Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Muziekvakonderwijs als contractstudent

Fontys Hogescholen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Contractonderwijs

Het Fontys Conservatorium stelt alle onderdelen van het curriculum open voor ieder die het vereiste niveau heeft om deze les(sen) te volgen. Je studeert op basis van een contract met een per onderdeel vastgestelde prijs. Je wordt ingeschreven als z.g. contractant. Je ontvangt na inschrijving een persoonlijke studie pas die je het recht geeft gebruik te maken van alle faciliteiten, waaronder studieruimtes en mediatheek. De contractant wordt toegelaten tot de toetsen en tentamens.

Voor alle vakken 'met uitzondering van algemene muziekleer, muziekgeschiedenis en cultuurgeschiedenis' dient de contractant een toelatingsexamen af te leggen.
Voor deelname aan een instrumentaal/vocaal hoofdvak is naast een voldoende speel- en ontwikkelniveau een afgeronde studie algemene theoretische vakken vereist. Bij-instrument Het certificaat Bij-instrument klein koper (trompet/hoorn) en groot koper (trombone/euphonium/tuba) geeft de mogelijkheid om op muziekscholen tot en met het B-niveau les te geven op het bij-instrument.
Om toegelaten te worden tot het bij-instrument doet de kandidaat een toelatingsexamen waarbij bekeken wordt of het eindniveau (propedeuse-niveau van het hoofdvak) binnen afzienbare tijd behaald kan worden.

 

Inhoud

De inschrijving als contractstudent is een individuele overeenkomst tussen de contractstudent en het Fontys Conservatorium. Men wordt niet gemeld bij Studielink en IB-Groep en komt niet in aanmerking voor studiefinanciering/OV-kaart. Contractstudenten krijgen wel een studie pas en genieten dezelfde rechten en plichten als reguliere studenten en kunnen gebruik maken van dezelfde faciliteiten (studieruimten, mediatheek, computerlokaal enz.).

N.B. Een contract wordt altijd voor één jaar afgesloten. De opleiding kan weigeren een contract te verlengen als voortzetting niet zinvol wordt geacht wegens gebrek aan vorderingen of capaciteiten.

 

Aanmelden

Neem contact op met het Bureau Studentenadministratie,tel. 08850 78166.
Als het aanmeldingsformulier voor het toelatingsexamen door de hogeschool is ontvangen en de administratiekosten zijn voldaan, krijgt men een oproep voor een toelatingsexamen. De uitslag ervan wordt uiterlijk 14 dagen na het examen schriftelijk medegedeeld.

 

Certificering

De gevolgde vakken kunnen op diverse niveau's worden afgesloten en kunnen leiden tot een formeel conservatoriumdiploma, een certificaat of een verklaring. Let wel: contractstudenten die examen willen doen, dienen zich in te schrijven als student.Wie geen regulier student is en naast een baan alsnog het conservatoriumaanbod wil volgen, kan op het Fontys conservatorium terecht als contractstudent.

Niveau Post-HBO
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Brabant
Afronding Diploma