwijs komen de volgende onderwerpen aan bod: mondelinge communicatie, beginnende en gevorderde geletterdheid en woordenschat, taal bij andere vakken en taalbeschouwing. Bij veranderingen in de school is het van belang dat de taalcoördinator zijn collega's kan inspireren en ondersteunen. Tijdens de opleiding werken de cursisten in intervisiegroepen en door maatjeswerk ondersteunen ze elkaar bij het veranderingstraject.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten (indicatie) Tussen de €1350 en €2700
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Brabant
Afronding Diploma