Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Magistrum Leidinggeven II

Fontys Hogescholen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Door het volgen van de basisopleiding Leidinggeven II verwerft u de basisbekwaamheden die nodig zijn om succesvol leiding te kunnen geven als leidinggevende of als directeur PO. Met het diploma Leidinggeven II kunt u zich laten registreren in het landelijk register als directeur PO .

De opleiding beoogt de professionaliteit van u als (potentieel) leidinggevende te verhogen, zodat u in staat bent om de organisatieontwikkeling en onderwijsvernieuwingen professioneel vorm te geven en te begeleiden. U wordt ondersteund bij uw proces om ondernemerschap te ontwikkelen die leiden tot aantoonbaar betere opbrengsten.
De opleiding Leidinggeven II is een professionele opleiding die uw leren verbindt met het presteren op de werkplek. Het leren krijgt zin en betekenis in het kunnen oefenen met eigen praktijkvoorbeelden op uw school of stageplek. Praktijkgericht onderzoek en werkplekopdrachten vormen dan ook een rode draad in de opleiding.

De opleiding start met een toelatingsassessment. Indien u toelaatbaar bent volgt een ontwikkelassessment. Het ontwikkelassessment wordt afgerond met een assessmentrapport. Dit rapport vormt de basis voor uw Persoonlijk Ontwikkelplan en uw Portfolio.

 

Inhoud

De basisopleidingen Leidinggeven I, Leidinggeven II en de Masters rondom Educational Leadership (MEL en MLE) zijn, elk op het betreffende competentie niveau, samengesteld rondom zes thema's:
- De organisatie inrichten
- Richting geven Leiding geven aan het onderwijsprogramma
- Mensen ontwikkelen
- Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
- Werkplekopdrachten en onderzoek
Meer informatie over de inhoud van de leerlijnen voor de opleiding Leidinggeven II vindt u op magistrum.nl.

De opleiding bestaat uit een introductie tweedaagse met een training in een conferentieoord, deelname aan de Magistrum conferentie en zestien inhoudelijke groepsbijeenkomsten (hele dagen) rondom de zes thema's. Opdrachten en onderzoek worden uitgevoerd op de werkplek.
Deelname aan deze opleiding vraagt van u 420 uur op jaarbasis, waarvan 108 uur op de centrale lesplaats. De totale studielast komt overeen met 15 ECTS.

 

Certificering

De opleiding wordt afgesloten met een presentatie waarin u aantoont dat u de verworven kennis hebt kunnen integreren in uw denken en handelen. Wanneer u aande eisen van de opleiding voldoet, ontvangt u het diploma Leidinggeven II.De opleiding is bestemd voor: Directieleden, locatieleiders en teamleiders in het primair en speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (in functie) en directeuren van buiten.U kunt de cursus volgen als u minimaal een HBO-diploma heeft. Met het diploma Leidinggeven I of met een eerder verkregen diploma DPO-I krijgt u direct toegang tot de opleiding Leidinggeven II.

Niveau Post-HBO
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten (indicatie) Meer dan €4550
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Brabant
Afronding Diploma