Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Praktijkopleider in de gezondheidszorg

Fontys Hogescholen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Lesdata: startdatum maandag 18 september 2017. De overige lesdagen worden later bekend gemaakt. Inschrijven kan tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding.Leren heeft betrekking op de hele persoon waarbij kennis, houding en vaardigheden even belangrijk zijn. Fundamenteel uitgangspunt is uw eigen vermogen om te leren. Bewust ervaren, de reflectie hierop en de koppeling van de ervaring aan theoretische uitgangspunten staan hierbij centraal. Ook persoonlijke kwaliteiten bepalen het functioneren van een praktijkopleider. We bespreken dit tijdens de opleiding met als doel: bewustwording en transfer in gegeven situatie. Zelf komt u met leervragen en brengt eigen praktijkervaringen in, waarop u reflecteert. De docent is 'coach' en ondersteunt het leerproces zo, dat externe sturing afneemt en u uw leerproces steeds meer zelf gaat sturen. Theoretische inzichten en praktische ervaringen worden met elkaar in verband gebracht.

Voor verpleegkundigen, social workers, activiteitenbegeleiders, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, SPH'ers en radiologisch laboranten die verantwoordelijk zijn voor het opleiden en begeleiden van stagiaires (leerlingen) en werkbegeleiders.

Voor praktijkopleiders of werkbegeleiders, werkzaam in de gezondheidszorg. Daarnaast heeft u het diploma van een van de hierboven genoemde opleidingen. U bent minimaal 1 jaar werkzaam in de zorg en u heeft de begeleiding van leerlingen in uw takenpakket.


Het programma is erop gericht om, vanuit de verschillende rollen van de praktijkopleider, te komen tot het realiseren van beroepsproducten. Uitgangspunten zijn de rollen van zelfstuurder, intermediair, coach, opleider en coördinator. Bij beroepsproducten kunt u denken aan het begeleiden van een coachingstraject; - Het verzorgen van individueel- en groepsgerichte leeractiviteiten; - Het inrichten van een competentiegerichte leer- en toetsomgeving. Tijdens de opleiding is er ruimte in het programma voor actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg en voor het leren op de werkplek. Deze worden vertaald naar de rol van praktijkopleider. Vanuit een breed kader wordt gekeken naar verschillende aspecten in de organisatie die van invloed zijn op een leeromgeving. Vanuit de rol van intermediair, coördinator en zelfstuurder komen verschillende thema's aan bod. Ook wordt er stilgestaan bij de methodiek van opleiden, afgestemd op ontwikkelingen in opleiden, didactische werkvormen en ontwikkelingen binnen het vakgebied praktijkopleider. Daarnaast bespreken we de nieuwe taken, voor u als praktijkopleider in relatie tot competentiegericht leren en het creëren van de voorwaarden hierbij. Actuele ontwikkelingen nemen we hierin mee. Aan de orde komen leerpsychologische processen, die het leren en de begeleidingssituatie beïnvloeden. Onderwerpen als motivatie, faalangst en assertiviteit passeren de revue. Tijdens de lesdagen zal er aandacht zijn voor communicatie en communicatietheorieën, gerelateerd aan praktijksituaties. Ook krijgt u de mogelijkheid om didactische vaardigheden actief uit te proberen en te toetsen in simulatie waarbij uw eigen praktijksituatie uitgangspunt kan zijn.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten (indicatie) Tussen de €1350 en €2700
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Brabant
Afronding Diploma