Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk

Fontys Hogescholen

  • Beschrijving
  • Overzicht

De eerstelijns GGZ is volop in beweging. Huisartsen hebben van oudsher een belangrijke positie als het gaat om het signaleren en herkennen van (onderliggende) psychische problemen. De toenemende vraag naar geestelijke gezondheidszorg heeft tot een maatregel van VWS geleid ter versterking van de eerstelijns GGZ, namelijk de introductie van de Praktijkondersteuner GGZ. Vanaf 2008 hebben huisartsen de mogelijkheid om deze functionaris in dienst te nemen dan wel te laten detacheren binnen hun praktijk.Om te worden toegelaten tot de opleiding heb je een relevante opleiding op hbo-niveau afgerond.


In het curriculum zijn grofweg drie ‘stromen' te onderscheiden die simultaan worden aangeboden.

De drie stromen zijn als volgt te onderscheiden:

  • De eerste stroom is die van de verschillende psychische stoornissen. Hierbij wordt de kern gevormd door Angst, Depressie, lichamelijk onverklaarbare klachten, surmenage angst, kinderproblematiek, ouderenproblematiek, middelenmisbruik, persoonlijkheidsstoornissen.
  • De tweede stroom betreft de communicatieve vaardigheden. Consultvoering, zowel gericht op individuele patiënten als op groepen patiënten, mantelzorgverleners en professionals is een belangrijk aandachtspunt in het communicatieve vaardigheden onderwijs. Deze stroom waarbinnen, reflectie een grote plaats inneemt, loopt door het hele curriculum heen en sluit met haar casuïstiek en opdrachten aan bij de op dat moment simultaan lopende ziektemodulen. Belangrijke elementen binnen deze stroom zijn: intervisie, psycho-educatie, motivationele gesprekstechniek en problemsolving.
  • De derde stroom is gericht op competenties rond methodische en kritische zorgverlening, ethische aspecten en praktijkvoering. Ook samenwerking, kwaliteit en innovatie zijn hierbij belangrijke aspecten.

Niveau Post-HBO
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten (indicatie) Tussen de €2700 en €4550
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Brabant
Afronding Diploma