Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Logopedie: Autisme of 'gewone' communicatieproblemen

Fontys Hogescholen

  • Beschrijving
  • Overzicht

In de praktijk krijgen logopedisten vaak te maken met een verwijzing bij kinderen als `communicatieproblemen- taalachterstand'. In een heel aantal gevallen zal het hierbij niet om een regulier communicatievraagstuk gaan maar om autisme. Autisme wordt Autisme Spectrum Stoornis (ASS) genoemd om dat het voorkomen zich zeer divers kan manifesteren. Autisme voorkomt bij 1:100 personen (in de regio Eindhoven zelfs 3 tot 4:100). Het uit zich altijd in problemen in de communicatie. Daarom zullen logopedisten regelmatig geconfronteerd worden met nog niet met autisme gediagnosticeerde kinderen. Daarmee zijn zij in veel gevallen de eerste persoon die een signaaleerdere functie heeft. Hoe onderzoek je, als logopedist, of er mogelijk sprake is van autisme en wat zijn dan vervolg stappen?Logopedisten


  • Theoretisch kader autisme; oorzaken, waarneming, denkstijlen, betekenisverlening, gedragskenmerken
  • IJsberg denken en autisme.
  • Communicatieve kenmerken bij autisme; vorm, inhoud, gebruik, sociaal, stijl.
  • Casuïstiek rond differentiaal signalering bij mogelijke aanwezigheid van autisme.
  • Casuïstiek uit eigen praktijk.
  • Mogelijkheden en grenzen rond logopedische interventie bij autisme in een reguliere setting.

 

Bij het maken van een goede signalering in het kader van mogelijke aanwezigheid van autisme wordt gebruik gemaakt van een communicatie signalenlijst bij autisme. Deze wordt tijdens de cursus uitgelegd en toegepast in casuïstiek. De deelnemers kunnen zelf een eigen casus inbrengen. Na de cursus bent u op de hoogte van kenmerkende communicatieve aspecten bij mensen met autisme in het kader van het maken van een differentiaal signalering tussen communicatieproblemen en communicatievraagstukken vanuit autisme. Daarnaast krijgt de deelnemer inzicht in welke afwegingen kunnen worden gemaakt bij de besluitvorming rond zelf interventie in zetten of doorverwijzen. Anke van Wijk. Logopedist- autismespecialist Lunet zorg Eindhoven, voorzitter IBvA (Beroepsvereniging voor Autismespecialisten). Voorafgaand aan de eerste cursusavond dient u een autobiografie van een persoon met autisme te hebben gelezen.

Niveau Post-HBO
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten (indicatie) Minder dan €450
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Noord-Brabant
Afronding Certificaat