Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Logopedie: Communicatieve Taaltherapie voor kinderen met een taalniveau vanaf 6 jaar

Fontys Hogescholen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Kinderen met een taalniveau vanaf 6 jaar leren steeds meer om gesprekken buiten het hier-en-nu te voeren met een meer abstracte woordenschat. Bij het vertellen van verhalen of eigen ervaringen moet het kind veel meer rekening houden met de voorkennis van de gesprekspartner. In deze cursus wordt toegelicht hoe de Communicatieve taaltherapie vorm krijgt voor oudere taalgestoorde kinderen en eventueel gecombineerd kan worden met oefentherapie. Aan de hand van een curcuscasus en door de cursisten ingebrachte casus wordt de aard en de ernst van het taalprobleem vastgesteld, vervolgens worden prioriteiten in de therapie vastgesteld. Tot slot leert de cursist een behandelplan opstellen en passende werkwijzen kiezen voor de betreffende casus.Logopedisten die werken met kinderen met taalontwikkelingsstoornissen met een taalniveau vanaf 6 jaar.


In deze cursus komen respectievelijk aan bod:

  • De taalontwikkeling na het 6e levensjaar.
  • Klacht, anamnese, onderzoeksplan, onderzoek en klinisch redeneren rond de diagnose
  • Een behandelplan opstellen voor een kind met een (complexe) taalstoornis, waaronder pragmatische taalproblemen, problemen met de woordenschat en/of woordvindingsproblemen, problemen met het uitdrukken van taaldenkrelaties, samengestelde zinnen en verhaalopbouw
  • Er zal speciaal aandacht besteed worden aan de behandeling van kinderen met bijkomende of veroorzakende problemen, afhankelijk van de ingebrachte casus (b.v. kinderen met auditieve verwerkingsproblemen, sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen)
  • Bijdrage van leerkrachten en ouders aan de taaltherapie
  • Groepstherapie.

 

Docent: Martina de Groot, logopedist Spraak-Taal Ambulatorium Kentalis St. Marie te Eindhoven.

Niveau Post-HBO
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Brabant
Afronding Bewijs van deelname