Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Onderwijskundig Coördinator Techniek

Fontys Hogescholen

  • Beschrijving
  • Overzicht

In het project 'Verbreding Techniek Basisonderwijs 2001-2004' is begin 2004 onderzoek gedaan naar de stand van zaken van het project, met name naar de effecten van de gekozen innovatiestrategie. Een van de conclusies uit het onderzoeksrapport was dat het functioneren van een leerkracht binnen een schoolteam als zo genoemde techniekcoördinator een belangrijke voorwaarde was voor een effectieve innovatie van wetenschap en techniek in het basisonderwijs. In het verlengde daarvan is in het vervolgproject 'Het Nationaal actieplan verbreding techniek Basisonderwijs 2004-2010', gekozen voor het plan tot het ontwikkelen van een nascholingsopleiding voor techniekcoördinator.

Leerkrachten uit het regulier en speciaal basisonderwijs die affiniteit met W&T hebben en binnen het team als coach W&T willen optreden.


De algemene doelen van de opleiding richten zich op het verwerven van competenties die een onderwijskundig coördinator techniek (OCT-er) in de eigen schoolpraktijk nodig heeft. Die competenties zijn onderverdeeld in thema's en worden gefaseerd nagestreefd. Het gaat om de volgende thema's en specifieke doelen: A1 profiel onderwijskundig coördinator techniek, A2 de vakinhoudelijke competentie, A3 de vakdidactische competentie, B beleidsontwikkeling van wetenschap en techniek in school- en teamverband, C wetenschap en techniek in de schoolomgeving. De opleiding heeft een totale studiebelasting van tweehonderd uur.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten (indicatie) Tussen de €1350 en €2700
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Brabant
Afronding Geen