Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Logopedie: Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar

Fontys Hogescholen

  • Beschrijving
  • Overzicht

Kinderen in de taalleeftijd tussen 2 en 6 jaar laten een heel divers beeld zien. Het is vaak zeer complex om de aard en ernst van het taalprobleem in kaart te brengen. Het is een heel gepuzzel om alle aspecten met elkaar in verband te brengen. Een veel gehoorde opmerking vanuit de praktijk is: `Ik zie door de bomen het bos niet meer' en 'Fijn als ik de onderzoeksresultaten heb, maar welke prioriteiten moet ik stellen in de therapie en welke aanpak en materialen passen het beste bij een bepaald kind'. Deze cursus biedt een goede mix van theorie en praktijk, uitgaande van ingebrachte casus door de deelnemers, aan de hand waarvan het systematisch logopedisch handelen duidelijk wordt voor communicatieve taaltherapie bij kinderen met een taalniveau tussen 2-6 jaar. Doel: Na de cursus kunt u een onderzoeksplan opstellen en uitvoeren voor kinderen met een (mogelijk) taalniveau tussen 2-6 jaar. Daarnaast bent u in staat een behandelplan op te stellen en uit te voeren in het kader van Communicatieve Taaltherapie.Logopedisten die werken met kinderen met taal-ontwikkelingsstoornisssen met een taalniveau tussen 2-6 jaar.


De taalontwikkeling van twee tot zes jaar. Secundaire Preventie voor ouders, groepsleiding en leerkrachten. Klacht, anamnese, onderzoek, diagnose en behandelplan in het kader van Communicatieve Taaltherapie. Behandeling van kinderen met pragmatische problemen. Behandeling van kinderen met een te kleine woordenschat. Behandeling van kinderen met morfologische en syntactische problemen. Behandeling van kinderen met problemen in de taal-denkrelaties en het begrijpen/produceren van verhalen.

 

Tijdens de cursus wordt een casus aangereikt, maar er wordt ook van de deelnemers verwacht dat ze zelf of in tweetallen met een eigen casus enkele opdrachten uitvoeren.

 

Tijdens de cursus dient u te kunnen beschikken over de volgende literatuur: -Dungen, L. v.d. & M. Verboog, (1991 of nieuwere druk). Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, Muiderberg: Coutinho. -Dungen, L. v.d. (2007). Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Muiderberg: Coutinho. Docent: Martina de Groot, logopedist Spraak- Taal Ambulatorium St. Marie te Eindhoven.

Niveau Post-HBO
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten (indicatie) Tussen de €450 en €1350
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Brabant
Afronding Bewijs van deelname