Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Management vaardigheden en leidinggeven

Fontys Hogescholen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Leiding geven vergt heel andere competenties/vaardigheden dan de eisen die aan een vakspecialist worden gesteld. Daar waar de vakspecialist vaak solitair kan opereren wordt de leidinggevende steeds meer afhankelijk van derden. De leidinggevende verzamelt allerhande informatie en hij of zij is in staat deze informatie te controleren,te analyseren en hij kan er op niveau over communiceren. Tegelijkertijd moet de leidinggevende een visie kunnen uitdragen en mensen kunnen motiveren. Dit alles vergt een breed scala van vaardigheden. Tijdens deze opleiding wordt allereerst de benodigde kennis opgedaan. Vervolgens wordt er veel aandacht besteed aan de vertaalslag van deze kennis naar de vaardigheden om deze kennis in de praktijk te brengen.Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die een stevige en vooral brede basis wil leggen voor een (toekomstige) leidinggevende of coördinerende functie.De aangeboden opleiding kent een HBO-plus niveau, dat wil zeggen dat de deelnemers over een HBO, dan wel een MBO-plus niveau (MBO met enkele jaren praktijkervaring) dienen te beschikken.

 

Op www.FontysExtens.nl vindt u tevens ruim 300 andere opleidingen.


De opleiding is opgebouwd uit 5 onderdelen, welke in totaal 24 avonden in beslag nemen.

  1. Organisatie en Projectmanagement
  2. Communicatie
  3. Time Management
  4. Management en verandermanagement
  5. Persoonlijke coaching

 

De theoretische presentaties worden afgewisseld met opdrachten welke als een rode draad door de modulen lopen. Deze opdrachten zijn afgeleid van praktijkcases, zodat de opleiding een praktisch karakter krijgt. Alle aspecten van de betreffende module kunnen daarom in de eigen praktijksituatie worden getoetst.

Niveau HBO
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 12 maanden
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten (indicatie) Tussen de €2700 en €4550
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Limburg, Noord-Brabant
Afronding Certificaat